Η.Π.Α.: Πιλοτικό πρόγραμμα για τον έλεγχο των πουλερικών αποτυγχάνει;

fo_083.jpgΟ Διατλαντικός Διάλογος (TACD), με αφορμή τα παρακάτω γεγονότα, θεωρεί ότι πρέπει να άρει την υποστήριξη του στην Ανάλυση Επικινδυνότητας Κρίσιμου Σημείου Ελέγχου (HACCP). Πιο συγκεκριμένα: 76 εκατομμύρια περιπτώσεις τροφικής δηλητηρίασης καταγράφονται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, η κυβέρνηση των Η.Π.Α. (Τμήμα Γεωργίας) ξεκίνησε, το 1997, ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ασφάλεια τροφίμων, σε 11 εργοστάσια παραγωγής πουλερικών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, ο έλεγχος των πουλερικών, που παράγονται, γίνεται από την ίδια τη βιομηχανία (εφαρμογή του συστήματος HACCP - Ανάλυση Επικινδυνότητας Κρίσιμου Σημείου Ελέγχου), σε αντίθεση με το παραδοσιακό σύστημα ελέγχου, όπου ομοσπονδιακοί επιθεωρητές έλεγχαν κάθε πουλερικό ξεχωριστά. Το θετικό από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος είναι ότι αυξήθηκαν οι ρυθμοί παραγωγής, αφού οι έλεγχοι γίνονταν πλέον από την ίδια τη βιομηχανία.

Το αρνητικό προέκυψε ύστερα από τον έλεγχο των στοιχείων για το 1999 και το 2000 των συγκεκριμένων 11 εργοστασίων. Με μία 86σέλιδη αναφορά, το Λογιστήριο του Κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών, μία υπηρεσία υπεύθυνη για την παρακολούθηση των ομοσπονδιακών προγραμμάτων, καταδικάζει το σύστημα HACCP το οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, απέτυχε να μειώσει την παραγωγή επισφαλών, βλαβερών για την υγεία των Καταναλωτών, τροφίμων. Τα πουλερικά, που προέρχονταν από αυτά τα εργοστάσια και κυκλοφόρησαν στην αγορά, δεν περιείχαν ούτε λιγότερους παθογενείς οργανισμούς αλλά ούτε και λιγότερα περιττώματα πουλερικών, σε σύγκριση με το παραδοσιακό καθεστώς ελέγχων.
Συγκεκριμένα:
  • Τα επίπεδα της σαλμονέλας στα επεξεργασμένα κοτόπουλα ήταν χειρότερα σε πέντε από τα 11 εργοστάσια, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα, που είχαν, όταν εφάρμοζαν τις παραδοσιακές μεθόδους ελέγχων.
  • Κανένα από τα εργοστάσια δεν μπόρεσε να συμμορφωθεί με τα κυβερνητικά πρότυπα, όσον αφορά τη μη μόλυνση των κρεάτων, που οδηγούνται στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων, με περιττώματα ζώων.
  • Κανένα από τα εργοστάσια δεν κατάφερε να συμμορφωθεί με όλα τα κριτήρια για την καλύτερη λειτουργία, που είχαν προκαθορισθεί με κυβερνητικές οδηγίες.
  • Καμία βελτίωση δεν παρατηρήθηκε, αφότου το πρόγραμμα τον Ιούνιο του 2000 επέτρεψε στη βιομηχανία να εγκαταστήσει "αντιμικροβιακά λουτρά" και άλλο εξοπλισμό, με σκοπό τη μείωση των παθογενών οργανισμών.

Παρόλα αυτά, το Τμήμα Γεωργίας ανακοίνωσε ότι θα διευρύνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφού, βέβαια, δρομολογήσει κάποιες αλλαγές, επιμένοντας ότι με την εφαρμογή του θα επιτευχθεί η παραγωγή κρέατος, "ισάξιας ή ακόμη και καλύτερης" ποιότητας, από ό,τι με τις παραδοσιακές μεθόδους επιθεώρησης.

Πηγή: TACD
 Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Μαρτίου - Απριλίου 2002