Κάλεσμα Εθελοντισμού

na_048.jpgΗ εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από μια λέξη: "παγκοσμιοποίηση". Η διάσταση - ερμηνεία της λέξης γίνεται κάτω από το πρίσμα του εκάστοτε παρατηρητή. Εκείνο, όμως, που σίγουρα έχει εδραιωθεί και δεν επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες είναι η "παγκόσμια αγορά", όπου προϊόντα και υπηρεσίες με την συνδρομή της τεχνολογίας κινούνται ταχύτατα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η λειτουργία της "αγοράς", κατ' άλλους "ελεύθερης αγοράς", στηρίζεται κύρια σε δυο πόλους. Ο πρώτος πόλος, παραγωγοί και προμηθευτές, είναι σχετικά ολιγάριθμος αλλά πολύ οργανωμένος και κατά συνέπεια ισχυρός. Σχέδιό του είναι η μεγι-στοποίηση του οικονομικού ωφέλους. Ο δεύτερος πόλος, οι καταναλωτές (δηλαδή όλοι εμείς) είναι ανοργάνωτος και ανεκπαίδευτος σχεδόν στην ολότητά του.

Οι παραγωγοί και οι προμηθευτές, όντας οργανωμένοι, διαθέτουν δύναμη και την επιβάλλουν. Χρησιμοποιούν με επιστημονικό τρόπο την διαφήμιση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και τις τέχνες, δαπα-νώντας σημαντικά ποσά (που μετα-κυλύουν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες) και έτσι διαμορφώνουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Συμ-μετέχουν καθοριστικά στην διαμόρ-φωση των καταναλωτικών μας προτύ-πων, της καταναλωτικής μας συνεί-δησης και των πολιτικών αποφάσεων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Οι καταναλωτές απέναντι σ' αυτόν τον ισχυρό πόλο της αγοράς νιώθουν ότι αποτελούν τα "εύκολα" θύματα, που ζητούν προστασία από έναν "από μηχανής θεό".

Υπάρχει λύση;
Υπάρχει διέξοδος;
Ναι, υπάρχει!


Πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε την τεράστια δύναμή μας. Εμείς είμαστε ο καθοριστικός παράγοντας στο δεύτερο σκέλος ενός παγκόσμιου αξιώματος που διέπει την αγορά "προσφορά - ζήτηση". Εμείς είμαστε οι πολλοί, εμείς είμαστε η κρυφή δύναμη, γιατί εμείς καθορίζουμε την ζήτηση. Και όμως, η αγορά και οι πολιτικές αποφάσεις, για τους όποιους κανόνες διέπουν την λειτουργία τους, χτίζονται ερήμην μας, για τον απλούστατο λόγο ότι η ατομική φωνή δεν ακούγεται, δεν έχει ισχύ, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η λύση είναι να ενώσουμε τις φωνές μας, την στάση και την δράση μας. Τότε μόνο θα αποκτήσουμε υπόσταση και δύναμη για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας. Το ρόλο αυτό ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας οι Καταναλωτικές Οργανώσεις. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) είναι μια από αυτές, που η 18χρονη ιστορία του είναι γεμάτη από μικρές αλλά ουσιαστικές επιτυχίες. Αν θέλουμε να παίξει μεγαλύτερο και ισχυρότερο ρόλο, πρέπει να οργανωθούμε όλοι, να συμμετάσχουμε στις αποφάσεις του, να έχουμε κοινές δράσεις, να ισχυροποιήσουμε την φωνή μας.

Βήματα έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση. Η αγορά όμως κινείται με άλματα. Εμείς τρέχουμε ξωπίσω της, τρέχουμε να αμυνθούμε απέναντι σε πολυεθνικά συμφέροντα, απέναντι στη δράση του πρώτου πόλου που δεν έχει καμία ευαισθησία για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον, αλλά έχει μόνο έναν σκοπό: "το κέρδος".

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς που μας θεωρούν "παθητικούς καταναλωτές", χωρίς δυνατότητες να κρίνουμε, να διακρίνουμε και να επιλέγουμε, αλλά και να τους ξεπεράσουμε.

Ελάτε λοιπόν μαζί μας, για να διεκδικήσουμε και να κατοχυρώσουμε το ρόλο που μας ανήκει στον καθορισμό της ποιότητας και των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Γίνετε πολλαπλασιαστές της ιδέας του αυτονόητου "η ισχύς εν τη ενώσει". Προσφέρετε ελάχιστο από τον ελεύθερό σας χρόνο και ίσως καταφέρουμε να καθορίζουμε Εμείς, που, πως και τι θα παράγουν και θα προσφέρουν οι παραγωγοί και προμηθευτές, σε ποια τιμή και σε ποια ποιότητα.

"Είναι πια η ώρα να πάρουμε στα χέρια μας την ποιότητα της ζωής μας".

Ν. Σ. Τ.
Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Μαρτίου 2001