Τρελές Αγελάδες - Όλα όσα δεν γνωρίζουμε

fo_113.jpgΗ Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια είναι μία ασθένεια στο μυαλό των βοοειδών. Πρωτοδιαγνώστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1986. Εξαπλώνεται σε επιδημικές διαστάσεις, που οφείλονται στην διατροφή βοοειδών με κρεατάλευρα και οστεάλευρα.
Μέχρι σήμερα, υπάρχουν πάνω από 179.000 περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 1300 περιπτώσεις αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ όμως το ποσοστό αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο αρχίζει να μειώνεται, σε άλλα Κράτη Μέλη δυστυχώς αυξάνεται.
Η παραλλαγή της ασθένειας της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας στον άνθρωπο ονομάζεται Κρόϊτσφελντ-Γιάκομπ και πρωτοδιαγνώστηκε το 1996. Είναι αποδεκτό ότι προκλήθηκε από την μετάδοση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας στους ανθρώπους. Υπάρχουν 89 επιβεβαιωμένες ή ύποπτες περιπτώσεις στην Ε. Ε. μέχρι σήμερα, περισσότερο σε νέους ανθρώπους. Όλες οι περιπτώσεις έχουν θεραπευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με εξαίρεση 3 περιπτώσεων στη Γαλλία και μίας στην Ιρλανδία. Οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική διάδοση ποικίλουν καθώς είναι πολύ λίγα πράγματα γνωστά για την περίοδο επώασης δηλαδή την περίοδο που μεσολαβεί από την έκθεση στο μολυσμένο παράγοντα μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Επί του παρόντος, τα γενικά περιστατικά της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας στην Κοινότητα μειώνονται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα περιστατικά έχουν πέσει σε 1136 μέχρι τώρα σ' αυτό το χρόνο, μία πτώση γύρω στο 40% συγκρινόμενη με το 1999. Αυτό συγκρίνεται με πάνω από 36.000 περιπτώσεις το 1992 όταν η συχνότητα των περιστατικών έφτασε στο ανώτερο σημείο. Στην Ολλανδία, μία καινούργια περίπτωση έχει αναφερθεί πρόσφατα, η πρώτη από τις αρχές του 1999. Στο Λουξεμβούργο, δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις από το 1997. Στην Πορτογαλία, το περιστατικό έχει σταθεροποιηθεί από τα μέσα του 1999. Από την άλλη πλευρά, τα περιστατικά αυξάνονται στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία, το νούμερο των περιπτώσεων έχει αυξηθεί από 95 περιπτώσεις το 1999 σε 110 περιπτώσεις. Στο Βέλγιο, η αντίστοιχη αύξηση είναι από 3 σε 9 περιπτώσεις. Στη Γαλλία, ο αριθμός των περιπτώσεων έχει αυξηθεί από 31 το 1999 σε 103. Τελικά, στη Δανία, στη Γερμανία και στην Ισπανία έχουν αναφέρει τα πρώτα τοπικά περιστατικά Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας στο 2000. Πέντε Κράτη Μέλη (Ιταλία, Φινλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Αυστρία) δεν έχουν ακόμα επίσημα καταγράψει ένα περιστατικό Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας.

Ποια είναι η αναμενόμενη μελλοντική εξέλιξη της ασθένειας;

Ο συχνός έλεγχος για τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια, μετά τη σφαγή του ζώου, ο οποίος θα είναι αναγκαστικός σε όλη την Ε. Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2001, αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των εντοπισμένων περιπτώσεων Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας στα Κράτη Μέλη, πιθανώς και στα Κράτη Μέλη χωρίς εντοπισμένες περιπτώσεις έως τώρα. Από την άλλη πλευρά, η ηλικιακή δομή των θετικών περιπτώσεων μετακινείται προς μεγαλύτερα ζώα σε όλα τα Κράτη Μέλη το οποίο είναι ένα θετικό σημάδι. Επί του παρόντος, όλες οι περιπτώσεις, εκτός από τρεις, έχουν γεννηθεί (και πιθανόν μολυνθεί) πριν την κρίση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας το Μάρτιο του 1996. Η παρούσα αύξηση στον αριθμό των περιπτώσεων με Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια σε μερικά Κράτη Μέλη δεν οφείλεται πιθανόν σε ελλείψεις σε προληπτικά μέσα που λαμβάνονται, αλλά αντιθέτως σε ένα αυξανόμενο ρυθμό νέων μεταδόσεων στην περίοδο 1993-1995. Καθώς ο μέσος όρος περιόδου επώασης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας είναι 4-5 χρόνια, η αποτελεσματικότητα των πρόσφατων ελέγχων που γίνονται μπορεί να καθοριστεί πλήρως στο 2004-2005. Η πλειονότητα των περιπτώσεων έχει βρεθεί από παραδοσιακή μέθοδο εντοπισμού της νόσου(αναφοράς και εξέταση των ύποπτων ζώων). Στη Γαλλία, ένας σημαντικός αριθμός (40) έχει βρεθεί από τον γρήγορο έλεγχο μετά τη σφαγή.

Κοινοτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας.
Τι έχει κάνει η Ε.Ε. για να προστατέψει το κοινό;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει σε λειτουργία μία πολύ συνοπτική σειρά από κοινοτικά μέτρα σε σχέση με τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια.

Μία νόμιμη απαγόρευση στη διατροφή των βοοειδών και αιγοπροβάτων, με κρεατάλευρα από τον Ιούλιο του 1994. Υψηλότερες προδιαγραφές στην κατεργασία των ζωικών απορριμμάτων (στους 133 βαθμούς, πίεση 3 atm) για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών στο ελάχιστο, από τον Απρίλιο του 1997.

Μέτρα αποτελεσματικής εποπτείας για την ανίχνευση, τον έλεγχο και την εξάλειψη της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας από το Μάιο του 1998 και την εισαγωγή του μετά τη σφαγή του ζώου ελέγχου από τον Ιανουάριο του 2001.

Η απαίτηση για απομάκρυνση ειδικών υλικών υψηλού κινδύνου (όπως νωτιαίος μυελός, το μυαλό, τα μάτια, τα εντόσθια) από τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα σε όλη την Ε. Ε. . από τον Οκτώβριο του 2000. Αυτά τα υλικά, στα οποία οφείλεται κατά 95% η μετάδοση, είχαν ήδη αποσυρθεί από πολλά Κράτη Μέλη πριν από την απαγόρευση.

Η εισαγωγή ελέγχων για τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια, κυρίως για τις υψηλού κινδύνου κατηγορίες ζώων, από την 1η Ιανουαρίου 2001. Αυτό το μέτρο θα επανεξετασθεί και θα διερευνηθεί σε όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 30 μηνών από την 1η Ιουλίου 2001.

Η απαγόρευση της χρήσης νεκρών ζώων για την παραγωγή ζωικών τροφών από την 1η Μαρτίου 2001 και μετά.

Επιπλέον υπάρχουνε ειδικές εθνικές νομοθεσίες σε αρκετά Κράτη Μέλη, ειδικότερα σε εκείνα με τα υψηλότερα ποσοστά περιστατικών της Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθειας. Όλα τα κοινοτικά μέτρα βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και επανεξετάζονται τακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιστημονικής Παρακολούθησης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τροφίμων και Κτηνοτροφίας επίσης διεξάγει ελέγχους για να παρακολουθεί την επιβολή αυτών των μέτρων. Οι αναφορές του γραφείου έχουν ενθαρρύνει δράσεις στα Κράτη Μέλη με σκοπό τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τα μέτρα.

Τι πρέπει να μάθουμε από την παρούσα κρίση;

Η ανάγκη για αυστηρή υλοποίηση του ήδη υπάρχον πλαισίου της Κοινότητας για τα μέτρα σχετικά με τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια είναι φανερή.

Οι έλεγχοι για τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια πρέπει να επεκταθούν, ξεκινώντας με επικίνδυνες κατηγορίες ζώων ώστε να περιλαμβάνουν όλα τα κοπάδια βοοειδών της Κοινότητας.

Υπάρχει ένα συνεχόμενο πρόβλημα με την ενημέρωση του κοινού για την επικινδυνότητα της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας και για την επάρκεια των προστατευτικών μέτρων. Όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να βελτιώσουν τους τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως, Κράτη Μέλη χωρίς καταγραμμένες περιπτώσεις Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας μέχρι σήμερα.

Τα Κράτη Μέλη και το Κοινοβούλιο πρέπει να επισπεύσουν τη δουλειά τους στις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των τροφών (Αρχή Διατροφής, Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια, Ζωικά υποπροϊόντα).

Η θέση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Σχολιάζοντας σχετικές προτάσεις του Κοινοβουλίου, σε ανακοίνωσή του, το ΚΕΠΚΑ μεταξύ άλλων επισημαίνει: "Με αφετηρία και οδηγό την πρόσφατη κρίση των διοξινών και το πρόβλημα της αντιμετώπισης της νόσου των "τρελών αγελάδων", η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέθεσε πρόταση εκτεταμένης τροποποίησης της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρεται στην απαγόρευση χρήσης ανεπιθύμητων ουσιών και προϊόντων στη διατροφή των ζώων.

Σκοπός της πρότασης είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και η περαιτέρω ισχυροποίηση της εν λόγω κοινοτικής οδηγίας. Κεντρικός στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η σημαντική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των καταναλωτών από επικίνδυνες ουσίες και ασθένειες που μεταδίδονται μέσω της τροφικής αλυσίδας. Ως ΚΕΠΚΑ, χαιρετίζουμε την κατατεθείσα πρόταση της παραπάνω επιτροπής, αφού εκτιμάται ότι η πλήρης εφαρμογή των προτεινόμενων τροποποιήσεων θα συμβάλει αποφασιστικά στην καλύτερη προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.

Ωστόσο το ΚΕΠΚΑ διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις, ως προς τις δυνατότητες αποτελεσματικής εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών οδηγιών, δεδομένης της (αποδεδειγμένης από τα πρόσφατα συμβάντα) ανεπάρκειας των ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο-και ιδιαίτερα-στη χώρα μας. Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου προαπαιτεί την άρτια οργάνωση και επαρκή χρηματοδότηση των απαιτούμενων ελεγκτικών οργάνων.

Τα όργανα αυτά θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην πάταξη κάθε παρανομίας, που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των Ελλήνων καταναλωτών".

Την ανάγκη επαρκέστερων ελέγχων επεσήμανε στη "Θ" ο καθηγητής μηχανικής τροφίμων στο τμήμα Γεωπονίας και αντιπρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Χαράλαμπος Λαζαρίδης. "Οι έλεγχοι που γίνονται στην Ελλάδα υστερούν σε σχέση με αυτούς που διενεργούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έλεγχος του κρέατος, για να βρεθεί από πού προέρχεται, δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο σε εργαστήριο της Γερμανίας", υποστήριξε ο κ. Λαζαρίδης. "Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα του κρέατος. Μπορούμε όμως να περιορίσουμε τον κίνδυνο να καταναλώσουμε μολυσμένο κρέας, μόνο αν είμαστε προσεκτικοί σε αυτό που αγοράζουμε. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν οι Έλληνες καταναλωτές να περιορίσουν από τη διατροφή τους αυτό το διάστημα τα βοοειδή, και όταν τα αγοράζουν, να προτιμούν τα ελληνικά, τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.
 Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Σεπτεμβρίου 2000