Περιορίστε τη σπατάλη του Πλανήτη μας!!!

re_082.jpgΗ πολιτική, για τα σκουπίδια, αποτελεί κλειδί, για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της Ευρώπης, η οποία μπορεί να μεγιστοποιήσει την επάρκεια των πόρων και να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις, στο κλίμα του πλανήτη.
Ένα μεγάλο μέρος της νομοθεσίας, για τα σκουπίδια, που ισχύει, σε όλα τα κράτη της Ε.Ε., αποφασίζεται, σε κοινοτικό επίπεδο. Έτσι οι όποιες αλλαγές επηρεάζουν τις εξελίξεις στη χώρα μας, όπως και στον πλανήτη. Αυτή η νομοθεσία είναι, τώρα, υπό αναθεώρηση.

Εμείς, στην Ευρώπη, έχουμε την ευθύνη να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους, όσο πιο αποδοτικά γίνεται και να ελαχιστοποιούμε τις επιδράσεις μας, στην αλλαγή του κλίματος. Παράγοντας λιγότερα σκουπίδια και ανακυκλώνοντας περισσότερο, αντί να "πετάμε πράγματα", μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των νέων πόρων, που χρειαζόμαστε, γεγονός, που εξοικονομεί, επίσης, ενέργεια. Πρέπει να ξέρουμε ότι ακόμα και με την υγειονομική ταφή των σκουπιδιών ή την αποτέφρωσή τους, παράγονται αέρια, που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και προκαλούν και άλλες αρνητικές επιδράσεις, στο περιβάλλον.
Η Ε.Ε. προχώρησε σε αναθεώρηση, της βασικής νομοθεσίας, για τα σκουπίδια, της "Οδηγίας-Πλαίσιο για τα σκουπίδια". Η αρχική οδηγία ψηφίστηκε, στα 1975 και έχει αναθεωρηθεί, ήδη, πολλές φορές. Περιλαμβάνει τα βασικά σημεία, για όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως π.χ. τον ορισμό του τι είναι σκουπίδια, ή τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας σκουπιδιών.

Οι Καταναλωτές ζητήσαμε ο νέος νόμος να στοχεύει, αρχικά, στον περιορισμό της δημιουργίας σκουπιδιών και, δευτερευόντως, στο να επιτευχθεί μια σταδιακή μείωση των οικιακών απορριμμάτων, τα οποία δεν επαναχρησιμοποιούνται, δεν ανακυκλώνονται ή δε χρησιμοποιούνται, ως φυσικό λίπασμα και τα οποία, προς το παρόν, θάβονται "υγειονομικά" ή αποτεφρώνονται. Γι' αυτό, απαιτήσαμε:

  • Μια αποτελεσματική, πανευρωπαϊκή διαδικασία ανάπτυξης νέων μέτρων πολιτικής, για να περιοριστούν τα σκουπίδια και να μειωθούν, σταδιακά, τα οικιακά απορρίμματα. Για παράδειγμα, να θεσμοθετηθούν νόμοι, που υποχρεώνουν τις εταιρίες να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να παράγονται λιγότερα σκουπίδια. Επίσης, να παράγονται προϊόντα, που είναι εύκολο να επαναχρησιμοποιηθούν, να επιδιορθωθούν, να ανακυκλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν, ως φυσικό λίπασμα.
  • Τη σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής και της αποτέφρωσης οποιωνδήποτε υλικών, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν, ως φυσικό λίπασμα.
  • Τη μη θεώρηση της αποτέφρωσης, ως μοναδική λύση, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη στιγμή, μάλιστα, που υπάρχουν πολλές άλλες μέθοδοι, πιο φιλικές, προς το περιβάλλον.

Μειώνοντας, σταδιακά τα απορρίμματα (που θάβονται "υγειονομικά" ή αποτεφρώνονται), μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων μας και να συμβάλλουμε, στη μάχη, ενάντια, στις κλιματολογικές αλλαγές.

Μια ιστοσελίδα δημιουργήθηκε, από τους Φίλους της Γης, σε συνεργασία, με περιβαλλοντικές ομάδες και ενώσεις καταναλωτών, σε όλη την Ευρώπη, με σκοπό να διασφαλίσει ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι Καταναλωτές θα μαθαίναμε, για την αναθεώρηση της Οδηγίας και θα θέλουμε να έρθουμε, σε επαφή, με τους Ευρωβουλευτές τους, ώστε να τους πείσουμε να υποστηρίξουν τα αιτήματά μας.

Στείλαμε, λοιπόν, πολλοί Καταναλωτές, e-mail, στους Ευρωβουλευτές μας. Τους ζητήσαμε να Σταματήσουν τα σκουπίδια.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2007, οι Ευρωβουλευτές υποστήριξαν τα βασικά μας αιτήματα, στην ψηφοφορία, κατά την πρώτη ανάγνωση, για την αναθεώρηση της βασικής νομοθεσίας της Ευρώπης, για τα σκουπίδια. Οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν ότι:
1. Οι Ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να σταθεροποιήσουν την παραγωγή των σκουπιδιών τους, στα επίπεδα του 2008, μέχρι το 2012.
2. Το 50% των οικιστικών σκουπιδιών και το 70% των βιομηχανικών πρέπει να ανακυκλώνονται, μέχρι το 2020.
3. Οι κυβερνήσεις και οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς πρέπει να φροντίσουν, για την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών ανακύκλωσης, εγκαθιστώντας χωριστούς κάδους συλλογής των βασικών ανακυκλώσιμων υλικών.
4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προτείνει, μέχρι τον Ιούνιο του 2008, την οδηγία, για την ανακύκλωση των σκουπιδιών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως φυσικό λίπασμα (κομποστοποίηση). Τέτοια σκουπίδια είναι αυτά, που παράγονται, στην κουζίνα μας ή στον κήπο μας (υπολείμματα τροφίμων, φυτών κ.λπ.)
Οι Ευρωβουλευτές, επίσης, αρνήθηκαν να αποδεχθούν την αποτέφρωση, ως επαρκές μέσο, για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Στα τέλη Ιουνίου 2007, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα προβούν στις πολιτικές συμφωνίες, για τη νέα νομοθεσία και θα διενεργηθεί δεύτερη ψηφοφορία, στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάγνωσης. Οι Καταναλωτές θα χρειαστεί να ασκήσουμε μεγάλη πιέση και πάλι, προς τους Ευρωβουλευτές μας, για να διασφαλίσουμε ένα αποτέλεσμα ψηφοφορίας, που θα προστατεύει την υγεία μας και τον πλανήτη.

Ο Dr. Michael Warhurst, επικεφαλής της εκστρατείας, για τον περιορισμό των απορριμμάτων, των φίλων της Γης, δήλωσε:

"Είμαστε ικανοποιημένοι, που οι Ευρωβουλευτές υποστήριξαν τους Ευρωπαϊκούς στόχους, για την ανακύκλωση και τον περιορισμό των απορριμμάτων. Αυτή η απόφαση θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία να αποκτήσει μεγαλύτερη επάρκεια πόρων και θα μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις, στο κλίμα. Οι Εθνικές Κυβερνήσεις πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του ευρωκοινοβουλίου και να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα. Η Ευρώπη έκανε ένα σημαντικό βήμα, προς την αειφορία".

Ιστοσελίδα των Φίλων της Γης, σχετικά με τα απόβλητα:
http://www.foeeurope.org/activities/waste_management/index.htm