Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

afisa_tomea_5.jpgΗ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα (εγκεκριμένο από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.), για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διαλογή, επεξεργασία, ανάκτηση ενέργειας και αξιοποίηση των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την επαναδιοχέτευσή τους, στην αγορά.

Με βάση το Προεδρικό διάταγμα 117/2004, το οποίο καθορίζει τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, για την Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΗΗΕ, οι καταναλωτές θα πρέπει να παραδίδουμε τις απόβλητες ηλεκτρικές συσκευές:

  • Σε δημοτικά σημεία διαλογής, όπου έχουν τοποθετηθεί containers (για μεγάλες συσκευές προηγείται συνεννόηση με την υπηρεσία Ογκωδών του κάθε Δήμου, για την αποκομιδή των αποβλήτων από το πεζοδρόμιο)
  • Στους λιανοπωλητές και
  • Σε συμβεβλημένα, με το σύστημα super markets.

Ανακύκλωση λαμπτήρων

Η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» δημιούργησε 590 σημεία διαλογής αποβλήτων λαμπτήρων. Οι λαμπτήρες εκκένωσης αερίων, δηλαδή ευθύγραμμοι λαμπτήρες των γραφείων, οι λαμπτήρες οικονομίας, οι κυκλικοί λαμπτήρες κουζίνας και οι λαμπτήρες οδοφωτισμού, ανακυκλώνονται. Μόνον οι λαμπτήρες πυράκτωσης δεν ανακυκλώνονται.

Το δίκτυο συλλογής της εταιρίας αναφέρεται, αναλυτικά στην ιστοσελίδα http://www.electrocycle.gr . Όσοι καταναλωτές δεν έχουν πρόσβαση, στο διαδίκτυο, μπορούν να έχουν την πληροφορία, που χρειάζονται, καλώντας, με αστική χρέωση, το 8011130200.