Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει τη χρήση τους στις φάρμες
  • Η ανθεκτικότητα, στα αντιβιοτικά, ήδη, θεωρείται υπεύθυνη, για τουλάχιστον 25.000 θύματα, κάθε χρόνο, στην Ευρώπη. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν, πότε και πόση ποσότητα αντιβιοτικών χρησιμοποιούν. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα εκτρεφόμενα ζώα. Η κακή χρήση και η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών, στα ζώα πυροδοτεί την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, επειγόντως, να υιοθετήσει νομοθεσία, ώστε να "χτυπηθεί" η χρήση των αντιβιοτικών, στα εκτρεφόμενα ζώα.
  • Η 18η Νοεμβρίου είναι η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνειδητοποίησης των κινδύνων από τα Αντιβιοτικά».

Ετοιμάσατε τα δώρα για τους αγαπημένους σας για τα Χριστούγεννα; Έχετε σκεφτεί τι θα αγοράσετε και πόσο θα κοστίσουν; Μήπως φέτος θέλετε να δοκιμάσετε κάτι εναλλακτικό, φιλικό στο περιβάλλον και με μικρότερο κόστος; Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών διοργανώνει παρουσιάσεις δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών συσκευασίας που θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Ελάτε να μάθουμε πως μπορούμε να κάνουμε τα σκουπίδια μας, όμορφα και οικονομικά δώρα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Το άρθρου 20 εδ. α΄ του Νόμου 4161/2013 (ΦΕΚ) ορίζει: «Απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρείται ως δανειστής το Δημόσιο, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Α` 90). Με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο…..». Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) ορίζει: « 2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα...»

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ενημερώνει τους καταναλωτές ότι πλην όσων έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/2010 περί Ρύθμισης Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και έχουν υπαχθεί σε αυτόν ή έχουν πετύχει την προσωρινή τους προστασία, κανένας άλλος δεν προστατεύεται, νομικά, από τις τυχόν δικαστικές ενέργειες των πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών), για οφειλές προς αυτές. Καλούμε, λοιπόν τα μέλη μας και τους καταναλωτές, γενικά να προβούν, στην κατάλληλη  ρύθμιση των οφειλών, τους εφόσον αυτή τους συμφέρει, ή να προβούν στα κατάλληλα δικαστικά μέτρα.

Ετοιμάσατε τα δώρα για τους αγαπημένους σας για τα Χριστούγεννα; Έχετε σκεφτεί τι θα αγοράσετε και πόσο θα κοστίσουν; Μήπως φέτος θέλετε να δοκιμάσετε κάτι εναλλακτικό, φιλικό στο περιβάλλον και με μικρότερο κόστος; Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών διοργανώνει παρουσιάσεις δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών συσκευασίας που θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Ελάτε να μάθουμε πως μπορούμε να κάνουμε τα σκουπίδια μας, όμορφα και οικονομικά δώρα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών απέστειλε την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, στους κ.κ.: Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Δ.Ε.Η. Α.Ε., Δήμο Παπαδημητρίου, Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Μπουλαξή, Πρόεδρο Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και Αντώνη Παπαδεράκη, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, την παρακάτω επιστολή: