Τα προσωπικά δεδομένα των Καταναλωτών απειλούνται στο internet

te_065.jpgΑμερικανικές και Ευρωπαϊκές ιστοσελίδες αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν τα κριτήρια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Διεθνής έρευνα αποκαλύπτει ότι Καταναλωτές αγνοούν τις πιο βασικές αρχές της σωστής χρήσης του διαδικτύου. Η Διεθνής των Καταναλωτών, Παγκόσμια Ομοσπονδία αποτελούμενη από 263 Καταναλωτικούς Οργανισμούς, παρουσίασε τα αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης, που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η έρευνα έγινε σε 751 ιστοσελίδες, μέσα από τις οποίες διάφορες εταιρίες πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες στους Καταναλωτές.

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης αποκαλύπτουν πως τα μέτρα, τα οποία παίρνουν διάφορες Κυβερνήσεις για να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα των Καταναλωτών, δεν είναι επαρκή. Η έρευνα της Διεθνούς των Καταναλωτών δείχνει ξεκάθαρα πως πολλές αμερικάνικες και ευρωπαϊκές ιστοσελίδες, οι οποίες απευθύνονται σε Καταναλωτές, απέτυχαν οικτρά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα η C.I. επισημαίνει:

  • Πάνω από τα δύο τρίτα των ιστοσελίδων συλλέγουν κάποιες προσωπικές πληροφορίες και σχεδόν όλες αυτές οι ιστοσελίδες ζητούν τέτοιες λεπτομέρειες, ώστε να καθίσταται εύκολη η αναγνώριση και η επικοινωνία με τον επισκέπτη τους.
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των ιστοσελίδων κατά την εγγραφή του χρήστη στην λίστα των διαφημιστικών email τους, μοιράζει τα στοιχεία του σε λίστες άλλων εταιριών με τις οποίες σχετίζεται, χωρίς να δίνει το περιθώριο επιλογής στον Καταναλωτή.
  • Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυστηρή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών ιστοσελίδων δεν ενημερώνει τους Καταναλωτές για την ακριβή χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, ούτε ζητά την άδειά τους για το μοίρασμα των στοιχείων τους σε άλλες εταιρίες.
  • Μόνο το 10% των ιστοσελίδων, οι οποίες στοχεύουν στην πώληση προϊόντων σε παιδιά- Καταναλωτές, ζητούν από αυτά να πάρουν την συγκατάθεση των γονέων τους, πριν δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ή έστω να ενημερώσουν τους γονείς τους μετά.

"Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι αναγνωρισμένο ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά βρήκαμε πως πάρα πολλές εταιρίες συλλέγουν όχι απαραίτητες και πολύ προσωπικές πληροφορίες για τους πελάτες τους. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δυστυχώς υλοποιείται ανεπαρκώς με αποτέλεσμα οι Καταναλωτές να μην έχουν τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων τους." λεει η κα Anna Fielder, Διευθύντρια του Γραφείου για τις Αναπτυγμένες και τις Μεταβατικές Οικονομίες της Διεθνούς των Καταναλωτών. "Αυτή η παραμέληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σε παγκόσμιο επίπεδο, μας ανησυχεί όλο και περισσότερο, δεδομένου ότι οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής συλλογής πληροφοριών αναπτύσσονται τόσο γρήγορα".

Η Διεθνής των Καταναλωτών καλεί τους πολιτικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο να πάρουν μέτρα, άμεσα, για να υιοθετηθούν νόμοι, κανόνες και διαδικασίες ώστε:

  • Οι Καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τον τρόπο που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται ή αποκαλύπτονται σε τρίτους τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι πληροφορίες, που δίνουν οι Καταναλωτές, να χρησιμοποιούνται μόνο όσο είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες.
  • Οι Καταναλωτές να μπορούν εύκολα να ελέγξουν, να διορθώσουν ή να διαγράψουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί κάποια ιστοσελίδα να έχει για αυτούς. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συλλέγονται, αποθηκεύονται και μεταδίδονται με ασφαλή τρόπο, μια και πρόκειται για "ευαίσθητες" πληροφορίες.
  • Να καθιερωθεί ανεξάρτητο σώμα Ελεγκτών, για να επιβλέπει την λειτουργία των ιστοσελίδων, την συμμόρφωση τους με τους κανόνες σωστής λειτουργίας, να επιβάλλει κυρώσεις για παραβάσεις, και να εξασφαλίζει γρήγορα και ανέξοδα αποζημίωση στον Καταναλωτή, στην περίπτωση που θίγεται από τη μη σωστή χρήση των στοιχείων του.

Επιπρόσθετα, οι εταιρίες πρέπει αμέσως να εφαρμόσουν όλες τις ήδη υπάρχουσες νομοθεσίες και οδηγίες, τις σχετικές με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στις πρακτικές, που εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών.
Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιούνιος - Ιούλιος 2002