Έργα και Ημέρες Νομαρχίας Θεσσαλονίκης Ι

Στον απολογισμό του ΚΕ.Π.ΚΑ., για το 2008 και το 2009, κάναμε εκτενή αναφορά, στα προβλήματα συνεργασίας, που αντιμετωπίζουμε, με τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και τα οποία έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη μας, στους μηχανισμούς ελέγχου της Νομαρχίας.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2008, στείλαμε προειδοποιητική επιστολή, στο Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία του ζητούσαμε εξηγήσεις, για τη μη επιβολή προστίμων, από βεβαιωμένες καταγγελίες και για την άρνησή του να ανακοινώσει τα ονόματα των επιχειρήσεων, που έθεταν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Για τη μη επιβολή προστίμων, για βεβαιωμένες καταγγελίες, κάνουμε αναφορά, στο επόμενο άρθρο μας. Για την άρνηση της Νομαρχίας να ανακοινώσει τα ονόματα των επιχειρήσεων, που θέτουν, σε κίνδυνο, τη δημόσια υγεία, όπως στην περίπτωση, που "κατασχέθηκαν 27,4 κιλά νωπών αλιευμάτων, από ένα ψαράδικο" (το ερώτημα πώς οι καταναλωτές θα αποφεύγουν το συγκεκριμένο ψαράδικο παρέμεινε αναπάντητο), θα μιλήσουμε, σε αυτό το άρθρο.

Η απάντηση της Νομαρχίας, στην παραπάνω επιστολή μας, στις 14 Ιανουαρίου 2009, δε μας έπεισε, γιατί συνέχιζε να δίνει στατιστικά στοιχεία ελέγχων και προστίμων, χωρίς ονόματα, ώστε να μπορούν να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί της. Μας απέστειλε δελτία τύπου, με κάποια ονόματα παρανομούντων, μόνο που όλοι αυτοί οι έλεγχοι είχαν γίνει, από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Από τους εκατοντάδες ελέγχους, που δήλωνε η Νομαρχία ότι διενήργησε, ανακοίνωνε ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Επισημάναμε, με επιστολή μας, στις 19 Ιανουαρίου 2009, στη Νομαρχία, τους κινδύνους, στους οποίους θέτει τους καταναλωτές, αλλά και τους σωστούς επιχειρηματίες, όταν δεν ανακοινώνει, σε ποιους επιβάλλει πρόστιμο και της επισυνάψαμε αντίστοιχα δελτία τύπου της Νομαρχίας Πειραιά, για να αποδείξουμε ότι δεν ίσχυε ο ισχυρισμός της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ότι δεν επιτρέπεται η ανακοίνωση των ονομάτων.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2009, η Νομαρχία Θεσσαλονίκης μας απάντησε:
"Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση των τροφίμων που υπάρχει περίπτωση να διατίθενται στην κατανάλωση και είναι μη ασφαλή-αποκλειόμενα από την κατανάλωση βάση γνωμάτευσης του Γ.Χ.Κ., ώστε οι καταναλωτές να είναι ενήμεροι τα προϊόντα που καταναλώνουν.

Για τις παραβάσεις που βεβαιώνονται από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας κατά την διάρκεια των ελέγχων, και αφορούν 1) "μη ασφαλή" τρόφιμα, και 2) προϊόντα με ελλείπεις ενδείξεις, κατά παράβαση της 14/1989 Αγ. Διάταξης, δεν γίνεται δημοσιοποίηση των στοιχείων των επιχειρήσεων αυτών, βάσει των όσων προβλέπονται από το άρθρο 10 του Κανονισμού 178/2002 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διότι κατά την βεβαίωση της παράβασης τα προβληματικά προϊόντα απομακρύνονται-καταστρέφονται- δεσμεύονται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Κατ' αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών και μετά την περάτωση των διαδικασιών που προβλέπονται όλες οι υποθέσεις διαβιβάζονται στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σας αναφέρουμε ότι, από 1 Ιανουαρίου 2005, εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Καν. 178/2002, που αφορά τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα. Ο Κανονισμός αυτός, με ξεκάθαρο και αναλυτικό τρόπο, περιγράφει τις ευθύνες κάθε εμπλεκομένου μέρους στη διατροφική αλυσίδα, καθώς και τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας τροφίμων. Στο άρθρο 19 του Κανονισμού αναφέρεται ρητά ότι, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν την υποχρέωση, όταν διαπιστώνουν ή κρίνουν ότι ένα από τα τρόφιμα που εισάγουν, παράγουν, μεταποιούν, παρασκευάζουν ή διανέμουν, δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζει η Νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων, πέραν της απόσυρσης ή ανάκλησης, να ενημερώνουν άμεσα και τις Αρμόδιες Κρατικές Αρχές, άλλα και τους καταναλωτές και αν κρίνεται απαραίτητο, να ανακαλούν οι ίδιες τα προϊόντα από τους καταναλωτές που τα έχουν προμηθευτεί. Όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι ένα τρόφιμο ενδεχομένως ενέχει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, τότε, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου, τη σοβαρότητα και την έκταση αυτού, η Υπηρεσία μας προβαίνει στις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να ενημερώσει τους καταναλωτές, παρέχοντας τους όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την αναγνώριση του τροφίμου, καθορίζοντας τον κίνδυνο που ενδεχομένως αυτό ενέχει και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή, τη μείωση ή την εξάλειψη του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, πέραν των άλλων στοιχείων, θα αναφερθεί και το όνομα του παρασκευαστή, του εμπόρου ή της εταιρίας που το διέθεσε, για να βοηθήσουμε τον καταναλωτή στην αναγνώριση του τροφίμου και την αποφυγή του κινδύνου. Η κατάσχεση 27,4 kg νωπών αλιευμάτων, που αναφέρεται από το ΚΕ.Π.ΚΑ., κρίνουμε ότι δεν εμπίπτει στην κατηγορία αυτή."

Βέβαια, το να γνωρίζουν οι καταναλωτές το όνομα της επιχείρησης, ώστε να σταματήσουν να ψωνίζουν, από καταστήματα, που διέθεταν ακατάλληλα τρόφιμα, η Νομαρχία Θεσσαλονίκης δε το θεωρεί προστασία των καταναλωτών. Και η Νομαρχία Θεσσαλονίκης κατέληξε, ειρωνικά, προς το ΚΕ.Π.ΚΑ: "Εσείς δεν πονάτε περισσότερο από εμάς τους καταναλωτές".

Αναγκαστήκαμε, στις 26 Φεβρουαρίου 2009, να αποστείλουμε όλη την αλληλογραφία μας, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρο Ρακιντζή, ο οποίος ζήτησε, στις 18 Μαρτίου 2009, τη γνώμη του Ε.Φ.Ε.Τ., για το θέμα της εφαρμογής του Κανονισμού 178/2002. Ο Ε.Φ.Ε.Τ., στις 14 Απριλίου 2009, απάντησε ως Πόντιος Πιλάτος: "Σύμφωνα με τη νομοθεσία δε δίνεται ρητή εντολή για δημοσιοποίηση επιχειρήσεων, οι οποίες βρέθηκαν σε γενόμενους ελέγχους να διακινούν "μη ασφαλή προϊόντα" ή προϊόντα με ελλιπείς ενδείξεις, αλλά δίνεται ρητή εντολή για δημοσιοποίηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία θα βοηθήσουν το καταναλωτικό κοινό στην αναγνώριση του τροφίμου ή της ζωοτροφής ή του είδους του τροφίμου ή της ζωοτροφής, το οποίο ενδεχομένως ενέχει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων."

Στις 15 Μαΐου 2009, αποστείλαμε, στον Ε.Φ.Ε.Τ. δυο δελτία τύπου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και ζητήσαμε να μας εξηγήσει πως διασφαλίζεται η δημοσιοποίηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, στα δελτία αυτά, όπου δεν αναφέρονται το όνομα της επιχείρησης. Επανήλθαμε, γραπτά, αρκετές φορές, αλλά απάντηση δε λάβαμε και φτάσαμε, αισίως, στο 2010.

Στις 29 Ιανουαρίου 2010, η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη, σε ραδιοφωνική εκπομπή, στο ραδιόφωνο "Γνώμη του Πολίτη", αναφέρθηκε, σε δελτίο τύπου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, ότι βρέθηκαν ακατάλληλα ψάρια και θαλασσινά, στις αγορές Μοδιάνο και Καπάνι και σχολίασε ότι οι καταναλωτές, μη γνωρίζοντας σε ποια συγκεκριμένα καταστήματα συνέβησαν αυτά, υποπτευόμαστε όλη την αγορά. Έκπληκτοι στις 3 Μαρτίου 2010, λάβαμε την παρακάτω επιστολή από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης:

"Όπως μας ενημέρωσε η κ. Αντινομάρχης Πορφυριάδου Ανθή, την Παρασκευή 29/1/2010 και ώρα περίπου 11:15 π.μ. από το ραδιόφωνο "Γνώμη", η κ. Κεκελέκη έκανε καταγγελία για αλλοιωμένα αλιεύματα στην Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης (Καπάνι - Μοδιάνο) και για ελλιπείς ελέγχους. Παρακαλούμε να ενημερώσετε την υπηρεσία μας με ακριβή στοιχεία προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες."

Την επόμενη μέρα αποστείλαμε, αγανακτισμένοι, την παρακάτω επιστολή:
"Σε απάντηση του 13/02/234/09.02.2010 εγγράφου σας, το οποίο μας άφησε έκπληκτους, γιατί δεν κατανοούμε, το σκοπό του, σας επισυνάπτουμε το δελτίου τύπου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, στο οποίο αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. και εκπρόσωπος των Καταναλωτών της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ. Ευαγγελία Κεκελέκη.
Η διαφωνία του ΚΕ.Π.ΚΑ., με τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, για τη μη ανακοίνωση των ονομάτων όσων βάζουν, σε κίνδυνο, τη δημόσια υγεία, διοχετεύοντας ακατάλληλα τρόφιμα, στους καταναλωτές, είναι γνωστή, από τον Ιανουάριο του 2008. Μετά από δελτίο τύπου του ΚΕ.Π.ΚΑ., στις 14 Φεβρουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, με το Νομάρχη Θεσσαλονίκης, χωρίς, όμως, θετικά αποτελέσματα. Ακολούθησε αλληλογραφία, η οποία ανέρχεται, σε δεκάδες έγγραφα και η οποία έχει αποσταλεί και στο αρμόδιο Υπουργείο και στον Ε.Φ.Ε.Τ. και στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Ειλικρινά, απορούμε, για την "άγνοια" αυτής της αλληλογραφίας, όπως επίσης και για την άγνοια του ονόματος της Γενικής Γραμματέα, η οποία συνυπογράφει όλη την αλληλογραφία του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Εμμένουμε, λοιπόν, στη θέση μας, για ανακοίνωση ονομάτων παραβατών, για να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ποιο κατάστημα πρέπει να αποφεύγουν και για να μην ενοχοποιείται όλη η αγορά της Θεσσαλονίκης."

Παραμονές Πάσχα, η Παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη, επισκέφτηκε το ΚΕ.Π.ΚΑ. και συζήτησε, με το προεδρείο, τα προβλήματα λειτουργίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Η Νομαρχιακή Σύμβουλος κ. Δήμητρα Γωγάκου, ζήτησε τα στοιχεία των ελέγχων, που πραγματοποίησε η Νομαρχία, στην Πασχαλινή αγορά. Η απάντηση της Νομαρχίας ήταν ότι από τις 25 Μαρτίου 2010 και έως τις 3 Απριλίου 2010 συνολικά πραγματοποιήθηκαν 35 αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις και καταγράφτηκαν 11 παραβάσεις και συντάχτηκαν ισάριθμες μηνύσεις. Για ονόματα, πάλι, ουδείς λόγος.

Απευθυνθήκαμε, στο νέο πρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ., καθηγητή Γεώργιο - Ιωάννη Νυχά. Στις 13 Απριλίου 2010, λάβαμε την παρακάτω απάντηση:
"Σε συνέχεια σχετικών εγγράφων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002, άρθρο 10 - Ενημέρωση κοινού, "...όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι ένα τρόφιμο ή ζωοτροφή ενδεχομένως ενέχει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, τότε, ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση αυτού του κινδύνου, οι δημόσιες αρχές προβαίνουν στις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να ενημερώσουν το ευρύ κοινό σχετικά με τη φύση του κινδύνου όσον αφορά την υγεία, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την αναγνώριση του τροφίμου ή της ζωοτροφής ή του είδους του τροφίμου ή της ζωοτροφής και καθορίζοντας τον κίνδυνο που ενδεχομένως αυτό ενέχει και τα μέτρα που λαμβάνονται ή που πρόκειται να ληφθούν για την αποφυγή, τη μείωση ή την εξάλειψη του κινδύνου αυτού". Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι τόσο την ευθύνη του περιεχομένου των δελτίων τύπου, όσο και του καθορισμού του εύρους των στοιχείων που κατά περίπτωση κρίνονται σκόπιμα προς δημοσιοποίηση για την ενημέρωση του κοινού, φέρει η Αρχή που τα εκδίδει (Η Ν.Α. θεσσαλονίκης εν προκειμένω)."

Εδώ και 3 χρόνια, αγωνιζόμαστε, για να πείσουμε το Νομάρχη Θεσσαλονίκης και τη Νομαρχία ότι η ενημέρωση και η γνώση είναι η καλύτερη υπηρεσία, που μπορεί να προσφέρει, στους καταναλωτές. Η μη ανακοίνωση ονομάτων παραβατών θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και καταστρέφει την υγιή επιχειρηματικότητα. Καλούμε το Νομάρχη να συνειδητοποιήσει και να αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς δε θα σταματήσουμε να πιέζουμε.