Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

Πληρωμές σε ευρώ: ίδιο κόστος με τις εγχώριες πληρωμές

 • Ο λογαριασμός σε ευρώ μάς δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε όλες τις πληρωμές μας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ έχουν το ίδιο κόστος με τις εγχώριες πληρωμές σε ευρώ.
 • Οι αναλήψεις μετρητών σε ευρώ εκτός του δικτύου ΑΤΜ της τράπεζάς μας αναμένεται να έχουν σε άλλο κράτος μέλος το ίδιο κόστος που έχουν στη χώρα μας.

Μεγαλύτερη ασφάλεια – περισσότερη προστασία

 • Από τον Σεπτέμβριο του 2019 οι ηλεκτρονικές σας πληρωμές είναι ασφαλέστερες χάρη στην αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη. Αυτό γίνεται με συνδυασμό διαφόρων στοιχείων εξακρίβωσης της ταυτότητας, π.χ. το PIN και τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας.
 • Η ευθύνη μας σε περίπτωση μη εγκεκριμένης πληρωμής —για παράδειγμα σε περίπτωση κλοπής της πιστωτικής μας κάρτας— περιορίζεται σε ανώτατο ποσό 50 ευρώ (εξαιρούνται οι περιπτώσεις βαριάς αμέλειας). Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη πληρωμή που γίνεται αφού έχουμε ενημερώσει την τράπεζά μας ή για ηλεκτρονική πληρωμή μέσω διαδικτύου εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μας ή η τράπεζά μας δεν προβλέπει αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.
 • Σε περίπτωση που το ποσό της τελικής πληρωμής με κάρτα δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων (π.χ. ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο), ο έμπορος μπορεί μόνο με τη συγκατάθεσή μας να δεσμεύει ένα συμφωνημένο ποσό στην κάρτα μας.
 • Με την «άμεση χρέωση» (π.χ. όταν έχουμε εξουσιοδοτήσει μια εταιρεία να εισπράττει πληρωμές από τον λογαριασμό σας) έχουμε στη διάθεσή μας 8 εβδομάδες για να διεκδικήσουμε οποιοδήποτε ποσό χρεώθηκε χωρίς να δικαιολογείται. Το ποσό πρέπει να σας επιστραφεί εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Δίκαιη τιμολόγηση
Έχουμε δικαίωμα να ξέρουμε αν και ποιες επιβαρύνσεις ισχύουν για τις πληρωμές μας.
Κατά κανόνα, οι έμποροι, τόσο στα καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο, δε μπορούν να μας επιβάλουν τιμή μεγαλύτερη από την αναρτημένη («πρόσθετες χρεώσεις»), όταν πληρώνουμε με καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. για ορισμένες κάρτες), μπορεί να εξακολουθούν να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, αλλά πρέπει να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος που έχει για τον έμπορο αυτή η μέθοδος πληρωμής. Εάν θεωρούμε ότι χρεωθήκαμε αδικαιολόγητες προσαυξήσεις, για παράδειγμα κατά την κράτηση πτήσης ή την πληρωμή για κράτηση ξενοδοχείου, πρέπει να επισκεφθούμε τον διαδικτυακό σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά μας.


Νέες υπηρεσίες
Χάρη στην πρόσφατη τεχνολογία, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τις νέες, καινοτόμες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που προσφέρονται, από αδειοδοτημένες τράπεζες και άλλους ρυθμιζόμενους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, πέραν της δικής σας τράπεζας. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορούμε να παρακολουθούμε τα οικονομικά μας ή να πραγματοποιούμε αγορές, μέσω διαδικτύου, χωρίς πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Όπως και οι τράπεζες, αυτοί οι νέοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να έχουν λάβει άδεια, να εποπτεύονται και να χειρίζονται τα δεδομένα μας με ασφάλεια.

Οι κανόνες της Ε.Ε. διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών μας πληρωμών. Αν όμως υπάρχει πρόβλημα, η τράπεζά μας ή άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να απαντούν στις καταγγελίες εντός 15 εργάσιμων ημερών. Αν ωστόσο δεν μείναμε ικανοποιημένοι, μπορούμε να υποβάλουμε την υπόθεσή μας στην αρμόδια εθνική αρχή.

Με βάση λοιπόν, τους κανόνες της Ε.Ε., οι ηλεκτρονικές μας πληρωμές γίνονται φθηνότερες, ευκολότερες και ασφαλέστερες. Ας δούμε πώς ακριβώς:

 • Μπορούμε να κάνουμε πληρωμές σε όλη την Ευρώπη (Ε.Ε., Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν), με την ίδια ευκολία και ασφάλεια όπως στη χώρα μας.
 • Δεν επιβαρυνόμαστε πλέον με πρόσθετο κόστος από τον έμπορο όταν πληρώνουμε με κάρτα που έχει εκδοθεί στην Ε.Ε.
 • Οι κανόνες καλύπτουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές κάθε είδους (π.χ. μεταφορές πίστωσης, άμεσες χρεώσεις, πληρωμές με κάρτα κ.λπ.).
 • Κάθε πρόσωπο που διαμένει νόμιμα στην Ευρώπη δικαιούται τραπεζικό λογαριασμό, για να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πληρωμές («λογαριασμός πληρωμών»).

Τα δικαιώματα αυτά υπάρχουν χάρη στην Ε.Ε. και έχουν ως στόχο να απολαμβάνουμε ασφαλέστερες και πιο εξυπηρετικές πληρωμές. Ας μάθουμε περισσότερα για τα δικαιώματά μας.

Ειδική προσοχή πρέπει να δίνουμε οι καταναλωτές στην δυναμική μετατροπή του νομίσματος, όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό.

Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Ντροπή, κ. Σταϊκούρα! Γιατί φιμώνετε τους καταναλωτές;

  Ενημερωθήκαμε από τις Βρυξέλλες, ότι ο κ. Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών απέκλεισε την εκπροσώπηση των καταναλωτών από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – Ε.Ο.Κ.Ε. Στη θέση του εκπροσώπου των καταναλωτών ορίστηκε εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Επισημαίνουμε ότι:• Οι καταναλωτές είναι η μεγαλύτερη ομάδα οικονομικών συμφερόντων, στην ελεύθερη αγορά και όμως…

  22 Σεπτεμβρίου 2020

 • Ανώτατες τιμές σε όσα είδη χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών απέστειλε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 την παρακάτω επιστολή προς τον κ. Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την κοινοποίησε στον κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. «κ. Υπουργέ,Όλοι θυμόμαστε την έκρηξη τιμών που πραγματοποιήθηκε καθώς και την…

  17 Σεπτεμβρίου 2020

 • Οι καταναλωτές αναγνωρίζουμε τα πιθανά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης αλλά εγείρουμε σοβαρές ενστάσεις

  Σύμφωνα με μία έρευνα που διεξήχθη από ενώσεις καταναλωτών σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, οι καταναλωτές πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη. Ωστόσο, όταν μας ζητήθηκε να αξιολογήσουμε ορισμένες υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν, ήδη σήμερα, τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, π.χ. ψηφιακοί οικιακοί βοηθοί, ή διαφημίσεις σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού…

  15 Σεπτεμβρίου 2020

 • Συμβουλές για τις σχολικές μας αγορές

  Η πολύχρωμη αγορά των τετραδίων, των μολυβιών, των βιβλίων και των άλλων μικροπραγμάτων συναρπάζει τη φαντασία των παιδιών. Αρκετές εταιρίες παραγωγής σχολικών ειδών εκμεταλλεύονται αυτή τη φαντασία, για να δημιουργήσουν, στα παιδιά μας, λανθασμένα καταναλωτικά πρότυπα και, τελικά, να τα οδηγήσουν, στον υπερκαταναλωτισμό. Από τα είδη, που προωθούνται στην αγορά,…

  10 Σεπτεμβρίου 2020

 • Η λύση για τις οφειλές μας

  Αδυνατείτε να αποπληρώσετε τις οφειλές σας; Μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε να βρούμε λύση στο πρόβλημά σας.Επισκεφτείτε τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών,Βας. Ηρακλείου 32, 6ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 9:00 έως τις 14:30.Τηλέφωνα επικοινωνίας 231023333 και 2310269449. Δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που…

  03 Σεπτεμβρίου 2020