Ευρωβαρόμετρο: Κατανάλωση οινοπνεύματος και προστασία των ευάλωτων ατόμων

DR_003.jpgΣχεδόν οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (77%) συμφωνούν, με την αναγραφή προειδοποιήσεων, στις φιάλες και στις διαφημίσεις οινοπνευματωδών, με σκοπό την προειδοποίηση των εγκύων γυναικών και των οδηγών, σχετικά με τους κινδύνους κατανάλωσης οινοπνεύματος, Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν τα αποτελέσματα του ειδικού Ευρωβαρόμετρου, για το οινόπνευμα, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Μάρτιο του 2007.
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι, γενικά, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη υποστηρίζει τα μέτρα, που αποσκοπούν, στην προστασία των ευάλωτων ομάδων και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, που συνδέονται με το οινόπνευμα. Σύμφωνα, με τα σχετικά στοιχεία:
 • Οι άνδρες πίνουν περισσότερο από τις γυναίκες.
 • Ένας στους δέκα Ευρωπαίους πίνει, συνήθως, πέντε ή περισσότερα ποτά, κάθε φορά.
 • Αυτός είναι ο ευρέως χρησιμοποιούμενος ορισμός της "ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης". Η ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση είναι ένα πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα, οι νέοι. Το 19% των νέων ηλικίας 15-24 ετών καταναλώνουν, ευκαιριακά και άμετρα, οινόπνευμα.
Ο Επίτροπος της Ε.Ε. αρμόδιος για την Υγεία, κ. Μάρκος Κυπριανού, δήλωσε: "Είναι προφανές από την έρευνα, ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν μέτρα, που αποσκοπούν, στην προστασία των ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι έγκυες γυναίκες, οι οδηγοί και οι νέοι, από τις επιβλαβείς συνέπειες της κατάχρησης και της κακής χρήσης οινοπνεύματος. Με ανησυχούν, ιδιαίτερα, τα στοιχεία, που δείχνουν ότι ένας στους πέντε Ευρωπαίους καταναλώνει, ευκαιριακά και άμετρα, οινόπνευμα."


Μέτρα προστασίας
Υπολογίζεται ότι η κατάχρηση και η κακή χρήση οινοπνεύματος προκαλεί το θάνατο 195.000 ατόμων, ετησίως, στην Ε.Ε. Στην επιβλαβή κατανάλωση οινοπνεύματος, οφείλεται ένας στους τέσσερις θανάτους νέων, ηλικίας 15-29 ετών.

 • Η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων καλωσορίζει τα μέτρα, για την προστασία των ευάλωτων ομάδων και για τη μείωση των θανάτων, που προκαλούνται, από τροχαία ατυχήματα.
 • Μόνο το 21% διαφωνεί, με την αναγραφή προειδοποιήσεων, για την υγεία, στις φιάλες και στις διαφημίσεις οινοπνεύματος, που σκοπό έχουν την προειδοποίηση των εγκύων και των οδηγών, για τους κινδύνους της κατανάλωσης οινοπνεύματος.
 • Το 76% εγκρίνει την απαγόρευση της διαφήμισης οινοπνεύματος, με στόχο τους νέους.
 • Σχεδόν τα τρίτα τέταρτα των Ευρωπαίων (73%), που συμμετείχαν, στην έρευνα, συμφωνούν, με την εισαγωγή χαμηλότερου ορίου οινοπνεύματος, στο αίμα (0,2 g/l), για τους νέους και τους νέους οδηγούς.
 • Το 80% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η διενέργεια τυχαίων ελέγχων ανίχνευσης οινοπνεύματος, στην αναπνοή (αλκοτέστ), από την αστυνομία, θα μειώσει την κατανάλωση οινοπνεύματος, πριν από την οδήγηση.
Ένας στους δέκα Ευρωπαίους καταναλώνει, ευκαιριακά και άμετρα, οινόπνευμα
Οι άνδρες πίνουν περισσότερο. Περισσότεροι άνδρες από γυναίκες καταναλώνουν οινόπνευμα και οι άνδρες τείνουν να καταναλώνουν περισσότερα οινοπνευματώδη ποτά, από τις γυναίκες. Σύμφωνα με την έρευνα:

 • Το 84% των ανδρών, που ερωτήθηκαν, απάντησαν ότι είχαν καταναλώσει οινόπνευμα, το προηγούμενο έτος. Στις γυναίκες, το ποσοστό ήταν 68%.
 • Τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων απάντησε ότι είχε καταναλώσει οινόπνευμα, τον προηγούμενο μήνα.
 • Το 35% των ανδρών παραδέχτηκε ότι πίνει πάνω από τρία ποτά, τη φορά.
 • Το 79% των γυναικών σημείωσε ότι, όταν πίνει μπύρα, κρασί ή οινοπνευματώδη, καταναλώνει λιγότερα από δύο ποτά.
 • Ένας στους δέκα Ευρωπαίους πίνει, συνήθως, πέντε ή περισσότερα ποτά, τη φορά και αυτός είναι ο ευρέως χρησιμοποιούμενος ορισμός της "ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης", για τους άνδρες. Το ποσοστό ήταν το ίδιο και το 2003.
 • Όμως, είναι ιδιαίτερα υψηλό, στους νεαρότερους ερωτηθέντες. Σχεδόν ένας στους πέντε νέους, ηλικίας 15-24 ετών (19%) πίνει πέντε ή περισσότερα οινοπνευματώδη, κάθε φορά.
Στο σύνολο του πληθυσμού, υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις, σε εθνικό επίπεδο. Το 34% των Ιρλανδών και σχεδόν ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες από τη Φινλανδία (27%), το 24% των Βρετανών και το 23% των Δανών δηλώνουν, ότι συνήθως, καταναλώνουν, ευκαιριακά και άμετρα, οινόπνευμα. Αντίθετα, μόνο το 2% των ερωτηθέντων, στην Ιταλία και την Ελλάδα και το 4%, στην Πορτογαλία, καταναλώνουν, συνήθως, ευκαιριακά και άμετρα, οινόπνευμα.

Η τιμή είναι σημαντική για τους νέους
Σύμφωνα με την έρευνα, οι υψηλότερες τιμές δε θα μειώσουν την κατανάλωση οινοπνεύματος, για τους περισσότερους ανθρώπους. Το 62% δήλωσε ότι δε θα αγοράζει περισσότερο οινόπνευμα, αν η τιμή μειωθεί, κατά 25%. Μόνο το ένα τρίτο (33%) ισχυρίστηκε ότι θα αγόραζε λιγότερο οινόπνευμα, στην περίπτωση που η τιμή του αυξανόταν. Παρόλα αυτά, οι νεαρότεροι σε ηλικία ερωτηθέντες προβληματίζονται, περισσότερο, από την αύξηση της τιμής του οινοπνεύματος:

 • Το 44% των νεαρότερων ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα αγόραζε λιγότερο οινόπνευμα, αν η τιμή του αυξανόταν, κατά 25%.
 • Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι (68%) πιστεύουν ότι οι υψηλότερες τιμές οινοπνεύματος δε θα αποθαρρύνουν τους νέους και τους "γερούς πότες", από την κατανάλωση οινοπνεύματος.
Ιστορικό
Στις 24 Οκτωβρίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση, με την οποία θεσπίζεται μια στρατηγική της Ε.Ε., για τη στήριξη των κρατών-μελών, στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες, που προκαλούνται από το οινόπνευμα. Οι προτεραιότητες, που προσδιορίστηκαν, στην ανακοίνωση, ήταν οι εξής:
 • Προστασία των νέων και των παιδιών
 • Μείωση των τραυματισμών και των θανάτων, σε τροχαία ατυχήματα, που οφείλονται, στην κατανάλωση οινοπνεύματος
 • Πρόληψη της βλάβης, που προκαλεί το οινόπνευμα, στους ενηλίκους
 • Μείωση των αρνητικών συνεπειών του οινοπνεύματος, στην οικονομία
 • Ευαισθητοποίηση, σχετικά με τις συνέπειες, που έχει, στην υγεία, η επιβλαβής κατανάλωση οινοπνεύματος
 • Ανάπτυξη και διατήρηση αξιόπιστων στατιστικών
Η Επιτροπή εντόπισε τομείς, όπου η Ε.Ε. μπορεί να υποστηρίξει τις ενέργειες των κρατών-μελών, για τη μείωση των βλαβών, που προκαλούνται, από την κατανάλωση οινοπνεύματος.

Για παράδειγμα, με τη χρηματοδότηση σχεδίων, μέσω των προγραμμάτων, για τη δημόσια υγεία και την έρευνα, με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, σε ζητήματα, που αφορούν τη μείωση της κατανάλωσης, από ανηλίκους, με τη διερεύνηση της συνεργασίας, για ενημερωτικές εκστρατείες, με την αντιμετώπιση της οδήγησης, υπό την επήρεια οινοπνεύματος και άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Στην ανακοίνωση, καταγράφηκαν, επίσης, οι ενέργειες, ορισμένων κρατών-μελών, με σκοπό την προώθηση ορθών πρακτικών και προτείνεται η διοργάνωση ενός φόρουμ, για το οινόπνευμα και την υγεία, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, για τον εντοπισμό των τομέων, στους οποίους μπορεί να αναληφθούν πρωτοβουλίες, όπως ο τομέας της υπεύθυνης διαφήμισης και του μάρκετινγκ.

Το ειδικό Ευρωβαρόμετρο, για το οινόπνευμα βρίσκεται, στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ακόλουθο ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/alcohol_com_en.htm

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή