Η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,
Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς,
Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.
μετά από πρόσκληση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης,
στο χώρο του σχολείου (Αρετσού, Θεσσαλονίκης),

θα ενημερώσει και θα συζητήσει, με τους μαθητές των Α’-Β’-Γ’ τάξεων,
τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 και ώρα 11: 00 π.μ.,
και
την ίδια μέρα και ώρα 12: 45 π.μ.,
στον ίδιο χώρο
θα ενημερώσει και θα συζητήσει, με τους μαθητές των Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεων,
για «τα Καταναλωτικά Πρότυπα και τη Διαφήμιση».

Η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,
Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς,
Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.
μετά από πρόσκληση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης,
στο χώρο του σχολείου (Αρετσού, Θεσσαλονίκης),

θα ενημερώσει και θα συζητήσει, με τους μαθητές των Α’-Β’-Γ’ τάξεων,
τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 και ώρα 11: 00 π.μ.,
και
την ίδια μέρα και ώρα 12: 45 π.μ.,
στον ίδιο χώρο
θα ενημερώσει και θα συζητήσει, με τους μαθητές των Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεων,
για «τα Καταναλωτικά Πρότυπα και τη Διαφήμιση».


Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή,
διοργανώνει ημερίδα,
με θέμα: «Εμπορική επικοινωνία σε συνθήκες οικονομικής κρίσης:
Προστασία των καταναλωτών και του ανταγωνισμού από αθέμιτες πρακτικές
».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο,
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 και ώρα 09.30 π.μ.,
στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»
(Ακαδημίας 7, Αθήνα).

Ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης,
Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ. και Μέλος Ο.Κ.Ε.
θα συμμετέχει, ως ομιλητής,
με θέμα: «Ο ρόλος των ενώσεων καταναλωτών
στην προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
»
στη 2η Ενότητα της ημερίδας
με τίτλο: «Ενημέρωση καταναλωτών και προστασία του ανταγωνισμού:
 Στόχοι ή όρια εμπορικής επικοινωνίας», από τις 11.45-13.30.


Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή,
διοργανώνει ημερίδα,
με θέμα: «Εμπορική επικοινωνία σε συνθήκες οικονομικής κρίσης:
Προστασία των καταναλωτών και του ανταγωνισμού από αθέμιτες πρακτικές
».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο,
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 και ώρα 09.30 π.μ.,
στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»
(Ακαδημίας 7, Αθήνα).

Ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης,
Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ. και Μέλος Ο.Κ.Ε.
θα συμμετέχει, ως ομιλητής,
με θέμα: «Ο ρόλος των ενώσεων καταναλωτών
στην προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
»
στη 2η Ενότητα της ημερίδας
με τίτλο: «Ενημέρωση καταναλωτών και προστασία του ανταγωνισμού:
 Στόχοι ή όρια εμπορικής επικοινωνίας», από τις 11.45-13.30.

Στα πλαίσια της δημοκρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας, δημοσιοποιούμε το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό μας, για το έτος 2011, στην ιστοσελίδα μας.

Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία, στα μέλη μας, που κατοικούν, εκτός Θεσσαλονίκης ή δε μπορούν να παραστούν, στην επαναληπτική Γενική μας Συνέλευση, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012, να ενημερωθούν, να μας κρίνουν και να μας επισημάνουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Καλούμε τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. να μας αποστείλουν τυχόν σχόλια,
για τον απολογισμό μας, μέχρι την Κυριακή 18/03/2012.