Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

Ενημερωνόμαστε πριν αγοράσουμε
Οι διαδικτυακοί έμποροι πρέπει να μας παρέχουν σαφείς, ακριβείς, κατανοητές και βασικές πληροφορίες, σχετικά με το προϊόν, ή την υπηρεσία, πριν κάνουμε κάποια αγορά. Βεβαιωνόμαστε ότι όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των εμπόρων, που περιλαμβάνουν και ηλεκτρονική διεύθυνση, και/ή τηλεφωνικό αριθμό, αναφέρονται. Πρέπει να μας δίνεται η συνολική τιμή, μαζί με τυχόν πρόσθετα έξοδα, ή τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν τα πρόσθετα έξοδα, να υπολογιστούν.

Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές
 • Κάνουμε έξυπνες αγορές: Όταν κάνουμε αγορές, μέσω διαδικτύου, πρέπει να είμαστε το ίδιο προσεκτικοί, όπως όταν αγοράζουμε, από ένα κατάστημα.
 • Γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας: Η ίδια νομοθεσία που μας προστατεύει, όταν κάνουμε αγορές, μέσω τηλεφώνου, ή με αλληλογραφία, εφαρμόζεται και  όταν κάνουμε αγορές, μέσω διαδικτύου (ίντερνετ).
 • Διαβάζουμε, πολύ προσεκτικά τους όρους: Πριν κάνουμε μια αγορά, διαδικτυακά, ας αφιερώσουμε χρόνο, να διαβάσουμε την πολιτική της εταιρίας, για την επιστροφή προϊόντων και χρημάτων.
 • Προστατεύουμε την προσωπική μας ζωή: Δε γνωστοποιούμε προσωπικές πληροφορίες, αν δε γνωρίζουμε ποιος συλλέγει αυτές τις πληροφορίες και πως σκοπεύει να τις χρησιμοποιήσει.
 • Ας βρούμε την καλύτερη προσφορά: Πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές, σε διαφορετικά σημεία πώλησης. Πρέπει να ελέγξουμε τα έξοδα αποστολής και τα μεταφορικά, πριν κάνουμε την αγορά.
 • Διατηρούμε σωστά αρχεία: Εκτυπώνουμε ένα αντίγραφο της επιβεβαίωσης παραγγελίας για το αρχείο μας και επίσης αποθηκεύουμε όλη την ηλεκτρονική αλληλογραφία, που αφορά την αγορά μας, για να έχουμε αποδείξεις, αν κάτι δεν πάει καλά.
Ως μέρος του συμβολαίου πώλησης, ο έμπορος πρέπει να παρέχει αναλυτικές και κατανοητές πληροφορίες, για τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης, για το δικαίωμα υπαναχώρησης, για τις υπηρεσίες μετά την πώληση, για τη διάρκεια του συμβολαίου, για τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και για το μητρώο εμπόρων.

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται, στο συμβόλαιο, εκτός αν εμείς και ο έμπορος συμφωνήσουμε από κοινού, σε αλλαγές των προκαθορισμένων όρων, που αναγράφονται, π.χ. στην ιστοσελίδα του εμπόρου.

Επιβεβαίωση αγοράς, παράδοσης και πρόσθετων εξόδων
Όταν κάνουμε αγορές, μέσω διαδικτύου, πρέπει να λαμβάνουμε επιβεβαίωση της αγοράς μας, χωρίς καθυστέρηση, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, είτε μέσω μηνύματος, στον προσωπικό λογαριασμό, που έχουμε στην ιστοσελίδα του εμπόρου. Ό,τι είδους και αν είναι η επιβεβαίωση της αγοράς, πρέπει να την αποθηκεύουμε. Αυτή δεν πρέπει να μπορεί να τροποποιηθεί, από τον έμπορο, χωρίς την δική μας συγκατάθεση.

Τα πρόσθετα έξοδα, λόγω πληρωμής, μέσω πιστωτικής κάρτας, για παράδειγμα, επιτρέπονται. Ωστόσο, η χρέωση δεν μπορεί να είναι υψηλότερη, από το κόστος, που επιβαρύνεται ο έμπορος, για να επεξεργαστεί την πληρωμή. Πρέπει, πάντα, να μας δίνεται η ευκαιρία να συμφωνούμε σε οποιαδήποτε πρόσθετα «κρυμμένα» έξοδα, π.χ. ταξιδιωτική ασφάλιση, όταν κλείνουμε μια πτήση. Είναι παράνομο, να κλειστεί μια συμφωνία, βασισμένη σε «προεπιλεγμένα κουτάκια», κατά την διάρκεια της διαδικασίας αγοράς.

Επιστρέφοντας ανεπιθύμητα αγαθά
Στην Ε.Ε., για τα συμβόλαια που υπογράφονται μετά τις 13 Ιουνίου του 2014, έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε (ακυρώσουμε την αγορά), εντός 14 ημερών από την ημέρα, που παραλαμβάνουμε τα εμπορεύματα. Εάν αυτή η περίοδος λήγει, σε μια μη-εργάσιμη μέρα, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα. Μπορούμε να ακυρώσουμε την αγορά μας, για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο.

Για να υπαναχωρήσουμε (ακυρώσουμε την αγορά μας), πρέπει, είτε να παρέχουμε γραπτή δήλωση, με τα αγαθά, που θα επιστρέψουμε στο ταχυδρομείο, ή να στείλουμε ένα φαξ ή ένα email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ενημερώνοντας τον έμπορο, για την απόφασή μας. Ο έμπορος πρέπει να μας παρέχει ένα τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτόν το λόγο, αν και η χρήση του δεν είναι υποχρεωτική.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι αν αγοράζουμε εμπορεύματα από ιδιώτη και όχι από εταιρία, η συναλλαγή δεν καλύπτεται, από την ίδια νομοθεσία, για τα δικαιώματα καταναλωτών και η 14ήμερη περίοδος υπαναχώρησης δεν ισχύει.

Επιστροφή Χρημάτων
Οι επιστροφές χρημάτων πρέπει να γίνονται, μέσα σε 14 ημέρες από την λήψη της ειδοποίησης, για την υπαναχώρηση. Ένας έμπορος μπορεί να αναβάλλει την επιστροφή των χρημάτων μας, εάν δεν έχει παραλάβει είτε τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα, είτε την απόδειξη ότι έχουν σταλεί. Οι επιστροφές χρημάτων πρέπει να περιλαμβάνουν, τυχόν έξοδα αποστολής, που έχουμε πληρώσει την ώρα της αγοράς. Συνήθως, πρέπει να καλύπτουμε εμείς τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων στον έμπορο.

Αν τη στιγμή της αγοράς, δεν ενημερωθήκαμε πως θα χρειαστεί να πληρώσουμε, για να επιστρέψουμε τα εμπορεύματα, κατά την διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, τότε ο έμπορος πρέπει, επίσης, να επωμιστεί το κόστος των μεταφορικών της επιστροφής. Το δικαίωμα υπαναχώρησης μας επιτρέπει να εξετάσουμε το προϊόν, όπως θα κάναμε και σε ένα κατάστημα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε τα εμπορεύματα, πριν αποφασίσουμε να υπαναχωρήσουμε από την αγορά μας.

Ελαττωματικά εμπορεύματα - Εγγυήσεις
Οπουδήποτε και αν αγοράζουμε εμπορεύματα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι ελαττωματικά, έχουμε 2 χρόνια για να ζητήσουμε επιδιόρθωση, ή αντικατάσταση, εάν αποδειχθούν ότι είναι ελαττωματικά. Στην Ελλάδα, έχουμε, επίσης, δικαίωμα να ζητήσουμε μείωση τιμής, ή αναστροφή της πώλησης.

Ο νόμος της Ε.Ε. προστατεύει τα προσωπικά μας στοιχεία, όταν κάνουμε διαδικτυακές αγορές. Πώς, δηλαδή;
 • Πρέπει να μας προειδοποιεί, να μας ενημερώνει και να δίνουμε τη συγκατάθεσή μας, εάν μια ιστοσελίδα επιθυμεί να αποθηκεύσει πληροφορίες, από τον υπολογιστή μας, ή να ανιχνεύσει την διαδικτυακή μας δραστηριότητα.
 • Πρέπει να ειδοποιηθούμε, εάν τα προσωπικά μας δεδομένα χαθούν ή κλαπούν και είναι πιθανό να παραβιαστεί το απόρρητο της ιδιωτικής μας ζωής.
 • Πρέπει να ενημερωνόμαστε, αν κάποιο πρόσωπο, ή οργανισμός κρατά τα προσωπικά μας δεδομένα, στα αρχεία του.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιδιόρθωση, την αντικατάσταση και την επιστροφή χρημάτων εδώ.

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
Η 14ήμερη περίοδος υπαναχώρησης ισχύει, επίσης, για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα μια συνδρομή για σύνδεση στο διαδίκτυο, που συνάφθηκε, διαδικτυακά, ή απευθείας με κάποιον πωλητή. Αν, ωστόσο, επιθυμούμε από έναν έμπορο, να ξεκινήσει να μας παρέχει μία υπηρεσία, χωρίς να περιμένουμε να περάσει η 14ήμερη περίοδος, πρέπει να το ζητήσουμε, ρητά. Εάν στη συνέχεια, επιθυμούμε να αποσυρθούμε, από το συμβόλαιο, θα πρέπει να πληρώσουμε, για το χρόνο, που χρησιμοποιήσαμε την υπηρεσία.

Διαφορετικοί κανόνες εφαρμόζονται, σε μικρές επιχειρήσεις και σε τεχνίτες. Για επείγουσες επιδιορθώσεις (π.χ. ένας υδραυλικός για να διορθώσει μια διαρροή) δε μπορούμε να ακυρώσουμε τη δουλειά, άπαξ και έχουμε συμφωνήσει, για την τιμή της υπηρεσίας.

Αγορές ψηφιακού περιεχομένου
Εάν κατεβάζουμε, ή μεταδίδουμε με διαρκή ροή κάποιο περιεχόμενο, εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες. Πριν κάνουμε μια αγορά, πρέπει να ενημερωθούμε, για το αν και πώς λειτουργεί το περιεχόμενο αυτό, στο δικό μας λειτουργικό/λογισμικό (διαλειτουργικότητα) και τι λειτουργίες εκτελεί, αν ισχύουν γεωγραφικοί περιορισμοί και αν επιτρέπονται τα ιδιωτικά αντίγραφα. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης ισχύει, αλλά εάν ξεκινήσουμε να κατεβάζουμε, ή να μεταδίδουμε με διαρκή ροή δεδομένα, δεν έχουμε πλέον, το δικαίωμα της υπαναχώρησης, από την αγορά μας, εφόσον ο έμπορος έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του.

Ας μάθουμε περισσότερα σχετικά με τις διαδικτυακές αγορές εδώ.


Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Δύο χρόνια αδιαφορία των Αρχών για τις πολιτικές εντοπισμού των χρηστών της Google

  Πριν δύο χρόνια, στις 27 Νοεμβρίου 2018, επτά Ενώσεις Καταναλωτών – μέλη της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (Forbrukerrådet από Νορβηγία, Consumentenbond από Ολλανδία, ΕΚΠΟΙΖΩ από Ελλάδα, dTest από Τσεχία, Zveza Potrošnikov Slovenije από Σλοβενία, Federacja Konsumentów από Πολωνία και Sveriges Konsumenter από Σουηδία) κατέθεσαν καταγγελίες, κατά της Google,…

  26 Νοεμβρίου 2020

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

  Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα…

  16 Νοεμβρίου 2020

 • Πώληση καυσόξυλων

  Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης,…

  05 Νοεμβρίου 2020

 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος ΔΕΝ προστατεύει τους καταναλωτές

  Η νομοθεσία για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που άρχισε να ισχύει από το 2010 (3869/2010) και τροποποιήθηκε αρκετές φορές, αποτελούσε την τελευταία «καταφυγή» κάθε καταναλωτή, που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του και τα χρέη του και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Η νομοθεσία αυτή έδινε μια δεύτερη…

  29 Οκτωβρίου 2020

 • Πετρέλαιο θέρμανσης

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης: Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε…

  22 Οκτωβρίου 2020