Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

 • Υψηλές τιμές σε κάποια κράτη-μέλη: Οι προσφορές ευρωζωνικών συνδέσεων της κινητής τηλεφωνίας είναι πολύ ακριβότερες σε Ουγγαρία, Πορτογαλία, Κύπρο, Τσεχία, Ελλάδα, Σλοβακία, από ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη.
 • Έλλειψη ανταγωνισμού σε όλες τις χώρες: κυριαρχούν ελάχιστες εταιρίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ολιγοπώλια και οι τιμές να αυξάνονται κάθε χρόνο. Παράδειγμα αποτελεί η Ολλανδία με δύο εταιρίες που δραστηριοποιούνται και σε κινητή και σε σταθερή τηλεφωνία, έχουν η κάθε μια το δικό της δίκτυο, αλλά και οι δύο αυξάνουν κάθε χρόνο τις τιμές τους.
 • Αθέμιτοι όροι σύμβασης: «Απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης πριν την ημερομηνία λήξης της». Ο όρος είναι καταχρηστικός. Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί, χωρίς συγκεκριμένο παράπονο από τον καταναλωτή, εφόσον πληρωθεί κάποιο ποσό ως ρήτρα.
 • Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές: «Εγγυημένη ταχύτητα σύνδεσης 24Mbps». Αν όμως μπούμε στο σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ η ταχύτητα της σύνδεσής μας είναι 7,7 Mbps. Βέβαια, συνήθως η διαφήμιση αναφέρει «έως 24Mbps» και έτσι, οι εταιρίες ξεπερνάνε τυχόν κυρώσεις από την απόφαση 916/4 της Ε.Ε.Τ.Τ.
 • Δυσκολονόητοι όροι προσφορών: Οι προσφορές περιλαμβάνουν σταθερή, κινητή τηλεφωνία, τηλεόραση, σύνδεση στο διαδίκτυο του σταθερού τηλεφώνου και του κινητού και όλα αυτά κάνουν δύσκολα κατανοητό και σύνθετο το πακέτο σύνδεσης.
 • Χρέωση υπηρεσιών που δε ζητήθηκαν: Ο πάροχος με τον οποίο έχουμε συμβληθεί μας πρόσφερε δωρεάν 10GB. Όταν ήρθε όμως, ο λογαριασμός μας χρέωσε τα 10GB.
 •  Αλλαγή παρόχου: Καθυστερεί η σύνδεση με το νέο πάροχο, αλλά λαμβάνουμε λογαριασμούς και από το νέο πάροχο και από τον παλιό.
 • Διακοπές υπηρεσιών: Πολλοί καταναλωτές καταγγέλλουν συχνές αποσυνδέσεις από το διαδίκτυο. Αυτό συνδέεται με την παραπλανητική διαφήμιση για εγγυημένες υψηλές ταχύτητες.
 • Υπερβολικές χρεώσεις: Μερικές φορές οι συσκευές των κινητών νέας γενιάς (smartphones) μπορεί να έχουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που επιτρέπουν στο κινητό να μπαίνει αυτόματα στο ίντερνετ και να ενημερώνεται π.χ. για τον καιρό ή την ώρα. Εφόσον δεν επιθυμούμε τη σχετική αμειβόμενη ενημέρωση πρέπει πάντα να απενεργοποιήσουμε τις σχετικές ρυθμίσεις ή εφόσον δεν γνωρίζουμε να το κάνουμε, να μεταβούμε σε κάποιο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας.
 • Ποιότητα υπηρεσιών: Το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ μας δίνει τη δυνατότητα να μετράμε την ταχύτητα και να αξιολογούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαδικτυακών μας συνδέσεων.
 • Μικρότερη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, στις αγροτικές περιοχές: Οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών προτιμούν να παρέχουν υπηρεσίες σε αστικές περιοχές με υψηλό πληθυσμό και όχι σε περιοχές αγροτικές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες. Για το λόγο αυτό έχει θεσπιστεί η υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας στις τηλεπικοινωνίες.
 • Παραβιάσεις της αρχής του ανοιχτού (ουδετερότητας) διαδικτύου: Κάποιοι πάροχοι δεν επιτρέπουν την πρόσβαση των χρηστών σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, σε συγκεκριμένες εφαρμογές και υπηρεσίες. Αυτό απαγορεύεται, γιατί αποκλείει τους καταναλωτές από συγκεκριμένη πληροφόρηση.
 •  Μη εφαρμογή της νομοθεσίας: Δυστυχώς, η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στην πράξη, στα περισσότερα κράτη-μέλη.
 •  Χρεώσεις sms από πενταψήφιους αριθμούς: Όταν καλούμε μια τηλεφωνική γραμμή, με το 5ψήφιο αριθμό, πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα χρεωθούμε περισσότερα χρήματα, από ότι εάν καλούσαμε ένα 10ψήφιο αριθμό. Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουμε δύο ειδών προβλήματα:


 Υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης μέσω SMS, με χρέωση πενταψηφίων.

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση, από προμηθευτές ενέργειας, που διαθέτουν μόνο 5ψήφιους τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Έλλειψη γνώσης από τους καταναλωτές για τα δικαιώματα και τους τρόπους υποβολής καταγγελίας: Το νομοθετικό πλαίσιο, για τις τηλεπικοινωνίες είναι δυσνόητο. Οι καταναλωτές χρειαζόμαστε ενημέρωση- συμβουλές και εκπαίδευση.
 • Υπάρχουν και άλλοι αριθμοί υψηλής χρέωσης π.χ. 901ΧΧΧΧΧΧΧ. Είναι δεκαψήφιοι αριθμοί που αρχίζουν από 901…,909…,806…,812…,850…,875…, Για να αποφύγουμε τις υψηλές χρεώσεις, στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, πρέπει να επιλέξουμε τη φραγή εφόσον δε χρησιμοποιούμε πολυμεσικές υπηρεσίες, όπως είναι οι κλήσεις προς πενταψήφιους αριθμούς (π.χ. 13ΧΧΧ, 15ΧΧΧ) ή προς άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. 901ΧΧΧΧ) . Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση από κάθε πάροχο πολυμεσικών υπηρεσιών δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 ευρώ μηνιαίως ( + ΦΠΑ) για συνδρομητικές υπηρεσίες. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία εξαιρούνται οι χρεώσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς π.χ. τηλεπαιχνίδια. Ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία για τον έλεγχο των αριθμών αυξημένης χρέωσης από τους ίδιους τους καταναλωτές διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Τ. Οι χρεώσεις για τις γραμμές αυτές είναι μέχρι 0,0125 ευρώ/δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση 30 δευτερόλεπτα.

 

Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Δύο χρόνια αδιαφορία των Αρχών για τις πολιτικές εντοπισμού των χρηστών της Google

  Πριν δύο χρόνια, στις 27 Νοεμβρίου 2018, επτά Ενώσεις Καταναλωτών – μέλη της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (Forbrukerrådet από Νορβηγία, Consumentenbond από Ολλανδία, ΕΚΠΟΙΖΩ από Ελλάδα, dTest από Τσεχία, Zveza Potrošnikov Slovenije από Σλοβενία, Federacja Konsumentów από Πολωνία και Sveriges Konsumenter από Σουηδία) κατέθεσαν καταγγελίες, κατά της Google,…

  26 Νοεμβρίου 2020

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

  Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα…

  16 Νοεμβρίου 2020

 • Πώληση καυσόξυλων

  Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης,…

  05 Νοεμβρίου 2020

 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος ΔΕΝ προστατεύει τους καταναλωτές

  Η νομοθεσία για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που άρχισε να ισχύει από το 2010 (3869/2010) και τροποποιήθηκε αρκετές φορές, αποτελούσε την τελευταία «καταφυγή» κάθε καταναλωτή, που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του και τα χρέη του και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Η νομοθεσία αυτή έδινε μια δεύτερη…

  29 Οκτωβρίου 2020

 • Πετρέλαιο θέρμανσης

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης: Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε…

  22 Οκτωβρίου 2020