Ορισμός του Ε.Φ.Ε.Τ. ως Εθνικού Εστιακού Σημείου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων - EFSA

 fo_088.jpg
O ΕΦΕΤ, μετά από υπογραφή σχετικής συμφωνίας, ορίσθηκε Εστιακό Σημείο (Focal Point) της EFSA στην Ελλάδα. Ο ρόλος του Εθνικού Εστιακού Σημείου είναι η έγκαιρη διάχυση πληροφοριών, σε θέματα εκτίμησης και επικοινωνίας της επικινδυνότητας των τροφίμων, μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, τόσο σε εθνικό επίπεδο (αρχές, βιομηχανία, καταναλωτές, πανεπιστημιακή κοινότητα, επιστημονικοί φορείς, κ.λπ.), όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συμβουλευτικό σώμα της EFSA).
Στην Ευρώπη, αναγνωρίζεται το έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και του ανατίθενται περισσότερες αρμοδιότητες. Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβαθμίζουν και περιθωριοποιούν τον Ε.Φ.Ε.Τ.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ., με τους ελέγχους, τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των παρανομούντων και την επιβολή προστίμων και κυρώσεων, καταξιώθηκε, στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή, αλλά και απέκτησε και Ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Κάποιους, όμως, ενόχλησε.

Και, αντί να ενισχύεται, συνεχώς, με οικονομικούς πόρους, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και νέες αρμοδιότητες, η απόφαση των υπουργών τον οδηγεί, σε μαρασμό, προς μεγάλη χαρά ολίγων κακών επιχειρηματιών.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. πρέπει να μετατραπεί, σε Ανεξάρτητη Αρχή, στρατηγείο, που θα συντονίσει όλους τους ελέγχους, από το χωράφι μέχρι το ράφι, θα έχει την ευθύνη επιβολής κυρώσεων, θα αντιμετωπίζει τις εθνικές διατροφικές κρίσεις, θα εκπαιδεύει όλους τους εμπλεκόμενους, στην αγορά τροφίμων.

Οι Καταναλωτές απαιτούμε ένα Ε.Φ.Ε.Τ. ισχυρό, ανεξάρτητο και ακόμα πιο δυνατό.

Απαιτούμε από τους Υπουργούς, που υπέγραψαν την "αγγελία θανάτου" της ασφάλειας των τροφίμων, να πάρουν, πίσω, την "περίεργη" αυτή απόφαση και να πουν την αλήθεια, στους Έλληνες καταναλωτές:
Ποια "συμφέροντα" τους οδήγησαν, σε αυτή την απόφαση.

Πηγή: Ε.Φ.Ε.Τ. - ΚΕ.Π.ΚΑ.