Η Ελλάδα διόρθωσε την πολιτική για τα δικαιώματα των ταξιδιωτών

Η χώρα μας, δυστυχώς, υποβάθμισε τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών και θαλάσσιων ταξιδιών καθώς και των ταξιδιωτών οργανωμένων ταξιδιών με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Απριλίου 2020. Η συγκεκριμένη Π.Ν.Π. έληγε στις 31 Οκτωβρίου 2020 για τα θαλάσσια ταξίδια και στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για τα αεροπορικά και τα οργανωμένα ταξίδια.

Χάρη στις προσπάθειες της BEUC–Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών, μελών της BEUC όπως το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13ης Μαΐου 2020 δημοσίευσε σύσταση προς τα κράτη- μέλη, ζητώντας τους να διατηρήσουν το δικαίωμα των ταξιδιωτών στην αποζημίωση, για ταξίδια που ακυρώνονται λόγω του COVID-19 και πρότεινε να είναι στην ευχέρεια των καταναλωτών η αποδοχή των κουπονιών (vouchers).

Η Ελληνική Κυβέρνηση άφησε να περάσει όλο το καλοκαίρι και στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, αποφάσισε ότι η Π.Ν.Π. του Απριλίου έπαψε να ισχύει, στις 31 Αυγούστου 2020, για θαλάσσια, αεροπορικά και οργανωμένα ταξίδια.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημερώνει τους καταναλωτές ότι η παροχή voucher (πιστωτικού σημειώματος – κουπονιού) για ταξίδι που ακυρώθηκε, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, είναι παράνομη. Πρέπει να απαιτούμε τα χρήματά μας πίσω!

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το γραφείο καταγγελιών του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών: 2310233333, ώρες 9:00-14:30.