Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης

tr_055.jpgΈπειτα από ερώτημά μας, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο προκλήθηκε, από παράπονα καταναλωτών, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης μας, λάβαμε από τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Θεόδωρο Αθανάσαρο, την παρακάτω επιστολή. Δημοσιεύουμε την επιστολή, ώστε να γνωρίζουμε όλοι τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας και να μπορούμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.

"Η Δημοτική Αστυνομία εφαρμόζει το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος, όπου επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κ.Ο.Κ. Τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα επιβάλλονται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Η παραπάνω αρμοδιότητα ανατέθηκε στη Δημοτική Αστυνομία σύμφωνα με το Νόμο 3274/2004, άρθρο 35, παράγραφος 12.ίν σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: "Στη Δημοτική Αστυνομία ανατίθεται η αρμοδιότητα της επιβολής των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Νόμου 2696/1999 για την παράνομη στάθμευση των οχημάτων."

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 23/2002 και το Ν.3274/2004 ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν δραστηριότητες γενικά μικροπωλητών.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, αισθητική, ευκοσμία και ευταξία των πόλεων.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη στάθμευση οχημάτων (Αρθ.4 και 34 ΚΟΚ).
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς.
 • Έλεγχος της τήρησης των κάθε είδους κανονιστικών διατάξεων που εκδίδει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως προστίμων που καθορίζονται με τις κανονιστικές αποφάσεις.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο.
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των παιδότοπων (ΥΑ.36873 - ΦΕΚ 1364/2007).
 • Φύλαξη των δημοτικών εγκαταστάσεων και της δημοτικής περιουσίας.
 • Εκτέλεση διαδικασίας σφράγισης καταστημάτων (Ν.3463/2006)."