Στα πλαίσια της δημοκρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας, δημοσιοποιούμε το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό μας, για το έτος 2011, στην ιστοσελίδα μας.

Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία, στα μέλη μας, που κατοικούν, εκτός Θεσσαλονίκης ή δε μπορούν να παραστούν, στην επαναληπτική Γενική μας Συνέλευση, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012, να ενημερωθούν, να μας κρίνουν και να μας επισημάνουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Καλούμε τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. να μας αποστείλουν τυχόν σχόλια,
για τον απολογισμό μας, μέχρι την Κυριακή 18/03/2012.

 

Το 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης,
προσκάλεσε το ΚΕ.Π.ΚΑ.
την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10 π.μ.,
στο χώρο του σχολείου (Ομήρου 2-4 και Θεαγένους Χαρίση, Θεσσαλονίκη).

Η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,
Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς,
Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.
θα ενημερώσει και θα συζητήσει με τους μαθητές για τη
«Διαμόρφωση καταναλωτικών προτύπων».

Η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,
Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς,
Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.
μετά από πρόσκληση του 3ου B/Θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης,
στο χώρο του σχολείου (Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης),

θα ενημερώσει και θα συζητήσει, με τους μαθητές των Α’-Β’-Γ’ τάξεων,
τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10: 00 π.μ.,
και
την επόμενη μέρα, Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10: 00 π.μ.,
στον ίδιο χώρο
θα ενημερώσει και θα συζητήσει, με τους μαθητές των Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεων,
για «τα Καταναλωτικά Πρότυπα και τη Διαφήμιση».

Το 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης,
προσκάλεσε το ΚΕ.Π.ΚΑ.
την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10 π.μ.,
στο χώρο του σχολείου (Ομήρου 2-4 και Θεαγένους Χαρίση, Θεσσαλονίκη).

Η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,
Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς,
Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.
θα ενημερώσει και θα συζητήσει με τους μαθητές για τη
«Διαμόρφωση καταναλωτικών προτύπων».

Η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,
Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς,
Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.
μετά από πρόσκληση του 3ου B/Θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης,
στο χώρο του σχολείου (Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης),

θα ενημερώσει και θα συζητήσει, με τους μαθητές των Α’-Β’-Γ’ τάξεων,
τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10: 00 π.μ.,
και
την επόμενη μέρα, Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10: 00 π.μ.,
στον ίδιο χώρο
θα ενημερώσει και θα συζητήσει, με τους μαθητές των Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεων,
για «τα Καταναλωτικά Πρότυπα και τη Διαφήμιση».