Αναθεώρηση του Συντάγματος

ns_020.jpgΜε αφορμή την ανακοίνωση της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την αναθεώρηση του Συντάγματος, το ΚΕ.Π.ΚΑ. κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ανέλαβε πρωτοβουλίες, ώστε αυτές οι προτάσεις να ενσωματωθούν, στο Ελληνικό Σύνταγμα.

Πιστεύουμε ότι η συνταγματική αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Καταναλωτών είναι απαραίτητη. Θα δώσει τέλος, σε αμφισβητήσεις, που εγείρουν διάφοροι φορείς της αγοράς ακόμη και της Πολιτείας, για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, τη συμμετοχή, την εκπροσώπηση, την αποζημίωση, την ασφάλεια, την υγιεινή, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση, το υγιεινό περιβάλλον, αναφαίρετα δικαιώματα των Καταναλωτών.

Ζητούμε, λοιπόν:

  •  να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των Καταναλωτών, στο Ελληνικό Σύνταγμα.
  •  να προβλεφθεί η δημιουργία τριών Ανεξάρτητων Αρχών:
  1.  Αρχής Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών και Μ.Κ.Ο.
  2.  Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ.
  3.  Αρχής Ελέγχου Ασφάλειας Προϊόντων (εκτός τροφίμων)

Η δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών και Μ.Κ.Ο. είναι απαραίτητη. Έχουμε ενημερώσει, πολλές φορές, όλους τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας ότι η σημερινή κατάσταση, στο Καταναλωτικό Κίνημα, πρέπει να σταματήσει. Με την επικείμενη τροποποίηση του Ν. 2251/94, πρέπει να θεσμοθετηθούν κριτήρια πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών. Επειδή, όμως, οι Ενώσεις Καταναλωτών αποτελούν Μ.Κ.Ο. και έκφραση της Κοινωνίας των Πολιτών, και πρέπει να λειτουργούν, χωρίς την παρέμβαση και τον εναγκαλισμό του Κράτους, είναι απαραίτητη η σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών και των Μ.Κ.Ο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. πρέπει να μετατραπεί σε Ανεξάρτητη Αρχή, κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), στρατηγείο, που θα συντονίζει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των Νομαρχιών και της Πολιτείας, "από το χωράφι στο ράφι", θα αντιμετωπίζει, σε εθνικό επίπεδο, τις διατροφικές κρίσεις και θα εκπαιδεύει ελεγκτές, επαγγελματίες κ.λπ. Επίσης, θα ελέγχει, ως πιστοποιητική Αρχή, τις επιχειρήσεις, που πιστοποιούν και ελέγχουν την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου HACCP. Έτσι θα σταματήσει η πολυδιάσπαση των μηχανισμών ελέγχου.

Η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Ασφάλειας Προϊόντων, πλην Τροφίμων, θα διασφαλίσει την υγεία και τη ζωή των Καταναλωτών. Δυστυχώς, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή, καμιά Αρχή, που να διεξαγάγει προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους, στα προϊόντα, πριν αυτά δημιουργήσουν προβλήματα, στους Καταναλωτές. Ακόμα και το σήμα CE έχει αποδειχθεί, αναποτελεσματικό. Δεν αρκεί ούτε αυτό ούτε το σύστημα RAPEX, γιατί ενεργοποιούνται, εκ των υστέρων.

Η μετατροπή του Ε.Φ.Ε.Τ., σε ανεξάρτητη Αρχή και η δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Ασφάλειας Προϊόντων, θα προσδώσει κύρος, ελευθερία επιλογών και πρωτοβουλιών, στους δύο οργανισμούς και θα περιφρουρήσει το υπέρτατο αγαθό της υγείας. Είναι απαραίτητο, οι Έλληνες Πολίτες Καταναλωτές να περιβάλλουν με εμπιστοσύνη φορείς ελέγχου της ασφάλειας και της υγείας τους.

Τις παραπάνω προτάσεις τις αποστείλαμε στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σε όλη την Ελληνική Κυβέρνηση και σε όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ζητώντας τους να στηρίξουν τα αιτήματα των Καταναλωτών.

Η πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, διαβίβασε την πρότασή μας, στους Γενικούς Γραμματείς των κομμάτων και στους ανεξάρτητους Βουλευτές.

Βουλευτές όλων των κομμάτων ανταποκρίθηκαν, στην πρωτοβουλία του ΚΕ.Π.ΚΑ.. Συμπεριέλαβαν τις προτάσεις μας, στις εισηγήσεις τους τόσο προς τα κόμματα, όσο και προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο και δεσμεύτηκαν ότι θα παλέψουν, μαζί μας, για να γίνουν οι προτάσεις αυτές άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ευχαριστεί όλους, για την καλή συνεργασία και προτρέπει και τους υπόλοιπους να αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες.
Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιουνίου - Ιουλίου 2006