Κλιματολογικές αλλαγές: Αιτία για Διατροφικές Ασθένειες;

na_044.jpgΟι κλιματολογικές αλλαγές είναι πλέον γεγονός, στην Ευρώπη. Σύμφωνα, μάλιστα, με πρόσφατες έρευνες, έχει διαπιστωθεί πως οι αλλαγές αυτές, τα τελευταία 50 χρόνια, οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μπορεί να έχει επιπτώσεις, στις ανθρώπινες ασθένειες. Είναι, επομένως, απαραίτητο να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε κατάλληλες πολιτικές, στρατηγικές και μέτρα, για να μειώσουμε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των παγκόσμιων κλιματολογικών αλλαγών, στην ανθρώπινη υγεία.

Το Πανευρωπαϊκό σχέδιο "Κλιματολογικές Αλλαγές και Υιοθετούμενες Στρατηγικές, για την Ανθρώπινη Υγεία" είχε, ως στόχο, να παρέχει επιστημονική τεκμηρίωση, για τις κλιματολογικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία καθώς και τις στρατηγικές, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μελετάται, επίσης, η πιθανή επιρροή των κλιματολογικών αλλαγών, στις διατροφικές ασθένειες, στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θεωρείται σημαντικός παράγοντας, για τη μετάδοση βακτηρίων, που προκαλούν εντερίτιδα. Παθογόνοι οργανισμοί, όπως η σαλμονέλα, αναπτύσσονται, ευκολότερα, σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), από το Πρόγραμμα Εποπτείας, για τον Έλεγχο των Διατροφικών Ασθενειών, στην Ευρώπη, δείχνουν ότι πάνω από το 46% των επιδημιών διατροφικών ασθενειών ξεκινούν, με μόλυνση, στο σπίτι και το 32,5% οφείλονται, σε εναλλαγές της θερμοκρασίας, όπως ανεπαρκής ψύξη ή ανεπαρκής θερμοκρασία και χρόνος μαγειρέματος.

Μελέτες επιχείρησαν να εκτιμήσουν τη σχέση, ανάμεσα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τις διατροφικές ασθένειες. Η αύξηση εμφάνισης διατροφικών ασθενειών αποδείχθηκε ότι σχετίζεται, σε σημαντικό βαθμό, με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Βέβαια, η μελέτη πρέπει να συνεχιστεί, γιατί άλλες μελέτες προβλέπουν ότι, μέχρι το 2050, η θερμοκρασία, στην Ευρώπη, θα αυξηθεί 1,5oC μέχρι 2οC και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκπαιδεύσουμε τους Καταναλωτές, για τη σωστή συντήρηση και το σωστό μαγείρεμα των τροφίμων, υπό τις νέες συνθήκες.

Πηγή: Consumers' International
 Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2004