Επικίνδυνο το σολάριουμ

se_033.jpgΤο 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγξε, σε 10 κράτη - μέλη (Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λετονία, Ολλανδία και Πολωνία), τα μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος (sun beds), τα γνωστά μας σολάριουμ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ήταν απογοητευτικά:

 • Ένα στα εφτά σολάριουμ παραβίαζε τα όρια της UV ακτινοβολίας.
 • Δεν ενημερώνονταν οι καταναλωτές, για τη σωστή χρήση του σολάριουμ.
 • Δεν προειδοποιούνταν οι καταναλωτές, για τους πιθανούς κινδύνους, από τη χρήση του σολάριουμ.

Ο Επίτροπος για την Υγεία και τους Καταναλωτές, κ. John Dalli, δήλωσε: "Ανησυχώ, γιατί ένα υψηλό ποσοστό σολάριουμ και παρεχόμενων υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος δε σέβεται τους κανόνες ασφάλειας. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό, επειδή τα ποσοστά καρκίνου του δέρματος διπλασιάζονται, κάθε 15-20 χρόνια".

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε, από τα κράτη - μέλη, να εντείνουν τους ελέγχους ασφάλειας των σολάριουμ και των υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος, που παρέχονται, από ινστιτούτα ομορφιάς και αδυνατίσματος και γυμναστήρια. Επίσης, ζήτησε, από τη βιομηχανία, μέχρι το τέλος του 2011, να προετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό, για τους χειριστές των σολάριουμ, κώδικα δεοντολογίας, για το πώς πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος, από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις και συμβουλές και προειδοποιήσεις, για τους καταναλωτές, που θέλουν να μαυρίσουν, με τεχνητά μέσα.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. επειδή δεν πιστεύει, σε κώδικες δεοντολογίας, ούτε, σε διετείς προθεσμίες, όταν κινδυνεύει η υγεία των καταναλωτών, με βάση την Αρχή της Προφύλαξης, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομοθεσία και μάλιστα άμεση.

Ταυτόχρονα και μέχρι, όμως, να επιτύχουμε το στόχο μας, ενημερώσαμε τους καταναλωτές, με δελτίο τύπου, στις 25 Φεβρουαρίου 2010.

 • Τα σολάριουμ πρέπει να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας, που θέτει η οδηγία, για τις συσκευές χαμηλής τάσης, (2006/95/EC), το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας (EN 60335-2-27), ο κανονισμός, για τους ελέγχους ασφάλειας των προϊόντων, (765/2008/EC) και η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/EC). Ο κανονισμός 765/2008/EC επιτρέπει, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να ελέγξουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, για μη ασφαλή σολάριουμ, ανεξάρτητα, από το γεγονός ότι αυτά χρησιμοποιούνται, από καταναλωτές ή από επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος, σε καταναλωτές.
 • Η UV ακτινοβολία ενός σολάριουμ δεν πρέπει να ξεπερνά 0,3 W/ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε κάποια κράτη - μέλη, ακόμα και το 90% των σολάριουμ υπερέβαινε το όριο αυτό.
 • Η χρήση των σολάριουμ πρέπει να αποφεύγεται:
  • από ανθρώπους, κάτω των 18 ετών, γιατί ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος είναι ιδιαίτερα υψηλός, σε αυτές τις ηλικίες, όταν καταφεύγουν, στο τεχνητό μαύρισμα
  • από ανθρώπους, με κρεατοελιές
  • από ανθρώπους, με μελάνωμα ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος
  • από ανθρώπους, με ανοιχτό χρώμα δέρματος ή φακίδες.

Ο χρόνος παραμονής, στο σολάριουμ, εξαρτάται, από τον τύπο του δέρματός μας, δεν πρέπει όμως, να ξεπερνά τα 10 λεπτά.

 • Η προφύλαξη των ματιών είναι απαραίτητη, εάν θέλουμε να μαυρίσουμε, με αυτόν τον τρόπο.
 • Οποιαδήποτε αντίδραση του δέρματος πρέπει να ελέγχεται, από ειδικό ιατρό, για τη συνέχιση ή όχι της εφαρμογής του τεχνητού μαυρίσματος.
 • Πρέπει να ενημερωνόμαστε, σαφώς και ενυπογράφως, για τους κινδύνους της εφαρμογής του τεχνητού μαυρίσματος.

Η Επιστημονική Επιτροπή, για τα καταναλωτικά προϊόντα, της Ε.Ε. επισήμανε ότι επειδή η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας, για τεχνητό μαύρισμα, άρχισε να κατακτά την αγορά, μετά το 1990, δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα, για τα πλήρη αποτελέσματά της, στην υγεία μας. Θα χρειαστούν πολλά, ακόμη, χρόνια, για να έχουμε πλήρως τεκμηριωμένη άποψη, εάν το τεχνητό μαύρισμα προκαλεί καρκίνο του δέρματος. Όμως, η Επιστημονική Επιτροπή θεωρεί πολύ πιθανό ότι η χρήση των σολάριουμ, που χρησιμοποιούν είτε UVB ακτινοβολία, είτε UVA ακτινοβολία, συνδέεται, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κακοήθους μελανώματος ή μελανώματος, στα μάτια.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., στο δελτίο τύπου του, συνέστησε, στους καταναλωτές να αποφεύγουν το τεχνητό μαύρισμα.

Το δελτίο τύπου του ΚΕ.Π.ΚΑ. δημοσιεύτηκε, σε πολλά έντυπα Μ.Μ.Ε. και πολλά τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικοί σταθμοί κάλεσαν μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ., για συνεντεύξεις, ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτές.

Ο Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α' Αθήνας, κ. Θ. Τσούρας, με βάση το δελτίο τύπου του ΚΕ.Π.ΚΑ., κατέθεσε αναφορά, προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Κατσέλη και προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση, στις 9 Μαρτίου 2010.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας απάντησε την 1η Απριλίου 2010:
"Τα μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος είναι εγκατεστημένα και χρησιμοποιούνται συνήθως σε επαγγελματικά εργαστήρια αισθητικής που αδειοδοτούνται από τις Δ/νσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι οποίες μεταξύ άλλων ζητούν έγγραφη βεβαίωση του προμηθευτή ότι τα εν λόγω μηχανήματα πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις των οδηγιών αυτών. Η Γ.Γ.Β. είναι αρμόδια για τον έλεγχο των μηχανημάτων αυτών, στην αγορά, πριν τη θέση σε λειτουργία, ενώ κατά τη διάρκεια της χρήσης τους στα εργαστήρια αισθητικής οι αρμόδιες Δ/νσεις Υγείας. Λόγω της μη ευρείας χρήσης των προϊόντων αυτών στην αγορά και την διάθεσή τους μόνον κατόπιν παραγγελίας, η Γ.Γ.Β. δεν έχει, ως σήμερα, ελέγξει τέτοια μηχανήματα, στους χώρους διάθεσής τους, ούτε έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για επί τόπου έλεγχο και μετρήσεις, που άλλωστε δεν είναι αρμοδιότητάς της. Κατόπιν αυτών προκύπτει ότι το πρόβλημα που, ενδεχομένως, να υφίσταται, στη χώρα μας, στα εν λόγω εργαστήρια είναι κυρίως κατά τη χρήση και λειτουργία τους, που είναι αρμοδιότητα των Δ/νσεων Υγείας των Νομαρχιών. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, σε συνεργασία, με τον Οργανισμό Stitching PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe), που έχει αναλάβει το συντονισμό και την εκτέλεση του Κοινού Προγράμματος Εποπτείας της αγοράς για τα κρεβάτια τεχνητού μαυρίσματος, με το αρμόδιο εργαστήριο στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, προγραμματίζει έλεγχο των κρεβατιών μαυρίσματος, στη χώρα μας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί, εντός του επόμενου μηνός, με μετρήσεις της ακτινοβολίας όπως και με έλεγχο, για την τήρηση των σχετικών προφυλάξεων, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Σε συνέχεια της πραγματοποίησης των ελέγχων των κρεβατιών μαυρίσματος στη χώρα μας τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν και θα ακολουθήσει και εκστρατεία γενικής αναλυτικής ενημέρωσης των καταναλωτών, για τις προφυλάξεις και τις προειδοποιήσεις κινδύνου και τους εν γένει κινδύνους, που ενέχει η χρήση των κρεβατιών τεχνητού μαυρίσματος, όταν δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό ΕΛΟΤ-EN πρότυπο ασφαλείας απαιτήσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν μετά την έναρξη του κοινού προγράμματος".

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαβίβασε την αναφορά του κ. Θ. Τσούρα, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Φώφη Γεννηματά, απάντησε, στις 14 Μαΐου 2010:
"Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΚΑ είχε αποστείλει το αριθμ. Υ3β/Γ.Π. οικ. 4275/9-1-2008 έγγραφο, προς όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες της χώρας με σχετικές οδηγίες σύμφωνες με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, υπέβαλε ερώτημα για το θέμα στο ΚΕΣΥ, το οποίο κατέληξε σε σχετική Απόφαση-Πρόταση Νομοθετικού Πλαισίου για τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Τεχνητού Μαυρίσματος. Η ανωτέρω πρόταση βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες".

Ο κ. Θ. Τσούρας ενημέρωσε το ΚΕ.Π.ΚΑ., για τις απαντήσεις, που έλαβε. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απέστειλε επιστολή, προς την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, ζητώντας να ενημερωθεί, για τα αποτελέσματα ελέγχων, που πρέπει οι Νομαρχίες να πραγματοποιούν. Επίσης, απέστειλε επιστολή, προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ζητώντας να ενημερωθεί, για τα αποτελέσματα ελέγχων, που η Γ.Γ.Κ. δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιούσε, το Μάϊο του 2010. Αναμένουμε τις απαντήσεις των αρμόδιων φορέων.

Οι καταναλωτές, όμως, πρέπει να εφαρμόζουμε, οπωσδήποτε, τις συμβουλές, που αναφέρονται, παραπάνω.

Καταναλωτικά Βήματα 07-08/2010