Σήμανση και ανιχνευσιμότητα

fo_003.jpgΣτις 3/7/2002, ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σήμανση των μεταλλαγμένων οργανισμών και την ανιχνευσιμότητά τους. Αν και είναι η πρώτη ψηφοφορία, και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, η Ευρωπαϊκή Καταναλωτική Οργάνωση (BEUC) είναι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα.

  • Συνοπτικά τα αποτελέσματα: Έγινε δεκτή η σήμανση των παράγωγων των Γενετικά Μεταλλαγμένων Οργανισμών.
  • Απορρίφθηκε η πρόταση να μην αναφέρονται στην σήμανση οι Γενετικά Μεταλλαγμένοι Οργανισμοί.
  • Εφόσον το ποσοστό, που οι Γενετικά Μεταλλαγμένοι Οργανισμοί συμμετέχουν ως συστατικά του τροφίμου, υπερβαίνει το 0,5%, τότε οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να αναφέρονται, υποχρεωτικά, στη σήμανση. Το επιχείρημα για τυχαία ή αναπόφευκτη παρουσία μη εγκεκριμένων Γενετικά Μεταλλαγμένων Οργανισμών σε τρόφιμα απορρίφθηκε.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. όπως και άλλα μέλη-Οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Καταναλωτικής Οργάνωσης (BEUC), πριν την ψηφοφορία, έστειλαν επιστολές, σε όλους τους Ευρωβουλευτές, προκειμένου να τους πείσουν να ψηφίσουν υπέρ της ασφάλειας των Καταναλωτών. Η ενέργεια αυτή είχε ανταπόκριση από την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών, γεγονός που αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, που είναι 290 υπέρ έναντι 200 κατά.

Εντύπωση και έκπληξη προκάλεσε η στάση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος αν και εισηγητής της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Προστασίας Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Ευρωκοιβουλίου, μαζί με την πολιτική του ομάδα, καταψήφισαν τις τροπολογίες που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των Καταναλωτών και ενδυναμώνουν τη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης των Καταναλωτών, σχετικά με την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν.
Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2002