Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

Επικοινωνήσαμε, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, επιβεβαιώσαμε ότι το μήνυμα ήταν πλαστό και το απεστείλαμε, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής / ΥΔΟΕΑΗ, στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στις 13/11/2006 και στις 2/4/2007. Το μήνυμα κοινοποιήθηκε, επίσης: στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, στον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα, στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Βύρωνα Πολύδωρα, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Παπαθανασίου, και στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Αθανάσιο Σκορδά. Το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής / ΥΔΟΕΑΗ, μας ενημέρωσε στις 20/4/2007, ότι σχηματίστηκε δικογραφία, για το θέμα, η οποία και υποβλήθηκε, αρμοδίως, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Στις 2/7/2007, το ΚΕ.Π.ΚΑ., επειδή συνεχιζόταν η αποστολή του ίδιου μηνύματος, απηύθυνε ερώτηση, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της συγκεκριμένης τράπεζας, ζητώντας διευκρινήσεις, για το κατά πόσο είναι εύκολο να γνωρίζει ο οποιοσδήποτε ότι έχουμε "internet banking", απαιτώντας, από την τράπεζα, να κάνει άμεσες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών της. Το μήνυμα κοινοποιήθηκε επίσης: στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, στον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα, στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Βύρωνα Πολύδωρα, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Παπαθανασίου, και στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Αθανάσιο Σκορδά.

Στις 29/8/2007, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ/νίκης, η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσ/νίκης, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών και το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, απέστειλε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. την παρακάτω επιστολή:

"Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα
1. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρατηρείται το φαινόμενο της μαζικής αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα οποία φαινομενικά στέλνονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με παραλήπτες χρήστες του διαδικτύου, ανεξαρτήτως αν αυτοί είναι κάτοχοι υπηρεσιών Internet Banking.
2. Ως παραδείγματα, τέτοιων μηνυμάτων, μπορούν να αναφερθούν τα εξής:
 • Ο χρήστης λαμβάνει ένα e-mail, το οποίο τον ενημερώνει, ότι έχει πρόβλημα με το λογαριασμό του, σε κάποιο οικονομικό ίδρυμα, π.χ. τράπεζα, και προτρέπεται να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ιδρύματος, επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο (link) που βρίσκεται στο e-mail. Το link αυτό, παραπέμπει σε ιστοσελίδα, που ομοιάζει, με την αντίστοιχη του πιστωτικού ιδρύματος. Αφότου ο χρήστης πληκτρολογήσει τα προσωπικά του στοιχεία, username και password, αυτά πλέον, είναι στη διάθεση του αποστολέα των πλαστών μηνυμάτων.
 • Ο χρήστης λαμβάνει παραπλανητικό μήνυμα, το οποίο τον ενημερώνει, ότι ο λογαριασμός του βρίσκεται σε κίνδυνο και τον προτρέπει να γραφεί δωρεάν συνδρομητής, σε υπηρεσία προστασίας του λογαριασμού του.
 • Ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα, το οποίο τον ενημερώνει, ότι υπάρχει αίτημα σε εξέλιξη, για τροποποίηση του λογαριασμού του και δια της επίσκεψης, σε συγκεκριμένο link, του ζητείται απατηλά, να απορρίψει την τροποποίηση αυτή.
 • Ο χρήστης λαμβάνει e-mail, το οποίο τον ενημερώνει, για την ύπαρξη νέων υπηρεσιών, που μπορούν να συνδεθούν με τον λογαριασμό του και τις οποίες, για προσεχές, σύντομο, χρονικό διάστημα, είναι σε θέση να απολάβει δωρεάν.
3. Τα μηνύματα αυτά στέλνονται μαζικά με τη βοήθεια προγραμμάτων τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τα εν λόγω προγράμματα, "διαβάζουν" αρχείο, με λίστες διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια, προτρέπουν τους παραλήπτες, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μέσω ενός υπερσυνδέσμου, πλην όμως, ο χρήστης οδηγείται σε ιστοσελίδα που ομοιάζει με την αυθεντική. Εκεί, του ζητείται να καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία και τους κωδικούς, τα οποία πλέον, είναι στη διάθεση του αποστολέα των πλαστών μηνυμάτων.
4. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεσμεύονται από το νόμο,, να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία πελατών τους, στους οποίους ενδεχομένως, να παρέχουν υπηρεσίες Internet Banking. Επομένως, θεωρείται αδύνατο, να μαθαίνουν οι αποστολείς των μηνυμάτων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατόχων υπηρεσιών Internet Banking, από τις τράπεζες.
5. Τεχνικά, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος εμποδισμού της αποστολής απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει:
 • Να ενημερωθούν οι χρήστες διαδικτύου ώστε:
 1. Αν παραλάβουν τέτοιου είδους μηνύματα, να τα διαγράφουν αμέσως, χωρίς να προβαίνουν σε καμία άλλη ενέργεια, καθώς ουδέποτε θα τους ζητηθούν από κάποια τράπεζα και με κανένα τρόπο (τηλεφωνικώς, μέσω e-mail ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας), οι κωδικοί τους.
 2. Να μην παρασύρονται από συνδέσμους (links), που θα τους οδηγήσουν σε site της τράπεζάς τους, αλλά να πληκτρολογούν οι ίδιοι, την ηλεκτρονική διεύθυνση.
 3. Να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους προγράμματα antivirus και antispyware και να φροντίζουν για την συχνή ενημέρωσή τους, με τις τελευταίες εκδόσεις.
 • Οι τράπεζες, να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με την ύπαρξη τέτοιων κακόβουλων μηνυμάτων, να τους προσφέρουν 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση, να τους παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σχετικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους.
6. Το παρόν κοινοποιείται στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση δημόσιας Ασφάλειας / Τμήμα 2ο σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 1016/55/448-δ από 31/7/2007 διαταγής.
7. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας."

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. καλεί τους Έλληνες καταναλωτές να μην εμπιστεύονται, ποτέ, τέτοια μηνύματα.
Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Δύο χρόνια αδιαφορία των Αρχών για τις πολιτικές εντοπισμού των χρηστών της Google

  Πριν δύο χρόνια, στις 27 Νοεμβρίου 2018, επτά Ενώσεις Καταναλωτών – μέλη της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (Forbrukerrådet από Νορβηγία, Consumentenbond από Ολλανδία, ΕΚΠΟΙΖΩ από Ελλάδα, dTest από Τσεχία, Zveza Potrošnikov Slovenije από Σλοβενία, Federacja Konsumentów από Πολωνία και Sveriges Konsumenter από Σουηδία) κατέθεσαν καταγγελίες, κατά της Google,…

  26 Νοεμβρίου 2020

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

  Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα…

  16 Νοεμβρίου 2020

 • Πώληση καυσόξυλων

  Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης,…

  05 Νοεμβρίου 2020

 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος ΔΕΝ προστατεύει τους καταναλωτές

  Η νομοθεσία για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που άρχισε να ισχύει από το 2010 (3869/2010) και τροποποιήθηκε αρκετές φορές, αποτελούσε την τελευταία «καταφυγή» κάθε καταναλωτή, που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του και τα χρέη του και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Η νομοθεσία αυτή έδινε μια δεύτερη…

  29 Οκτωβρίου 2020

 • Πετρέλαιο θέρμανσης

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης: Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε…

  22 Οκτωβρίου 2020