Μη μείνεις θεατής - Γίνε εθελοντής

na_055.jpgΟι περισσότεροι γνωρίζουμε την παγκόσμια ημέρα των παιδιών, των ατόμων της τρίτης ηλικίας ή ακόμα και των ζώων. Ωστόσο, ελάχιστοι θυμόμαστε ότι στις 5 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να τιμήσουμε το ανθρωπιστικό κίνημα του εθελοντισμού, το οποίο αποτελεί, κατά πολλούς, το πιο αποτελεσματικό μέσο σύγχρονης κοινωνικής δράσης.

Tο ερώτημα είναι: Tί είναι ο εθελοντισμός και ποιοι είναι οι εθελοντές;

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (ετυμολογία): Εθέλω - θέλω (δύναμαι οικειοθελώς)

ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Χάρτη για την Εθελοντική Εργασία της Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης οι όροι Εθελοντική Δράση και Εθελοντική Συμβολή αναφέρονται σ΄ εκείνα τα έργα και τους ρόλους, που αναλαμβάνονται και εκτελούνται από τους πολίτες με την ελεύθερη βούληση τους, δίχως οικονομικό αντίκρισμα, για κάποιο κοινωνικά ωφέλιμο σκοπό.

Ο εθελοντισμός προσδιορίζεται ως κοινωνικός χώρος τοποθετημένος στην κοινωνία των πολιτών πέραν του κράτους και της αγοράς. Δεν αποσκοπεί, εντούτοις, ούτε στην ανταγωνιστική σχέση με το κράτος, ούτε αποτελεί υποκατάστατό του. Eπιδιώκει την αυτόνομη συνεργασία με αυτό, ώστε από κοινού να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην επίλυση των ποικίλων και σύνθετων κοινωνικών αναγκών, που αναδεικνύει η "πολυπλοκότητα" και η "επικινδυνότητα" των σημερινών κοινωνιών. Eιδικότερα, ο εθελοντισμός αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα κυρίως των κοινωνικών υπηρεσιών ή σε νέες ανάγκες (υποστήριξη ανέργων, διαχείριση οργανώσεων, φυσική-περιβαλλοντική προστασία, υποστήριξη ηλικιωμένων κ.τ.λ.).

Ο εθελοντισμός αποτελεί ένα φαινόμενο, που αλλάζει διαρκώς περιεχόμενο, όψη, μεθόδους και πεδία παρέμβασης, ακολουθώντας τις εξελισσόμενες κοινωνικές απαιτήσεις. Ο σύγχρονος εθελοντισμός διαφέρει από αυτό που, μέχρι σήμερα, αντιλαμβανόμασταν σαν εθελοντισμό, στα εξής επίπεδα:
  • Στην οργανωτική μορφή του, η οποία επιδιώκει την επίτευξη όλο και μεγαλύτερου κοινωνικού επαγγελματι-σμού, καταφεύγοντας στην κατάλληλη κατάρτιση των εθελοντών.
  • Στον τρόπο παρέμβασής του, ο οποίος συνδυάζει παραδοσιακές μεθόδους (όπως η υλική βοήθεια), με νέες μεθόδους (όπως η παροχή συμβουλών μέσω του τηλεφώνου ή ακόμα και του internet).
  • Στους τομείς παρέμβασης, οι οποίοι επεκτείνονται πλέον πέρα από την καταπολέμηση της φτώχειας και σε μη οικονομικές ανάγκες όπως η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Στην πολιτική του διάσταση, η οποία απουσίαζε από τις παλιότερες μορφές εθελοντισμού και πλέον εμφανίζεται με διάφορους τρόπους (όπως με προτάσεις μεταρρύθμισης της κοινωνικής πολιτικής του κράτους).

Η προσφορά βοήθειας, στη βάση του τύπου της "φιλανθρωπίας" ή της κοινωνικής προβολής, βρίσκει τους εθελοντές, που σέβονται τον συνάνθρωπο και τους εαυτούς τους ριζικά αντίθετους. Για κάθε έναν ειλικρινή εθελοντή, ο αυθεντικός εθελοντισμός αποτελεί μια μορφή συμμετοχής και έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης από συνειδητοποιημένους πολίτες.

Oι εθελοντές αποτελούν πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών. Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και τη συμμετοχική δημοκρατία με τη δράση τους. Ο εθελοντισμός αναπτύσσεται στη βάση υγιών κινήτρων και προσφέρει ικανοποίηση στους ίδιους τους εθελοντές. Δημιουργεί όρους βαθμιαίας επίλυσης κάποιων καί-ριων κοινωνικών προ-βλημάτων, όταν το κράτος αδυνατεί.

H εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή-μορφωτική λειτουργία. Eνισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. Eνδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ενηλίκων. Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των νέων στην πολιτική, στη ζωή και την εργασία. Aποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών, αυξάνοντας την απασχόληση. H εθελοντική δράση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μάχη κατά της ανεργίας, όντας πηγή θέσεων εργασίας.

O εθελοντισμός έχει μια σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον OHE, το 8% του AEΠ των κρατών (και σε ορισμένα κράτη μέχρι 15%), είναι αποτέλεσμα της εθελοντικής δράσης. Tο συμπέρασμα είναι ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τη συνεισφορά των εθελοντών, ατομικά ή συλλογικά, με τυπικές ή άτυπες μορφές.

Ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος αντίστασης στα σχέδια των ισχυρών, που προσπαθούν να μας κάνουν μονα-χικούς, ατομιστές. Μας επιβάλλουν, συνεχώς, νέες ανάγ-κες, που δεν έχουν καμιά σχέση με τις πραγματικές μας ανάγκες. Έτσι επιδι-δόμαστε στο κυνήγι της καθημερινότη-τας, μηδενίζοντας ή στην καλύτερη περίπτωση ελαχιστοποιώντας τον ελεύθερό μας χρόνο. Κλεισμένοι στο σπίτι μας, ενδιαφερόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, ή το πολύ για την οικογένειά μας, διασκεδάζουμε με την τηλεόραση και αποδεχόμαστε τα νέα πρότυπα, που αυτή μας επιβάλλει. Δεν ανταλλάσσουμε απόψεις με άλλους συνανθρώπους μας, δεν προβληματιζόμαστε, δεν αντιδρούμε, δεν αποτελούμε κίνδυνο για αυτούς που θέλουν, ανενόχλητοι, να ορίζουν τη ζωή μας.

Υπάρχει ΟΦΕΛΟΣ να ΕΙΣΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ; δηλαδή ΑΝΘΡΩΠΟΣ;

Ναι. Αποκτάς νέες γνώσεις νέες δεξιότητες και εμπειρίες, ψυχική υγεία, κοινωνική αλτρουιστική καταξίωση, ευκαιρίες για κοινωνική συναναστροφή με ανθρώπους με ίδια ενδιαφέροντα, απασχολείσαι δημιουργικά στον ελεύθερο χρόνο σου, αναπτύσσεις την προσωπικότητα σου και κυρίως έχεις την ικανοποίηση να αισθάνεσαι Άνθρωπος ...

Η γη, ο άνθρωπος, ο απόδημος Ελληνισμός, το περιβάλλον, η υγεία, ο πολιτισμός, η παράδοση, η εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο ουρανός, ο αέρας, κάθε είδους πτηνά, η θάλασσα με τα "πάσης φύσεως" θαλάσσια είδη μας καλούν σε βοήθεια... Ο Πλανήτης ΓΗ προσκαλεί όλους τους ανθρώπους σε μια μεγάλη εκστρατεία.

Η προσφορά έργου δίχως προκαθορισμένα οικονομικά κριτήρια και στόχους ή υπολογισμούς ανταπόδοσης, είναι αυτό που κάνει ένα άτομο να διαπρέπει, ή να παραμένει μια μετριότης, γιατί ποτέ μια προσωπικότητα δεν δημιούργησε κάτι λέγοντας "Με αυτό θα κερδίσω τόσες χιλιάδες δραχμές". Δηλαδή, όταν ένας μεγάλος ζωγράφος, γλύπτης, πολιτικός, εφευρέτης κλπ., δημιουργούσε κάτι, το έκανε για να ευχαριστηθεί ο ίδιος, οι φίλοι του αλλά και να έχει, ταυτόχρονα, κάποιο (μικρό ή μεγάλο) όφελος η κοινωνία.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι μια μη Κυβερνητική Οργάνωση και βασίζει τη λειτουργία του στον Εθελοντισμό. Η δύναμή του να παρεμβαίνει στη λειτουργία της "αγοράς" και στις πολιτικές αποφάσεις, που αφορούν τους Καταναλωτές, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πηγάζει από την εθελοντική δράση των μελών του. Βασική προϋπόθεση, για τη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελεί η δραστηριοποίηση εθελοντών, που θα συμμετάσχουν ενεργά ώστε το Καταναλωτικό Κίνημα να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη ισχύ προς όφελος των Πολιτών - Καταναλωτών.

Καλούμε, λοιπόν, όλους όσους συμμερίζονται την άποψή μας ότι ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος να πάρουμε τη ζωή και το μέλλον στα χέρια μας, να επικοινωνήσουν μαζί μας στα γνωστά τηλέφωνα, να επισκεφθούν τα γραφεία μας, να ενημερωθούν για τη δράση μας, να γραφούν μέλη στη μεγάλη οικογένεια των συνειδητοποιημένων Καταναλωτών.

Γνωρίζω
Συνειδητοποιώ
Οργανώνομαι
Προστατεύομαι


Ν.Σ.Τ.
Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2001