Επισκευή – Συντήρηση ψυκτικών μηχανημάτων

ho_006.jpgΤο προεδρικό διάταγμα 87/1996 ρυθμίζει την εκτέλεση συντήρησης και επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους. Καθορίζει τα προσόντα αυτών, που εκτελούν αυτές τις εργασίες και τους όρους, για την έκδοση των σχετικών επαγγελματικών αδειών.

Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο γνωρίζει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, σε ψυκτικές εγκαταστάσεις και εκτελεί τις εργασίες εγκαταστάσεως, συναρμολόγησης, επισκευής και συντήρησης, στις εγκαταστάσεις αυτές. Ο τεχνικός θα πρέπει να κατέχει επαγγελματική άδεια εργασίας, από το κράτος. Η άδεια αποδεικνύει ότι ο τεχνικός κατέχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία και είναι το νόμιμο πρόσωπο να εκτελεί εργασίες, επί των ψυκτικών εγκαταστάσεων. Ο αδειοδοτημένος τεχνικός είναι και ο ειδικός, που έχει το δικαίωμα να προβεί, σε εγκαταστάσεις – συντηρήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων. Οι τεχνίτες (βοηθοί) ψυκτικών εγκαταστάσεων, παρόλο που έχουν την άδεια του Τεχνίτη, από το κράτος, δεν έχουν το δικαίωμα να προχωρούν, μόνοι τους, σε εγκαταστάσεις, αλλά μόνον να αποτελούν το συνεργείο, το οποίο εργάζεται, κάτω από την επίβλεψη του Τεχνικού.

Δυστυχώς, καθημερινά, διαπιστώνουμε ότι, στο χώρο των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, κινούνται άτομα, τα οποία δεν έχουν την κατάρτιση, που απαιτείται και που προβλέπεται, από το Π.Δ. 87/1996. Όταν εκτελούνται εργασίες, από ευκαιριακούς, μη αδειούχους, αυτούς, δηλαδή, που δε διαθέτουν την τεχνογνωσία, που απαιτείται, αποτέλεσμα είναι η μη σωστή εργασία κι αυτό μπορεί να θέσει, σε κίνδυνο, την περιουσία μας, ως καταναλωτές, την υγεία μας, ακόμα και τη ζωή μας.

Πρέπει, λοιπόν, να γίνει κατανοητό ότι οι εγκαταστάτες, επιβάλλεται να έχουν την άδεια του τεχνίτη, εφόσον είναι υπάλληλοι, ή την άδεια του Τεχνικού, εφόσον είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (πιθανόν συνεργαζόμενα εξωτερικά συνεργεία).

Όταν, λοιπόν, θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα αιρ κοντίσιον ή να συντηρήσουμε ή να διορθώσουμε ένα αιρ κοντίσιον ή ένα ψυγείο, αναθέτουμε αυτές τις εργασίες, μόνο σε ειδικό επαγγελματία, που κατέχει ανάλογη άδεια.

Πηγή: Σωματείο Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης

Καταναλωτικά Βήματα 07-08/2010