Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

Τι είναι όμως οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης;
Είναι υπηρεσίες υψηλής χρέωσης, που σχετίζονται, με τη μετάδοση πληροφορίας / περιεχομένου, σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές είναι εφικτή:

 • Είτε μέσω των δεκαψήφιων αριθμός της μορφής 901 xxx xxxx, 909 xxx xxxx.
 • Είτε μέσω των τετραψήφιων/ πενταψήφιων σύντομων κωδικών της μορφής 14xx(x), 190xx-195xx και54xxx.

Η παροχή Υ.Π.Π. μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω Internet.

Η χρέωση, για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, είναι υψηλότερη, από τις βασικές υπηρεσίες και η τιμολόγηση πραγματοποιείται, με χρέωση στο λογαριασμό μας. Παραδείγματα Υ.Π.Π. είναι:

 • ψηφοφορίες, είτε μέσω κλήσεων σε 901 ή μέσω αποστολής SMS, σε σύντομους κωδικούς (π.χ. ψηφοφορία για Eurovision κ.λπ.)
 • διαγωνισμοί
 • αγορά (downloading) ήχων κλήσης, εικόνων οθόνης, λογότυπων, βίντεο και παιχνιδιών, μέσω SMS
 • τεχνική υποστήριξη
 • συνομιλία, μέσω τηλεφώνου ή SMS (chat)
 • αστρολογία, χαρτομαντεία
 • παιχνίδια, από την τηλεόραση, στα οποία συμμετέχουν οι χρήστες, μέσω τηλεφώνου
 • υπηρεσίες ενηλίκων
 • υπηρεσίες πληροφόρησης (π.χ. καιρός)

Πως είναι δυνατόν να χρεωνόμαστε, για υπηρεσίες, που δεν έχουμε αγοράσει;
Πλοηγούμαστε, στο διαδίκτυο και, ξαφνικά, παρουσιάζεται, μπροστά μας, ένα παράθυρο (pop up), με το οποίο μας προτρέπουν να κάνουμε ένα τεστ ευφυΐας ή να παίξουμε ένα παιχνίδι. Κάνουμε «κλικ» στο ΟΚ ή στο ΝΑΙ και οδηγούμαστε, σε μια νέα ιστοσελίδα. Εμείς δε διαβάζουμε τους όρους, που αναγράφονται, σε κάποιο σημείο της νέας ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι, συχνά και καλά «κρυμμένοι». Οι όροι, όμως, αυτοί μας ενημερώνουν ότι, μέσω της ιστοσελίδας αυτής, παρέχονται συνδρομητικές υπηρεσίες. Μας ζητούν το κινητό μας, το δίνουμε, μας στέλνουν, με μήνυμα έναν κωδικό, εμείς τον εισάγουμε, στην ιστοσελίδα και γινόμαστε, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, συνδρομητές.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξέδωσε το Σεπτέμβριο του 2009, σύσταση, προς του παρόχους Υ.Π.Π., να:

 • «Μην πραγματοποιούν συνεχή και ανεπιθύμητη εμπορική προώθηση των προϊόντων τους.
 • Διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, ότι υπάρχει ρητή συγκατάθεση ή μη ύπαρξη άρσης της συγκατάθεσης, από τους καταναλωτές.
 • Διασφαλίζουν τη σαφή, ευκρινή και κατανοητή πληροφόρηση του καταναλωτή, τόσο προσυμβατικά όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, για τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και, ιδιαίτερα, για τη διαδικασία ενεργοποίησης και λειτουργίας.
 • Διασφαλίζουν ότι η αποδοχή της πρότασης, για την παροχή των υπηρεσιών προέρχεται, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών.
 • Ενημερώνουν, πλήρως και με σαφήνεια, τους καταναλωτές, μέσω γραπτών μηνυμάτων, τόσο προσυμβατικά όσο και κατά την παροχή των υπηρεσιών, σχετικά με την ύπαρξη και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης των καταναλωτών και διασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση αυτού του δικαιώματος.
 • Εξασφαλίσουν κατάλληλους μηχανισμούς και επαρκές προσωπικό, για την απρόσκοπτη και ταχεία ενημέρωση των καταναλωτών, από εκπρόσωπο του παρόχου.
 • Παρέχουν κάθε στοιχείο, στους παρόχους δικτύου και στους καταναλωτές, σχετικά με τη διερεύνηση των καταγγελιών των καταναλωτών, ιδιαίτερα σχετικά με την απόδειξη της ύπαρξης παραγγελίας των υπηρεσιών, από τον καταναλωτή και της τήρησης των υποχρεώσεων ενημέρωσης.»

Συγχρόνως, με το θέμα, ασχολήθηκε και το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξέδωσε, επίσης, ενημερωτικό δελτίο τύπου, για τους καταναλωτές, προχώρησε, στον έλεγχο των εταιριών, που παρέχουν Υ.Π.Π., έκανε συστάσεις, σε όσες δε σέβονται τα δικαιώματα του καταναλωτή και επέβαλλε συγκεκριμένες ειδικές υποχρεώσεις, στους παρόχους Υ.Π.Π., για την ορθή και πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών, ειδικά για τις συνδρομητικές Υ.Π.Π., οι οποίες είναι:

 • Κάθε διαφημιστικό υλικό των Υ.Π.Π. πρέπει να περιέχει, ευκρινώς και με σαφήνεια, πληροφορίες, για τη χρέωση.
 • Στην αρχή της σύνδεσης, με μια υπηρεσία Υ.Π.Π., πρέπει να ενημερώνεται ο καταναλωτής, ατελώς, για τη χρέωση της συγκεκριμένης κλήσης.
 • Στην περίπτωση των sms/mms, η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει, άμεσα, για τη χρέωση, μετά την αποστολή του πρώτου μηνύματος.
 • Οι εταιρείες Υ.Π.Π. υποχρεούνται να μη χρεώνουν, κατά την αναμονή, για τη σύνδεση, με την υπηρεσία ή, αν αυτό δεν είναι, τεχνικά, εφικτό, να μην απαντούν, στην κλήση καταναλωτή, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη γραμμή, για την παροχή της υπηρεσίας.
 • Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν, για το ύψος της χρέωσης κλήσεων/sms, προς συγκεκριμένους αριθμούς της μορφής 901 ΧΧΧ ΧΧΧΧ, 909 ΧΧΧ ΧΧΧΧ, 14ΧΧ, 190ΧΧ – 195ΧΧ και 54ΧΧΧ από τους ιστοτόπους των παρόχων Υ.Π.Π.

Τον Ιούνιο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έλεγχο, σε 301 ιστοσελίδες, που πωλούσαν ήχους κλήσης ή εικόνες οθόνης, για κινητά και υπολογιστές. Η πλειοψηφία των ιστοτόπων παρουσίαζαν προβλήματα:

 • Το 41% των δικτυακών τόπων, που ελέγχθηκαν, παρουσίαζε κάποια παρατυπία, που αφορούσε την πληροφόρηση, σχετικά με την τιμή της προσφοράς. Σε πολλούς, από τους δικτυακούς τόπους, οι πληροφορίες, σχετικά με τις τιμές, ήταν ελλιπείς ή δεν αναφέρονταν καθόλου, μέχρι τη στιγμή, που ο καταναλωτής χρεωνόταν το αντίτιμο, στο λογαριασμό του κινητού του. Ιδίως, στην περίπτωση συνδρομής, η λέξη «συνδρομή» δεν αναφερόταν, σαφώς ή δεν ήταν σαφής η περίοδος της συνδρομής.
 • Το 75% των δικτυακών τόπων, που ελέγχθηκαν, δεν περιείχε τις πληροφορίες, που απαιτούνται, για την επικοινωνία, με τον έμπορο (η επωνυμία, η διεύθυνση ή τα στοιχεία επικοινωνίας του εμπόρου δεν ήταν πλήρη). Αυτό αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας της Ε.Ε., για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την πώληση εξ αποστάσεως, που απαιτεί να αναγράφονται τα στοιχεία του πάροχου των υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Το 35% των δικτυακών τόπων, που ελέγχθηκαν, παρουσίαζε τις πληροφορίες, με παραπλανητικό τρόπο. Οι πληροφορίες, για τη σύμβαση αναγράφονταν, αλλά, με "ψιλά γράμματα", ή ήταν δύσκολο να εντοπιστούν.
 • Στο 28% των περιπτώσεων παραπλάνησης, οι υπηρεσίες διαφημίζονταν, ως «δωρεάν», αλλά ο πελάτης παραπλανήθηκε και, αργότερα, ανακαλύφθηκε ότι υπήρχε επιβάρυνση ή ότι είχε δεσμευτεί, με μακροπρόθεσμο συμβόλαιο.

Στην Ιταλία (το Φεβρουάριο και το Μάιο του 2009), 9 εταιρείες, για τις οποίες αποκαλύφθηκε, στην έρευνα των ιστοτόπων, μέσω σάρωσης, ότι διέπραξαν παραβάσεις των κανόνων, τιμωρήθηκαν, με πρόστιμο ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εταιρείες ήταν οι εξής: Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G και Zeng, Fox mobile και Tutto gratis. Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού δήλωσε ότι αυτές οι εταιρείες έπρεπε να καταβάλουν πρόστιμο, επειδή οι δικτυακοί τόποι τους δεν περιείχαν σαφείς πληροφορίες (π.χ. σχετικά με τον αριθμό των ήχων κλήσης, για την αναφερόμενη τιμή ή σχετικά με το κόστος τους).

Το Νοέμβριο του 2009, η Ε.Ε. μας ενημέρωσε ότι το 52% αυτών των ιστοσελίδων διορθώθηκε και 17% έκλεισε.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δημοσιεύει το άρθρο αυτό το περιοδικό μας και στην ιστοσελίδα μας, για να ενημερωθούν οι καταναλωτές, ώστε να μην πέφτουν θύματα παραπλάνησης.

Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Δύο χρόνια αδιαφορία των Αρχών για τις πολιτικές εντοπισμού των χρηστών της Google

  Πριν δύο χρόνια, στις 27 Νοεμβρίου 2018, επτά Ενώσεις Καταναλωτών – μέλη της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (Forbrukerrådet από Νορβηγία, Consumentenbond από Ολλανδία, ΕΚΠΟΙΖΩ από Ελλάδα, dTest από Τσεχία, Zveza Potrošnikov Slovenije από Σλοβενία, Federacja Konsumentów από Πολωνία και Sveriges Konsumenter από Σουηδία) κατέθεσαν καταγγελίες, κατά της Google,…

  26 Νοεμβρίου 2020

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

  Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα…

  16 Νοεμβρίου 2020

 • Πώληση καυσόξυλων

  Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης,…

  05 Νοεμβρίου 2020

 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος ΔΕΝ προστατεύει τους καταναλωτές

  Η νομοθεσία για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που άρχισε να ισχύει από το 2010 (3869/2010) και τροποποιήθηκε αρκετές φορές, αποτελούσε την τελευταία «καταφυγή» κάθε καταναλωτή, που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του και τα χρέη του και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Η νομοθεσία αυτή έδινε μια δεύτερη…

  29 Οκτωβρίου 2020

 • Πετρέλαιο θέρμανσης

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης: Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε…

  22 Οκτωβρίου 2020