Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

Από τα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται, καθαρά, ότι οι Έλληνες είμαστε ο πιο φοβισμένος λαός της Ευρώπης, στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως, χρησιμοποιούμε την κινητή τηλεφωνία και μάλιστα, ίσως, υπερβολικά. Στη χώρα μας, τα κινητά τηλέφωνα είναι περισσότερα, από τον πληθυσμό της χώρας. Η κινητή τηλεφωνία, λοιπόν, αποτελεί πραγματικότητα και καθημερινότητα των Ευρωπαίων και των Ελλήνων Πολιτών Καταναλωτών.

Η εξέλιξη και η ανάπτυξη του ανθρώπου είναι, άρρηκτα, συνδεδεμένες, με την τεχνολογική πρόοδο και ανάπτυξη.

Οι λογικές του "πρωτογονισμού", που απορρίπτουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας, εστιάζοντας και μεγεθύνοντας τους κινδύνους, που απειλούν την ανθρώπινη ύπαρξη, ενώ, συγχρόνως, παραβλέπουν ή υποβαθμίζουν κάθε τι θετικό, μας οδηγούν, σε μία στείρα άρνηση, γεμάτη "φοβίες", που "αξιοποιούν", κατάλληλα, τα διάφορα συμφέροντα, επιχειρηματικά, πολιτικά, θρησκευτικά κ.λπ.

Μοναδική λύση, στο πρόβλημα αυτό και ταυτόχρονα στόχος είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας, με τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία του ανθρώπου.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, προσεγγίζει το θέμα, απορρίπτοντας "ακτινοφοβίες", "κεραιοφοβίες", "τρομολαγνίες" και την εκμετάλευσή τους, από "απροσδιόριστα ή υποκινούμενα συμφέροντα", συμβάλλοντας, έτσι, με τη γνώση και την ψύχραιμη προσέγγιση, στην τοποθέτηση του προβλήματος, στην πραγματική του διάσταση.

Οι επιδράσεις των τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (μη ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι θέμα, που απασχολεί, έντονα, την επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό, τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς συσσωρεύονται, ολοένα και περισσότερες ενδείξεις και αποδείξεις, για βλαβερές συνέπειες, από τη λεγόμενη "ηλεκτρομαγνητική ρύπανση".

Οι ανάγκες της επικοινωνίας οδήγησαν, από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, στη δημιουργία των τεχνητών ακτινοβολιών, όπως τα ραδιοκύματα. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στις επικοινωνίες είναι η κινητή τηλεφωνία, η λειτουργία της οποίας βασίζεται, στην εκπομπή και λήψη ραδιοκυμάτων.

Για να επιτύχουμε την επικοινωνία, μέσω κινητής τηλεφωνίας, απαιτείται ένα δίκτυο κεραιών - σταθμών βάσης, εγκατεστημένων, με μορφή κυψέλης και φορητοί πομποδέκτες, δηλαδή τα κινητά τηλέφωνα. Οι κεραίες - σταθμοί βάσης, αφενός, επικοινωνούν, μεταξύ τους και αφετέρου επικοινωνούν, με τα κινητά τηλέφωνα.

Η κεραία βάσης εκπέμπει ακτινοβολία, οριζοντίως, με κατευθυνόμενη δέσμη, προς τις πλησιέστερες κεραίες βάσης, ώστε να επικοινωνεί, με το δίκτυο των σταθμών βάσης. Ταυτόχρονα, εκπέμπει μικρότερης ισχύος ακτινοβολία, προς το έδαφος, ώστε να είναι δυνατή η λήψη του σήματος, από τα κινητά τηλέφωνα των συνδρομητών. Το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει ακτινοβολία την ώρα της συνομιλίας, προς όλες τις κατευθύνσεις, ανάλογα με τον τρόπο σχεδίασής του. Δηλαδή μπορεί να εκπέμπει σφαιρικά, από κεραία, που προεξέχει. Στα κινητά, με ενσωματωμένη κεραία, η εκπομπή μπορεί να γίνεται από την πλευρά του ακουστικού, προς τον εγκέφαλο του χρήστη, από το πίσω μέρος της συσκευής, από το κάτω μέρος της συσκευής και γενικά από οποιαδήποτε επιφάνεια του κινητού. Ανάλογα, με τον τρόπο, που ο χρήστης κρατάει το κινητό, στο χέρι, μπορεί να τροποποιηθεί και η κατεύθυνση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Πρέπει να τονίσουμε το σημαντικότερο: Η ένταση της ακτινοβολίας, που εκπέμπεται, από τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, εξαρτάται, από δύο παράγοντες:

 • Την ευκολία λήψης του σήματος, που εκπέμπει η "πλησιέστερη" κεραία βάσης (δηλαδή όταν υπάρχει πολύ κοντά κεραία βάσης, τότε το κινητό εκπέμπει μικρής έντασης ακτινοβολία)
 • Την ένταση της φωνής.

Διάφορες επιστημονικές μελέτες έχουν επισημάνει ότι ο κίνδυνος, για την υγεία μας, από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων εξαρτάται, από:

 • Το είδος του κινητού τηλεφώνου, δηλαδή την τιμή SAR (Specific Absorption Rate - ειδικός ρυθμός απορρόφησης), η οποία μετράται, σε βαττ/κιλό και δείχνει πόση μέγιστη ένταση ακτινοβολίας εκπέμπει κάθε κινητό. Η τιμή SAR διαφέρει, από μοντέλο σε μοντέλο. Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο SAR είναι 2 watt, ανά κιλό βάρους του χρήστη.
 • Τη συνολική διάρκεια χρήσης του κινητού. Όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούμε το κινητό μας, τόση περισσότερη ακτινοβολία δεχόμαστε. Χρήση του κινητού δε σημαίνει μόνο συνομιλία, αλλά και μηνύματα, χρήση διαδικτύου και οποιαδήποτε αποστολή ή λήψη δεδομένων. Με βάση μετρήσεις και πειράματα, μια σύντομη κλήση ή απάντηση, σε κλήση, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, όταν δεν είναι διαθέσιμα hands free ή blue tooth, μπορούν να πραγματοποιούνται 2-3 φορές την ημέρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
 • Την απόσταση του κινητού, από την κεραία - σταθμό βάσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση του κινητού, από την κεραία - σταθμό βάσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς λειτουργίας του κινητού, επομένως και η ακτινοβολία, που δεχόμαστε.
 • Τον τρόπο χρήσης του κινητού, δηλαδή αν θα τοποθετηθεί απευθείας στο αυτί, ή θα χρησιμοποιηθούν hands free ή blue tooth.
 • Τη θέση του κινητού, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, δηλαδή η απόσταση του κινητού, από το χρήστη, ο προσανατολισμός κινητού κ.λπ. Για να καθορίσουμε τη σωστή θέση του κινητού, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο σημείο του λειτουργεί, ως κεραία. Επίσης, η απόσταση των 40 εκατοστών, ανάμεσα στο κινητό και το χρήστη του, θεωρείται μια αρκετά ασφαλής απόσταση.

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του κινητού, μέσα στο αυτοκίνητο, με τον κλασικό τρόπο, γιατί η ακτινοβολία ανακλάται, από τα μεταλλικά μέρη και συνεπώς, ένα τμήμα της "κυκλοφορεί", εντός του αυτοκινήτου, ακτινοβολώντας τον χρήστη και τους συνεπιβάτες και η προσοχή του οδηγού-χρήστη αποσπάται. Φυσικά, το κινητό μπορεί να χρησιμοποιείται, για επαγγελματικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους, με hands free, ή blue tooth, εφόσον τοποθετηθεί, μακριά από το σώμα και κοντά σε παράθυρο.

Στην ελληνική αγορά, κυκλοφορούν συστήματα (πλακέτες, αυτοκόλλητα κ.λπ.) τα οποία διαφημίζονται ότι παρέχουν απόλυτη προστασία του χρήστη, από την ακτινοβολία. Αμφιβάλλουμε πολύ, για την αποτελεσματικότητά τους και την αλήθεια των όσων ισχυρίζονται. Στο ΚΕ.Π.ΚΑ. αντιμετωπίσαμε τέτοια καταγγελία και εδώ και δεκαπέντε μήνες, δεν έχουμε ακόμα "βρει άκρη". Τα έγγραφά μας διαβιβάζονται, από υπηρεσία σε υπηρεσία, φάκελος, με μελέτες και στοιχεία, κατατέθηκε, έξι μήνες μετά τη δική μας καταγγελία, ακόμα δεν έχει πιστοποιηθεί αν η εταιρία λέει την αλήθεια, αλλά η παραπλάνηση των Καταναλωτών, με ωραίες και υπερβολικές υποσχέσεις, συνεχίζεται.

Ο κίνδυνος, για τα παιδιά, είναι μεγαλύτερος, από αυτόν των ενηλίκων, γιατί ο εγκέφαλός τους αλλά και τα υπόλοιπα μέρη του σώματός τους αναπτύσσονται. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κινητό, στο αυτί, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το γεγονός, επίσης, ότι τα κινητά 3ης γενιάς προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες, καθιστά τη χρήση κινητών ιδιαίτερα ελκυστική, στα παιδιά αλλά και στους ενηλίκους. Τα παιδιά πρέπει να ενημερωθούν, για τους κινδύνους, που προκύπτουν, από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Δε γνωρίζουμε τις επιπτώσεις, στην υγεία ενός παιδιού, αν χρησιμοποιεί το κινητό, πολλές ώρες την ημέρα, για να στέλνει μηνύματα και εικόνες ή βίντεο, κρατώντας το, στο χέρι ή ακουμπώντας το στο σώμα του.

Τα στοιχεία του 2005, από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, δείχνουν ότι:

 • 83% των Πολιτών της Ευρώπης των 25 χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα
 • 95% των Ευρωπαίων Πολιτών, που έχουν ηλικία 15 - 24 έτη, χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα.

Επομένως, οι νέοι χρησιμοποιούν, πολύ περισσότερο, από τις υπόλοιπες ηλικίες, την κινητή τηλεφωνία. Είναι φυσικό αυτό το φαινόμενο, λόγω της μεγαλύτερης εξοικείωσης των νέων, με τις νέες τεχνολογίες, αλλά καθιστά, ταυτόχρονα, επιτακτική την ανάγκη ενημέρωσής τους και εκπαίδευσής τους, σε μια ορθολογική και, κατά το δυνατόν, ασφαλέστερη χρήση της κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, οι επιπτώσεις, στην υγεία μας, από τις κεραίες - σταθμούς βάσης εξαρτώνται, από:

 • Την απόσταση του χώρου διαβίωσής μας, από την κεραία
 • Τον προσανατολισμό της κεραίας, δηλαδή εάν εκπέμπει, προς την κατεύθυνση του χώρου διαβίωσης
 • Την ένταση της ακτινοβολίας
 • Την ηλικία του εκτιθέμενου και την κατάσταση της υγείας του
 • Τη διάρκεια έκθεσης, δηλαδή πόσες ώρες, ανά ημέρα, βρισκόμαστε στο χώρο, που δέχεται την ακτινοβολία.

Τι συμβαίνει, στη χώρα μας; Με την Κοινή Απόφαση 53571/3839 των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), με θέμα "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά", εισάγονται, στην Ελληνική Νομοθεσία, τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έκθεση του κοινού, σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ορίζονται μηχανισμοί ελέγχου, για τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που εκπέμπεται, από τους σταθμούς κεραιών όλων των ειδών.

Σύμφωνα, με το Ν.3431/2006 (ΦΕΚ.13/3-02-2006) "Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις", άρθρο 31 "Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών", τα Ελληνικά όρια, για την έκθεση του κοινού, τίθενται, στο 70% των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους σταθμούς κεραιών, που βρίσκονται, σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων, από την περίμετρο των κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, νοσοκομείων και γηροκομείων και στο 60% των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους σταθμούς κεραιών, που βρίσκονται, σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, από τις εγκαταστάσεις αυτές.

Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Ηz - 300GHz)", L 199 (1999/519/EC), 30-7-1999, θέτει τα ανώτερα επιτρεπτά, για την Ευρώπη, όρια, για την έκθεση του κοινού, σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιστημονικής επιτροπής καθοδήγησης, επί διεπιστημονικών θεμάτων, υιοθέτησε τα όρια, για την προστασία του κοινού της ICNIRP (Ιnternational Commission on Non Ionizing Radiation Protection - Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες), όπως αυτά παρουσιάστηκαν, στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της. Η ICNIRP είναι μια ανεξάρτητη επιστημονική οργάνωση, μεγάλου κύρους, που ασχολείται, με την προφύλαξη των ανθρώπων, από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (όπως είναι αυτές, που χρησιμοποιούνται, στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας). Είναι επίσημα αναγνωρισμένη, μη κυβερνητική οργάνωση, από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει, ως μέλη, διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, που καλύπτουν τις επιστημονικές περιοχές της ιατρικής, της βιολογίας, της επιδημιολογίας, της φυσικής και της μηχανικής.

Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, παρανομούν, μόνον όταν εγκαθιστούν κεραίες, χωρίς προηγούμενη άδεια της Πολιτείας. Υπάρχουν καταγγελίες, για κεραίες "κρυμμένες", σε ηλιακούς θερμοσίφωνες ή άλλα καμουφλάζ. Ποιος, όμως, απλός Καταναλωτής, που καταγγέλλει κάτι τέτοιο, γιατί υπέπεσε, στην αντίληψή του, γνωρίζει, αν αυτή η "κρυμμένη" κεραία δεν είναι νόμιμη, ή απλά κρύφτηκε, για να σταματήσουν οι υπερβολικές και, πολλές φορές, δυσάρεστες αντιδράσεις των περιοίκων.

Θεωρούμε ότι όσοι εστιάζουν τη δράση τους, για την προστασία των Καταναλωτών, από την κινητή τηλεφωνία, στις αποστάσεις των κεραιών, από χώρους διαβίωσης, εργασίας, εκπαίδευσης, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι ο κίνδυνος προέρχεται, κυρίως, από τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία εκπέμπουν μεγαλύτερη ακτινοβολία, όταν είναι σε μεγάλη απόσταση, από τις κεραίες - σταθμούς βάσης, εγκληματούν, κατά αυτών, που ισχυρίζονται ότι προστατεύουν, δίνοντας, συγχρόνως, άλλοθι, στις εταιρίες να αναπτύσσουν αραιό δίκτυο, με μεγάλη ισχύ κεραιών, που τους "γλιτώνει", από πολλά χρήματα. Η εχθρική συμπεριφορά μας, απέναντι στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, έχει και αρνητικό αποτέλεσμα, στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Η είσοδος και άλλων παικτών, στην αγορά, εφόσον βρουν χώρους εγκατάστασης κεραιών, θα αποτρέψει εναρμονισμένες πολιτικές, τις οποίες βιώσαμε, αρκετές φορές, στην Ελλάδα, στον τομέα αυτό και θα οδηγήσει, σε μείωση των τιμών. Το θέμα αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, για πολιτικούς ή προσωπικούς λόγους. Η κατάσταση αυτή πρέπει να σταματήσει και να τεθεί το πρόβλημα, στις πραγματικές του διαστάσεις.

Οι Καταναλωτές απαιτούμε:

 • Η ένταση της ακτινοβολίας, που προκύπτει, μετά την εγκατάσταση κάθε κεραίας, στους γύρω χώρους (μπαλκόνια, ταράτσες, εσωτερικό οικιών) όπου υπάρχει ή προβλέπεται να υπάρξει, στο άμεσο μέλλον ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι χαμηλότερη, από τα επιτρεπόμενα όρια.
 • Οι εταιρίες πρέπει να αναλάβουν το όποιο οικονομικό κόστος, για την τοποθέτηση πυκνού δικτύου κεραιών χαμηλής ισχύος.
 • Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, στους χώρους, όπου στεγάζονται παιδιά.
 • Να γίνει εκστρατεία ενημέρωσης, από την Πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προς τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, ώστε να σταματήσει η αλόγιστη χρήση των κινητών τηλεφώνων, από μικρά παιδιά.
 • Ο κατάλογος, με τη θέση και την ισχύ κάθε αδειοδοτημένης κεραίας, να είναι προσβάσιμος, σε όλους τους Καταναλωτές.
 • Να θεσμοθετηθεί Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου, που θα αδειοδοτεί και θα διεξάγει προληπτικούς, κατασταλτικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους.
 • Τα "όρια ασφαλείας" θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται, με βάση "ανεξάρτητες" έρευνες.

Ταυτόχρονα, το ΚΕ.Π.ΚΑ. απαιτεί, από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και τη βιομηχανία κινητών τηλεφώνων:

   1. Τη διακοπή των διαφημίσεων, που αναφέρονται μόνο σε "δωρεάν" χρόνο ομιλίας ή σε χρόνους ομιλίας, "με μικρότερο κόστος". Οι κίνδυνοι, από τη μεγάλη διάρκεια χρήσης κινητού τηλεφώνου, είναι μεγάλοι. Στις διαφημίσεις αυτές, πρέπει να περιληφθεί προειδοποίηση, για τους κινδύνους.
   2. Την προσφορά, στους Καταναλωτές, συσκευών hands free, ή blue tooth, ως αναπόσπαστο κομμάτι της συσκευής του κινητού τηλεφώνου.
   3. Την παροχή οδηγιών ασφαλούς χρήσης (απόσταση από το σώμα, θέση κεραίας, συνιστώμενος χρόνος χρήσης κ.λπ.).
   4. Την αναγραφή του δείκτη SAR, στη συσκευασία του κινητού τηλεφώνου.
   5. Την προώθηση, σε παιδιά, ειδικών τηλεφωνικών συσκευών, που θα εκτελούν λίγες και συγκεκριμένες λειτουργίες, ώστε να προστατεύεται η υγεία των παιδιών.
Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Μαΐου - Ιουνίου 2007
Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Δύο χρόνια αδιαφορία των Αρχών για τις πολιτικές εντοπισμού των χρηστών της Google

  Πριν δύο χρόνια, στις 27 Νοεμβρίου 2018, επτά Ενώσεις Καταναλωτών – μέλη της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (Forbrukerrådet από Νορβηγία, Consumentenbond από Ολλανδία, ΕΚΠΟΙΖΩ από Ελλάδα, dTest από Τσεχία, Zveza Potrošnikov Slovenije από Σλοβενία, Federacja Konsumentów από Πολωνία και Sveriges Konsumenter από Σουηδία) κατέθεσαν καταγγελίες, κατά της Google,…

  26 Νοεμβρίου 2020

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

  Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα…

  16 Νοεμβρίου 2020

 • Πώληση καυσόξυλων

  Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης,…

  05 Νοεμβρίου 2020

 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος ΔΕΝ προστατεύει τους καταναλωτές

  Η νομοθεσία για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που άρχισε να ισχύει από το 2010 (3869/2010) και τροποποιήθηκε αρκετές φορές, αποτελούσε την τελευταία «καταφυγή» κάθε καταναλωτή, που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του και τα χρέη του και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Η νομοθεσία αυτή έδινε μια δεύτερη…

  29 Οκτωβρίου 2020

 • Πετρέλαιο θέρμανσης

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης: Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε…

  22 Οκτωβρίου 2020