Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών με το Δ.Τ. «Πως τα κόκκινα δάνεια μπορούν να γίνουν ακόμα πιο επικίνδυνα», στις 16 Οκτωβρίου 2018, ενημέρωσε για την πρότασή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκολύνει τις εταιρίες είσπραξης χρεών να λειτουργούν, σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε., χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, για την προστασία των καταναλωτών.

Από σήμερα, 3 Δεκεμβρίου 2018, οι έμποροι, που δραστηριοποιούνται, στο διαδίκτυο, δε θα μπορούν να αρνηθούν, στους καταναλωτές, από ένα άλλο κράτος μέλος, να αγοράσουν αγαθά, από το διαδικτυακό τους κατάστημα. Χάρη στη νέα αυτή απαγόρευση της πρακτικής του γεωγραφικού αποκλεισμού, οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούν να ψωνίζουν, από όλη την Ε.Ε. και να επωφελούνται από περισσότερες επιλογές, καλύτερες προσφορές, όπου και αν κατοικούν.

Χριστουγεννιάτικα στολίδια
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλα τα στολίδια, με τα οποία διακοσμούμε το σπίτι μας, τα Χριστούγεννα, πρέπει να είναι ασφαλή.
 
Χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια
Τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις, για να μη βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία, την περιουσία ακόμα και τη ζωή μας. 
 
Για να είναι ασφαλή τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια, γιρλάντες, φωτάκια, αγιοβασίληδες και άλλα διακοσμητικά είδη, που λειτουργούν, με ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει:
  • Να φέρουν, πάνω στο προϊόν:
  1. τη σήμανση CE,
  2. τα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας (τάση, ισχύς, συχνότητα λειτουργίας),
  3. τον τύπο του προϊόντος, τον κατασκευαστή και τα στοιχεία του ή τον υπεύθυνο εισαγωγέα / διαθέτη, στην Ελλάδα.
  • Να συνοδεύονται, από οδηγίες χρήσης, στα Ελληνικά και να αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρείας, που διαθέτει το προϊόν ή τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου service της συσκευής. 
  • Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος, σε εξωτερικό χώρο, να αναγράφεται, σαφώς, η ένδειξη αυτή, επί της συσκευασίας και του φυλλαδίου οδηγιών χρήσης καθώς και η ένδειξη προστασίας ΙΡ (τουλάχιστον ΙΡ40 για εξωτερικό χώρο) και να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
  • Το πάχος της εξωτερικής καλωδίωσης να είναι τουλάχιστον 5mm. 
  • Το φις να είναι διπολικό και κανονικού μεγέθους. 
  • Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει ρελέ διαρροής, στις οικιακές εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του σπιτιού μας, για την επιπρόσθετη προστασία των χρηστών και των εγκαταστάσεων. 

Η «δυναμική» μετατροπή νομίσματος δίνει στους καταναλωτές, που ταξιδεύουν, στο εξωτερικό, τη δυνατότητα να πληρώνουν τις συναλλαγές τους, στο νόμισμα της δικής τους χώρας, αντί στο νόμισμα της χώρας που επισκέπτονται. Η επιλογή του νομίσματος της πατρίδας τους, σχεδόν πάντοτε, αυξάνει το κόστος της συναλλαγής, για τους καταναλωτές και ταυτόχρονα η πληροφόρηση, που τους δίνεται, δεν τους επιτρέπει να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα, για αυτούς, λύση. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής, από την Ελλάδα, που επισκέπτεται την Ουγγαρία, θέλει να πληρώσει, με την κάρτα του, το ξενοδοχείο. Αν επιλέξει να πληρώσει, σε ευρώ, η μετατροπή της τιμής, από φιορίνια Ουγγαρίας, σε ευρώ, θα γίνει, με την ισοτιμία που θέτει το ξενοδοχείο, που τις περισσότερες φορές είναι, σε βάρος του καταναλωτή. Αν επιλέξει να πληρώσει, σε φιορίνια, η μετατροπή θα γίνει, από την τράπεζα του καταναλωτή, που τις περισσότερες φορές είναι προς όφελός του.

Στις 11 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το Δίκαιο του Καταναλωτή. Εκπαιδεύτηκαν 13 στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν και θα μπορούν να εφαρμόσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη φιλική επίλυση τυχόν διαφορών τους με τους καταναλωτές.

Επειδή οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος μας, μας «καίνε» και επειδή, όπως «ακούγεται», οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα αυξηθούν και τότε θα «τσουρουφλιστούμε» οι λογαριασμοί, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δίνει μερικές χρήσιμες συμβουλές, για εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος: