Εγγραφή

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ. Μόλις πληρώσετε την συνδρομή και την εγγραφή σας θα ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας.

Οι συνδρομές είναι:
1. ετήσια 25 ευρώ + 10 ευρώ εγγραφή
2. διετής 50 ευρώ + 10 ευρώ εγγραφή
3. τριετής 75 ευρώ + 10 ευρώ εγγραφή

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

1.Τραπεζικό έμβασμα
Αριθμός λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας: 210-48108050 IBAN: GR7701102100000021048108050 Μετά την κατάθεση, παρακαλούμε να μας αποστείλετε φωτοτυπία του αποδεικτικού κατάθεσης για να ενεργοποιηθεί η εγγραφή, είτε με το ταχυδρομείο είτε με fax στο 2310242211. Στη φωτοτυπία του αποδεικτικού κατάθεσης παρακαλούμε να αναγράψετε τον αριθμό ταυτότητάς σας, την ημερομηνία έκδοσης και την εκδούσα αρχή. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

2.Ταχυδρομική επιταγή
ΚΕΠΚΑ - Βασ. Ηρακλείου 32 - 54624 - Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μπορέσετε να συμπληρώσετε την εγγραφή σας online, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την αποδοχή session cookies του φυλλομετρητή (browser π.χ. Internet explorer, Firefox κτλ.) σας

Απαιτούμενο πεδίο | Πεδίο ορατό στο προφίλ σας | Το πεδίο δεν είναι ορατό στο προφίλ σας