Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

Ο γρήγορος ρυθμός των εξελίξεων στον τομέα αυτό δημιουργεί συνεχείς αλλαγές στις υπηρεσίες που προσφέρονται και στα κόστη. Και ενώ τα διάφορα πακέτα πωλούνται σε ευρεία κλίμακα δεν είναι καλά κατανοητά από τον καταναλωτή με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να συγκριθούν οι διάφορες προσφορές. Η συνεχής αυξανόμενη πολυπλοκότητα, καθιστά δύσκολη τη σύγκριση μεταξύ των διάφορων μοντέλων κινητών τηλεφώνων και διάφορων πακέτων υπηρεσιών έτσι ώστε ο καταναλωτής να μην μπορεί να επιλέξει με ασφάλεια και σιγουριά την εταιρία με την οποία θα συμβληθεί. Διαφορετικές εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικές τηλεφωνικές χρεώσεις, οι οποίες μπορεί να βασίζονται στην ημέρα (διαφορετική μεταξύ καθημερινών και σαββατοκύριακων), στην ώρα της ημέρας, στον τόπο προορισμού της κλήσης(νούμερο σταθερού τηλεφώνου, νούμερο κινητού τηλεφώνου χρήση μέρος του δικτύου κ.λ.π.). Το ίδιο συμβαίνει και με την καρτοκινητή τηλεφωνία. Και εδώ πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι τα τηλεφωνήματα που γίνονται μέσω καρτοκινητής τηλεφωνίας είναι πολύ πιο ακριβά.

Οι πληροφορίες για την τιμολόγηση είναι αναγκαίο να είναι πάντα διαφανείς και διαθέσιμες στον καταναλωτή μετά από ζήτηση.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι ελεύθερα χωρίς χρέωση σχετικά με το κόστος ενός τηλεφωνήματος. Μία άμεση πληροφορία, πριν πραγματοποιηθεί ένα τηλεφώνημα, πρέπει να είναι διαθέσιμη, ειδικά όταν ο χρήστης ζητά πρόσβαση σε αρκετά δίκτυα.

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει την ικανότητα να ελέγχει την κατανάλωση υπηρεσιών (σε πραγματικό χρόνο). Ο αναλυτικός λογαριασμός δεν αρκεί, αφού φθάνει πολύ αργά και μπορεί να αποδειχθεί ανακριβής.

Για να ωφεληθούν οι καταναλωτές από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, οι τιμές πρέπει να μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους. Οι τιμές πρέπει να είναι εκφρασμένες με τον ίδιο τρόπο, από όλες τις εταιρείες(όπως η τιμή ανά δευτερόλεπτο όταν καλεί κάποιος από κινητό σε κινητό, από σταθερό σε κινητό κ.λ.π.).

Συμβουλές πρέπει να δίνονται στον καταναλωτή σχετικά με το χαμηλότερο συνολικό κόστος (κόστος εγγραφής, πάγιο κόστος σύνδεσης, κόστος ανά δευτερόλεπτο) και αυτές οι πληροφορίες πρέπει να βασίζονται στους πραγματικούς λογαριασμούς των καταναλωτών.

Ποιότητα Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων πρέπει να είναι αποδοτικές και αξιόπιστες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθοριστούν ακριβείς δείκτες και προδιαγραφές ποιότητας. Αυτά πρέπει να δημοσιευθούν, και να επανεξετασθούν λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πρόοδο, εξέλιξη και ίσως τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Για παράδειγμα, η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να μετρηθεί με βάση τη συχνότητα αποτυχίας των τηλεφωνημάτων μετά την σύνδεση, την ποιότητα κάλυψης, την ποιότητα δικτύου, το χρόνος σύνδεσης, την ικανοποίηση του καταναλωτή, τον χρόνο που χρειάζονται οι διάφορες Υπηρεσίες Καταναλωτή για να απαντήσουν στα τηλεφωνήματα. Η συχνή και ανοικτή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και ανεξάρτητων καταναλωτικών οργανισμών, πρέπει να ενθαρρυνθεί.

Είναι επίσης σημαντικό οι προμηθευτές των υπηρεσιών να ελέγχονται συχνά από ένα ανεξάρτητο σώμα, και τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται ευρέως. Αυτή η πληροφορία θα διευκολύνει την σύγκριση των υπηρεσιών, και θα κάνει την σύγκριση τιμών πιο εύκολη.

Ελλείψη Πληροφοριών στα συμβόλαια

Έλλειψη πληροφοριών στα συμβόλαια: Στα περισσότερα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καταναλωτές δεν είναι καλά πληροφορημένοι σχετικά με τους κύριους όρους των συμβολαίων. Πολύ συχνά το συμβόλαιο που προέρχεται από τον χειριστή και /ή τον υπεύθυνο υπηρεσιών δεν αναφέρει όρους σαν τους παρακάτω:

 • Οι τρόποι χρήσης (για παράδειγμα, δοκιμαστικές περιόδους, τα έξοδα ακύρωσης και οι όροι τους, αρχική προκαταβολή).
 • Τα τιμολογιακά πακέτα και οι χρεώσεις (οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα φτωχές όσον αφορά τη διεθνή τιμολόγηση, τη πρόσθετη χρέωση για επιπλέον υπηρεσίες κ.τ.λ.).
 • Η ποιότητα των υπηρεσιών: γεωγραφική κάλυψη (υπήρχαν περιπτώσεις στην Γαλλία όπου ο καταναλωτής υπέγραψε ένα συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο για 12 μήνες, ενώ το δίκτυο δεν κάλυπτε την περιοχή κατοικίας του καταναλωτή), η ποιότητα της μετάδοσης της φωνής, κ.λ.π. Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται ξεκάθαρα, και εκ των προτέρων για τις προϋποθέσεις της πρόσβασης και χρήσης, την τιμολόγηση και τα άλλα κόστη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργία των υπηρεσιών στην κινητή τηλεφωνία. Ολοκληρωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σχετικά με την ποιότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνοντας τους χάρτες κάλυψης από τους διάφορους προμηθευτές υπηρεσιών.


Υγεία και ασφάλεια

Στις μέρες μας υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον του κοινού σχετικά με τα ενδεχόμενα προβλήματα της ασφάλειας των χρηστών, που οφείλονται στην χρήση των κινητών τηλεφώνων. Πιο συγκεκριμένα για την επιρροή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία, καθώς και τα ενδεχόμενα προβλήματα της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας με άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό όπως τα ακουστικά βαρηκοΐας, τους βηματοδότες, τα ABS των αυτοκινήτων και τα καλωδιακά συστήματα.

Τα φορητά κινητά τηλέφωνα και οι σταθμοί αναμετάδοσης εκπέμπουν κύματα υψηλής συχνότητας (μικροκύματα). Όσον αφορά τον χρήστη, τα μικροκύματα απορροφώνται από το κεφάλι, φτάνουν στη δομή νεύρων, πράγμα το οποίο έχει αποδειχθεί από μερικές μελέτες ότι οδηγεί σε αυξανόμενη θερμοκρασία του εγκεφάλου. Όλοι μας λίγο ή πολύ έχουμε εκτεθεί σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του οποίου η ένταση εξαρτάται από την απόσταση από τις κεραίες εκπομπής, την παρουσία μεταλλικών υλικών που δρουν σαν παθητικοί αναμεταδότες και των αριθμό των επικοινωνιών που επεξεργάζεται ένας σταθμός αναμετάδοσης. Ανάμεσα στους κύριους κινδύνους περιλαμβάνονται, "η ασθένεια της ραδιο-συχνότητας"(αϋπνία, ασθένεια, ναυτία…), διαταραχές σε ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, δυσλειτουργία στην πίεση αίματος καθώς και ο κίνδυνος καρκίνου. Μερικές διαταραχές έχουν παρατηρηθεί σε ανθρώπους και ζώα σύμφωνα με μερικές μελέτες.

Κανένα συμπερασματικό στοιχείο όμως δεν έχει βρεθεί ότι η ακτινοβολία του κινητού τηλεφώνου προκαλεί προβλήματα υγείας, αλλά ούτε έχει δοθεί λήξη συναγερμού. Επιπλέον έρευνα και μελέτη πρέπει να αναπτυχθεί σε αυτή την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και των καινούργιων συσκευών χωρίς την χρήση των χεριών, που σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε από την Consumers Association, δεν παρέχει πάντα προστασία και μπορεί ακόμη και να αυξήσει τα επίπεδα της ακτινοβολίας. Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές πρέπει δεόντως να είναι ενημερωμένοι σχετικά με αυτές τις μελέτες και οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό. Στο μεταξύ, η τοποθέτηση των κεραιών εκπομπής πρέπει να είναι προσεκτικά και υπεύθυνα σχεδιασμένη.

Ανάγκη για νομοθεσία

Οι καταναλωτές συναντούν σοβαρά προβλήματα στο πεδίο της κινητής τηλεφωνίας και αναμένεται να εμφανιστούν όλο και περισσότερα προβλήματα στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει περισσότερο κατανοητή νομοθεσία για την κινητή τηλεφωνία ειδικά όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή. Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται από τους καταναλωτές, πιστεύουμε ότι συγκεκριμένα θέματα θα συμφωνηθούν διαμέσου της ρύθμισης. Κώδικες δεοντολογίας βασισμένοι στην εθελοντική εφαρμογή, δεν είναι αρκετοί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ανάμεσα σε άλλα πράγματα, η νομοθεσία πρέπει να προβλέπει την εισαγωγή κανονισμών όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνονται στους καταναλωτές όπως αναφέρονται παραπάνω. Η εισαγωγή κανονισμού δεν θα διακινδυνεύσει την ανάπτυξη αυτής της αγοράς. Αντιθέτως, βλέπουμε την ανάγκη να παρακινήσουμε μία περισσότερη ανταγωνιστική-βασισμένη και προς τον καταναλωτή φιλική ανάπτυξη της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας. Πρέπει να ψάξουμε τρόπους να διαχειριστούμε τον ανταγωνισμό αποτελεσματικά σε αυτήν την αγορά, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την προστασία του καταναλωτή.

Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Οκτωβρίου 2000
Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Δύο χρόνια αδιαφορία των Αρχών για τις πολιτικές εντοπισμού των χρηστών της Google

  Πριν δύο χρόνια, στις 27 Νοεμβρίου 2018, επτά Ενώσεις Καταναλωτών – μέλη της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (Forbrukerrådet από Νορβηγία, Consumentenbond από Ολλανδία, ΕΚΠΟΙΖΩ από Ελλάδα, dTest από Τσεχία, Zveza Potrošnikov Slovenije από Σλοβενία, Federacja Konsumentów από Πολωνία και Sveriges Konsumenter από Σουηδία) κατέθεσαν καταγγελίες, κατά της Google,…

  26 Νοεμβρίου 2020

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

  Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα…

  16 Νοεμβρίου 2020

 • Πώληση καυσόξυλων

  Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης,…

  05 Νοεμβρίου 2020

 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος ΔΕΝ προστατεύει τους καταναλωτές

  Η νομοθεσία για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που άρχισε να ισχύει από το 2010 (3869/2010) και τροποποιήθηκε αρκετές φορές, αποτελούσε την τελευταία «καταφυγή» κάθε καταναλωτή, που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του και τα χρέη του και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Η νομοθεσία αυτή έδινε μια δεύτερη…

  29 Οκτωβρίου 2020

 • Πετρέλαιο θέρμανσης

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης: Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε…

  22 Οκτωβρίου 2020