Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα περιορισμό. Για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις, οι ενώσεις καταναλωτών και πολιτών συντάξαμε μια κοινή δήλωση.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών απέστειλε, σήμερα, στον κ. Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, Υπουργό Δικαιοσύνης την κοινή δήλωση, που έχει υπογραφεί από 42 οργανώσεις καταναλωτών και πολιτών που ασχολούνται με τα ψηφιακά δικαιώματα, από όλο τον κόσμο. Στη δήλωση αυτή ζητούμε από τις χώρες που συμμετέχουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) να θέσουν την προστασία των δεδομένων και τις ιδιωτικότητας των πολιτών πάνω από τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, που ζητούν πρόσβαση σε αυτά, χωρίς κανένα κανόνα και περιορισμό. Για την κοινή δήλωση ενημερώθηκε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.