Υγεινή Ζώων για την Ασφάλεια Τροφίμων

fo_189.jpgΤο Ευρωκοινοβούλιο επικύρωσε τις δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων, μαζί με ένα μεγάλο αριθμό τροποποιήσεων, με σκοπό την αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας. Η υγεία των ζώων και οι επίσημοι έλεγχοι των προϊόντων κρέατος αποτελούν τους βασικούς άξονες των συγκεκριμένων προτάσεων. Ο πυρήνας της νέας νομοθεσίας είναι ότι οι παραγωγοί τροφίμων πρέπει να φέρουν ακέραια την ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων που παράγουν.

Οι τροποποιήσεις που έγιναν εξαιρούν τα παραδοσιακά εδέσματα, όπως οι τοπικές σπεσιαλιτέ, από τη νομοθεσία. Τα μέλη του Κοινοβουλίου ψήφισαν ότι η ρύθμιση δεν θα έπρεπε να εφαρμοστεί στην πρωτογενή παραγωγή τροφίμων που προορίζονται για προσωπική χρήση ούτε και στη διάθεση μικρών ποσοτήτων προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής όπως μέλι, άγριο κυνήγι, ψάρια, αυτοκαλλιεργούμενα φρούτα κ.τ.λ. στον τελικό Καταναλωτή ή στη λιανική πώληση. Αυτή η άποψη ήταν αντίθετη με τις απαιτήσεις των Καταναλωτικών Οργανώσεων. Οι έμποροι τροφίμων θα πρέπει να παίρνουν ειδικά μέτρα υγιεινής και επίσης κάθε χρόνο να εκπαιδεύονται από ειδικούς στην ασφάλεια των τροφίμων. Αυτή η εκπαίδευση θα πρέπει, επίσης, να καλύπτει τη νομοθεσία για την προστασία της υγείας και την αποφυγή μολύνσεων. Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θεώρησαν ότι τα παραπάνω τρόφιμα πρέπει να ενταχθούν στις τροποποιήσεις που αφορούν την παραγωγή και διάθεση παραδοσιακών εδεσμάτων και τα οποία αντιμετωπίζονται κατά την άποψη των Καταναλωτικών Οργανώσεων με μεγάλη ελαστικότητα.

Τα Μέλη του Ευρωκοινοβουλίου υποστήριξαν κάποιες τροποποιήσεις, που η BEUC τους είχε ζητήσει να υποστηρίξουν. Μία από αυτές τις τροποποιήσεις ήταν η υποχρεωτική καταγραφή όλων των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων.

Εγκρίνοντας αυτή την πρόταση, το Ευρωκοινοβούλιο έκανε μια ακόμα συνεισφορά στη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων, στην Ε.Ε. Υιοθετήθηκαν τροποποιήσεις, που διευρύνουν την εμβέλεια της προτεινόμενης ρύθμισης. Έτσι δεν περιλαμβάνονται σε αυτή μόνο τα πουλερικά, όπως πρότεινε αρχικά η Επιτροπή, αλλά επίσης και τα γουρούνια, τα πρόβατα, τα μοσχάρια και γενικά άλλα βοοειδή. Μια άλλη τροποποίηση στοχεύει στο να απαγορευθεί στα Κράτη-Μέλη που δεν εφαρμόζουν ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου τροφίμων να πωλούν τα προϊόντα τους στην Κοινή Εσωτερική Αγορά. Αυτό το μέτρο θεωρείται κρίσιμο για να επιβληθούν ομοιόμορφα επίπεδα ασφάλειας στην Εσωτερική Αγορά.

Τα Μέλη του Ευρωκοινοβουλίου επεσήμαναν ότι οι ασθένειες που μεταδίδονται στους ανθρώπους από τα ζώα, ήταν ένα μείζον ζήτημα για τη δημόσια υγεία στην Ε.Ε. Οι τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν δίνουν έμφαση στην ανάγκη να ελεγχθεί η αντιμικροβιακή αντίσταση και να διασφαλιστεί ότι η οδηγία θα καλύπτει όλη τη διατροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβάνοντας και τις ζωικές τροφές. Οι Ευρωβουλευτές, επίσης, απαιτούν να συμπεριληφθεί και ο έλεγχος των φυτικών προϊόντων στην οδηγία. Τελικά, τόνισαν ότι η γενικευμένη κατανάλωση αντιβιοτικών θα πρέπει να μειωθεί το συντομότερο δυνατό, καθώς οι μολύνσεις γίνονται όλο και πιο πολύ ανίατες, γίνεται συνεχώς δυσκολότερη η αντιμετώπιση των μολύνσεων, παρόλη τη χρήση των αντιβιοτικών.
Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2002