Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών (IMCO) του Ευρωκοινοβουλίου πιέζει για αυστηρότερους κανόνες, όταν οι εταιρίες δεν συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί τον αδύναμο κρίκο στην προστασία των καταναλωτών.

Οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους Ευρωπαϊκούς κανόνες, για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή επάρκεια, που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να επωφεληθούν, από τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές. Τα νοικοκυριά τώρα έχουν το δικαίωμα, από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, χρησιμοποιώντας ηλιακά πάνελ, να πουλούν την ποσότητα, που τους περισσεύει, από την ιδιοκατανάλωση και να λαμβάνουν τιμές αγοράς.

Το Σάββατο, στα 19 Ιανουαρίου, συμπληρώθηκαν 10 χρόνια, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να δημοσιεύσει τα «διατροφικά προφίλ», σύμφωνα με όσα απαιτούσε η νομοθεσία. Τα «διατροφικά προφίλ» είναι ένα σημαντικό εργαλείο, για να σταματήσει η βιομηχανία τροφίμων να παρουσιάζει «ανθυγιεινά» τρόφιμα και ποτά, ως υγιεινότερα, από όσο πραγματικά είναι. Τα «διατροφικά προφίλ» θα περιόριζαν τη χρήση ισχυρισμών, όπως «πηγή ασβεστίου» ή «ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα», για τα τρόφιμα, που περιέχουν υψηλά ποσοστά ζάχαρης, ή λιπαρών.

To 2018, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 2.616 ερωτήματα - καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Η ανάλυσή τους είναι:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 14 Νοεμβρίου 2018, επιβεβαίωσε και επίσημα, τη συμφωνία του Ιουνίου 2018, ανάμεσα στα κράτη- μέλη, για την ευρεία αναμόρφωση των κανόνων, για τις τηλεπικοινωνίες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στους νέους κανόνες, από το Μάιο του 2019, οι καταναλωτές θα πληρώνουν λιγότερα, όταν τηλεφωνούν, από τη χώρα τους, σε άλλη χώρα της Ε.Ε. (διεθνείς κλήσεις).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών για το 2018, ο οποίος παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αγορών σε περισσότερα από 40 προϊόντα και υπηρεσίες.