Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

Αν θελήσετε να αλλάξετε εταιρία, η προηγούμενη εταιρία σας, για ένα μήνα, πρέπει:
- Είτε να αναδρομολογεί τις κλήσεις σας, στο νέο σας αριθμό, με δική σας επιβάρυνση
- Είτε να πληροφορεί αυτούς, που σας καλούν, για το νέο σας αριθμό, χωρίς επιβάρυνση.
Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει, στην περίπτωση, φορητότητας του αριθμού σας.

Η σύμβασή σας διακόπτεται:
- Όταν εσείς το ζητήσετε. Προσοχή, όμως, γιατί υπάρχουν κάποιες συμβάσεις, για κάποιες υπηρεσίες, που προβλέπουν ελάχιστη διάρκεια σύμβασης. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, μπορείτε να διακόψετε τη σύμβασή σας, όποτε εσείς το θελήσετε.
- Εάν δεν πληρώνετε το λογαριασμό σας. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία:
    - Πρέπει να σας ειδοποιήσει, γραπτά
   - 15 μέρες, μετά τη γραπτή ειδοποίηση, μπορεί να διακόψει, προσωρινά, τη σύνδεσή σας. Αυτό σημαίνει ότι, για 60 μέρες, μπορείτε μόνο να λαμβάνετε κλήσεις και να κάνετε κλήσεις επείγουσας ανάγκης ή δωρεάν κλήσεις.
   - Μετά τις 60 μέρες, σας ενημερώνει, πάλι γραπτά, ότι μπορεί να διακόψει τη σύνδεσή σας, οριστικά, δηλαδή δε θα έχετε καθόλου τηλέφωνο.

Δικαιούστε αποζημίωση εάν:
- Υποστείτε ζημιά, από βλάβη ή διακοπή σύνδεσης, για την οποία ευθύνεται η εταιρία.
Καταχρηστικοί όροι: Αν κάποιοι όροι, στη σύμβασή σας, είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, για τους καταναλωτές ή έρχονται, σε αντίθεση, με τη νομοθεσία, οι όροι αυτοί είναι άκυροι.
- Αν, στη σύμβαση, αναγράφεται ότι η εταιρία μπορεί, χωρίς έγγραφη προειδοποίηση, να διακόψει τη σύνδεσή σας, εάν καθυστερήσετε να πληρώσετε λογαριασμό, ο όρος είναι άκυρος. Ο λογαριασμός δε θεωρείται έγγραφη προειδοποίηση.
- Αν, στη σύμβασή σας, αναγράφεται ότι δεν έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, ο όρος είναι άκυρος.
- Αν, στη σύμβασή σας, περιλαμβάνεται όρος, που σας απαγορεύει να διακόψετε τη σύμβασή σας, πριν λήξει η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης, όταν η εταιρία αυξήσει τις τιμές της, ο όρος είναι άκυρος.
- Αν, στη σύμβασή σας, περιλαμβάνεται όρος, ο οποίος έχει κριθεί άκυρος, από τα δικαστήρια.

Τι πρέπει να πληρώνω;

Όλα όσα πληρώνουμε, σε μια εταιρία, πρέπει να αναγράφονται, στη σύμβασή μας. Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθορίζουν, ελεύθερα τις τιμές τους. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο Ο.Τ.Ε. και μόνο για τη σταθερή τηλεφωνία, γιατί η σταθερή τηλεφωνία αποτελεί καθολική υπηρεσία και ο Ο.Τ.Ε., επειδή έχει σημαντική ισχύ, στην αγορά, έχει οριστεί πάροχος της καθολικής υπηρεσίας. Έτσι, οι τιμές του Ο.Τ.Ε., για τη σταθερή τηλεφωνία, εγκρίνονται, από την Ε.Ε.Τ.Τ.

Εγγυήσεις: Για κάποιες ειδικές υπηρεσίες (διεθνής περιαγωγή κλήσεων), υπάρχει περίπτωση η εταιρία να σας ζητήσει επιπλέον εγγυήσεις (εξόφληση λογαριασμών, μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω λογαριασμού, κατάθεση κάποιου ποσού, ως εγγύηση κ.λπ.). Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να επιστρέφονται (εφόσον είναι μετρητά), στους καταναλωτές, μετά το πέρας της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (επιστροφή από το εξωτερικό).

Χρεώσεις κλήσεων: Οι χρεώσεις, για τις κλήσεις, που πραγματοποιείτε διαφέρουν, σημαντικά.
· Άλλη είναι η χρέωση, όταν καλείτε συνδρομητή ίδιας εταιρίας και άλλη, όταν καλείτε συνδρομητή άλλης εταιρίας. Με την εφαρμογή της φορητότητας των αριθμών, δε μπορείτε, από τον αριθμό, να αναγνωρίσετε και την εταιρία. Φροντίστε να μάθετε τις διαφορές, στις τιμές, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τους λογαριασμούς σας.

‘Όταν βρίσκεστε, στο εξωτερικό, χρεώνεστε και όταν δέχεστε κλήση.

Λογαριασμοί: Μπορείτε να ζητήσετε, χωρίς χρέωση, από την εταιρία σας, να σας αποστέλλει αναλυτικό λογαριασμό. Ο λογαριασμός αυτός πρέπει να περιέχει:
- Τον καλούμενο αριθμό
- Την ημερομηνία κλήσης
- Την ώρα έναρξης της κλήσης
- Τη διάρκεια της κλήσης
- Τη χρέωση

Ο αναλυτικός λογαριασμός περιλαμβάνει κλήσεις, που στοιχίζουν πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Εάν θελήσετε περισσότερα στοιχεία, από αυτά, που περιλαμβάνονται, στον αναλυτικό σας λογαριασμό, τότε θα χρεωθείτε, επιπλέον.

Αυξήσεις τιμών: Οι εταιρίες μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις τιμές τους. Η σύμβασή σας, όμως, πρέπει να αναφέρει, ξεκάθαρα, τους όρους και τις προϋποθέσεις, για οποιαδήποτε αύξηση τιμών. Οι αυξήσεις:
- Ισχύουν, μετά από 30 ή 45 μέρες (εξαρτάται από την εταιρία), από τη δημόσια ανακοίνωσή τους
- Δεν επιβάλλονται, αναδρομικά.

Εάν η αύξηση είναι ασύμφορη, μπορείτε να διακόψετε τη σύμβασή σας, ακόμα και πριν λήξει η ελάχιστη διάρκειά της.

Προσωπικά δεδομένα: Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται, από τη σχετική νομοθεσία:
Οι τηλεφωνικοί κατάλογοι πρέπει να περιλαμβάνουν μόνον τα απαραίτητα, για την αναγνώριση του συνδρομητή, στοιχεία:
- Όνομα
- Επώνυμο
- Πατρώνυμο
- Διεύθυνση

Ο συνδρομητής μπορεί να ζητήσει:
- Να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο
- Να μην καταγραφούν τα στοιχεία του, στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Να παραλείπεται, εν μέρει, η διεύθυνσή του
- Να μην αναφέρεται το φύλο του, εφόσον είναι γλωσσικά εφικτό
- Να μη χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του, για διαφημίσεις
- Να μην φαίνονται, στο λογαριασμό του ή στα αρχεία της εταιρίας, τα τρία τελευταία ψηφία των αριθμών, που έχει καλέσει
- Να διαγράφονται όλα τα στοιχεία κλήσεων, μετά την αποστολή του λογαριασμού

Η εταιρία επιτρέπεται να τηρεί και να επεξεργάζεται μόνον τα στοιχεία των καταναλωτών, που της είναι απαραίτητα, για την έκδοση και είσπραξη των λογαριασμών και μάλιστα αυτά τα στοιχεία τηρούνται, μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Απόρρητο επικοινωνίας: Το περιεχόμενο των επικοινωνιών σας είναι απόρρητο, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών έχει θεσμοθετηθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Απορρήτου Επικοινωνιών. Με βάση τη νομοθεσία, απαγορεύεται, στις εταιρίες παρόχους να:
- Παρεμβαίνουν, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας
- Ακούν, καταγράφουν, μαγνητοφωνούν, αποκαλύπτουν ή αναμεταδίδουν το περιεχόμενο οποιασδήποτε επικοινωνίας.

Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2008

Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Δύο χρόνια αδιαφορία των Αρχών για τις πολιτικές εντοπισμού των χρηστών της Google

  Πριν δύο χρόνια, στις 27 Νοεμβρίου 2018, επτά Ενώσεις Καταναλωτών – μέλη της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (Forbrukerrådet από Νορβηγία, Consumentenbond από Ολλανδία, ΕΚΠΟΙΖΩ από Ελλάδα, dTest από Τσεχία, Zveza Potrošnikov Slovenije από Σλοβενία, Federacja Konsumentów από Πολωνία και Sveriges Konsumenter από Σουηδία) κατέθεσαν καταγγελίες, κατά της Google,…

  26 Νοεμβρίου 2020

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

  Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα…

  16 Νοεμβρίου 2020

 • Πώληση καυσόξυλων

  Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης,…

  05 Νοεμβρίου 2020

 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος ΔΕΝ προστατεύει τους καταναλωτές

  Η νομοθεσία για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που άρχισε να ισχύει από το 2010 (3869/2010) και τροποποιήθηκε αρκετές φορές, αποτελούσε την τελευταία «καταφυγή» κάθε καταναλωτή, που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του και τα χρέη του και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Η νομοθεσία αυτή έδινε μια δεύτερη…

  29 Οκτωβρίου 2020

 • Πετρέλαιο θέρμανσης

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης: Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε…

  22 Οκτωβρίου 2020