Οι ανησυχίες των Καταναλωτών

te_053.jpgΤα στοιχεία αυτής της έρευνας είναι βέβαια σχετικά παλιά. Σε μια αγορά που αναπτύσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς η κατάσταση έχει σαφώς διαφοροποιηθεί στα δύο περίπου χρόνια που μεσολάβησαν. Η Διεθνής των Καταναλωτών έχει ήδη σε εξέλιξη μια νέα έρευνα που θα απεικονίσει την σημερινή κατάσταση στον τομέα αυτό. Ωστόσο, τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν είναι ενδεικτικά της πραγματικής κατάστασης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που κάθε άλλο παρά ιδανική είναι.

Ο on line καταναλωτής πρέπει να απολαμβάνει με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, τουλάχιστο το ίδιο επίπεδο προστασίας που απολαμβάνει για τους άλλους (παραδοσιακούς) τρόπους αγορών στην χώρα του. Πέρα από αυτό τον γενικό κανόνα, πρέπει να επισημάνουμε επίσης:

Ασφάλεια πληρωμών

Όταν οι καταναλωτές κάνουν χρήση της πιστωτικής τους κάρτας για να πληρώσουν προϊόντα που έχουν παραγγείλει, θέλουν να είναι βέβαιοι ότι τα στοιχεία της συναλλαγής δεν θα υποκλαπούν με κανένα τρόπο από τρίτους. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα για την παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας στις on line συναλλαγές, και τα μέσα αυτά να εκσυγχρονίζονται με τους ρυθμούς που απαιτείται ώστε να διατηρούν το επίπεδο αυτό σταθερά υψηλό.

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι οι πληροφορίες που δίνουν on line, όπως η διεύθυνσή τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους και οι αγορές τους, παραμένουν ιδιωτικές και δεν προωθούνται σε τρίτους για οποιασδήποτε μορφής χρήση ή εκμετάλλευση. Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων του και να του δοθεί η δυνατότητα να συμφωνήσει ή όχι σε συγκεκριμένες χρήσεις. Θα πρέπει επίσης να προστατευθεί από ανεπιθύμητες επιθετικές διαφημίσεις και ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Ποιότητα της ενημέρωσης

Οι καταναλωτές περιμένουν να έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο και ποιότητα στην ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζουν κατά τον παραδοσιακό τρόπο. Έχουν το δικαίωμα να ζητούν το ίδιο και για τις αγορές τους μέσω του Internet. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις (όπως τα έξοδα αποστολής), τους φόρους, τις συναλλαγματικές διαφορές, τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής, τυχόν περιορισμούς, υπενθυμίσεις για την ασφάλεια και τις ευθύνες που αναλαμβάνει ο προμηθευτής ή τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο καταναλωτής. Τέλος, τους όρους επιστροφής, ανταλλαγής ή αναστροφής της πώλησης και την πολιτική επιστροφής των χρημάτων.

Μηχανισμοί αποζημίωσης

Στην παραδοσιακή αγορά οι καταναλωτές έχουν ξεκάθαρα δικαιώματα και πρόσβαση σε διαδικασίες επίλυσης τυχόν διαφορών. Η διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών, η πιο διαδεδομένη, δίνει την δυνατότητα για ταχύτατη και χαμηλού κόστους αποζημίωση. Σε άλλες χώρες της Ε.Ε., υπάρχουν μια ποικιλία ανάλογων μηχανισμών για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών και την αποζημίωση των καταναλωτών. Αυτοί, ή παρόμοιοι, μηχανισμοί θα πρέπει να δημιουργηθούν και στην ηλεκτρονική αγορά. Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα μιας τυπικής καταναλωτικής διαφοράς, το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα σύνθετο, πρέπει ωστόσο να λυθεί με τρόπο που θα δίνει άμεσες λύσεις, σε γλώσσα κατανοητή για τον καταναλωτή και με χαμηλό κόστος.]

Η δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο

Σε μια συναλλαγή που πραγματοποιείται με τον καταναλωτή να βρίσκεται κατά κανόνα σε διαφορετική χώρα από τον προμηθευτή, τίθεται πάντοτε το ερώτημα: ποιος νόμος ισχύει για την επίλυση της τυχόν διαφοράς; και ποιο δικαστήριο θα την δικάσει; Οι καταναλωτές απαιτούν να ισχύσει το δίκαιο της χώρας τους, που γνωρίζουν αρκετά καλά, και φυσικά δεν επιθυμούν να υποβληθούν στο κόστος και την ταλαιπωρία να αντιμετωπίσουν τα δικαστήρια της χώρας του προμηθευτή, που στην τυπική περίπτωση μπορεί να βρίσκεται πολλές χιλιάδες μίλια μακριά από την κατοικία τους.

Η προστασία των παιδιών

Οι νέοι και τα παιδιά είναι οι κατ' εξοχήν χρήστες του Διαδικτύου. Είναι ωστόσο και οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές. Είναι ευάλωτοι στον καταιγισμό των διαφημίσεων που απευθύνονται σ' αυτούς, εκτίθενται σε πορνογραφικό υλικό, υλικό που προβάλλει την βία, ακόμη και σε εγκλήσεις σε παράνομες πράξεις. Συχνά χρησιμοποιούνται για την μέσω παιχνιδιών προώθηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων, με την απόσπαση πληροφοριών για το οικογενειακό εισόδημα και τις καταναλωτικές συνήθειες.

Τα σχήματα αυτορύθμισης

Κλείνοντας αυτό το άρθρο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα σχήματα αυτορύθμισης, τους μηχανισμούς που αναπτύχθηκαν από τις καταναλωτικές οργανώσεις, με στόχο την επίλυση των on line καταναλωτικών διαφορών. Το πιο διαδεδομένο σχήμα σήμερα είναι το Web trader (αναφέρεται σε άλλο άρθρο) και καλύπτει δέκα Ευρωπαϊκές χώρες και μία της Λατινικής Αμερικής.

 

Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Οκτωβρίου 2000