Η BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών απέστειλε, σε συνέχεια της απάντησης της VW, δεύτερη επιστολή, στον κ. Μύλλερ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της VW, με την οποία ζητά απαντήσεις, στα ερωτήματα, που γεννήθηκαν, από την αλληλογραφία της BEUC με την VW.


Τα Ευρωκοινοβούλιο, στα τέλη Οκτωβρίου 2015, ψήφισε μια σειρά μέτρων, για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, από παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατασκευαστών αυτοκινήτων. Το κοινοβούλιο ζητάει:
  • Να εισαγχθούν τεστ, για τον έλεγχο εκπομπών ρύπων, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, που θα συμπληρώνουν τους εργαστηριακούς ελέγχους. Οι έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν ρυπαντές ατμοσφαιρικού αέρα, CO2 και κατανάλωση καυσίμων.
  • Να εισαγχθούν έλεγχοι συμβατότητας μεταξύ αυτοκινήτων τη στιγμή της παραγωγής και αυτοκινήτων, σε χρήση.
  • Η ενημέρωση των καταναλωτών, για την κατανάλωση καυσίμων, πρέπει να βασίζεται, στην κατανάλωση, σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης και όχι εργαστηριακές.
  • Να γίνεται καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας έγκρισης των οχημάτων και να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας.
  • Να διενεργηθεί μια πανευρωπαϊκή αυστηρή έρευνα, για την «παραχάραξη» των μετρήσεων εκπομπής ρύπων.
  • Να αποζημιωθούν οι καταναλωτές, για τυχόν ζημιές, που υπέστησαν.

Η επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε η BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών,  προς την Volkswagen, για το πρόβλημα, που δημιούργησε η εταιρεία, στους καταναλωτές, απαντήθηκε από τη VW, με καθυστέρηση 20 ημερών. Στην επιστολή αυτή αναφέρονται τα παρακάτω:

Ερευνήστε εάν το όχημά σας περιλαμβάνεται στα αυτοκίνητα του Ομίλου VW στα οποία εγκαταστάθηκε συσκευή που παρουσίαζε τις εκπομπές ρύπων χαμηλότερες, από τις πραγματικές:

 


Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ενημερώνει τους καταναλωτές ότι αναλαμβάνει δράση, για το πρόβλημα, που προέκυψε, με τα αυτοκίνητα του Ομίλου VW, στα οποία εγκαταστάθηκε συσκευή, που παρουσίαζε τις εκπομπές ρύπων χαμηλότερες, από τις πραγματικές. 

H BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών, στις 2 Οκτωβρίου 2015, ενώνοντας και εκφράζοντας τις δυνάμεις των καταναλωτών και των Ενώσεων Καταναλωτών, σε όλη την Ευρώπη, ζητάει, από την VW να δώσει απαντήσεις, στα εύλογα ερωτήματα των καταναλωτών και να αναλάβει, άμεσα, δράση, για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να αποζημιώσει τις ζημίες, που αυτοί υπέστησαν.