Πρόσκληση - Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική) ΚΕ.Π.ΚΑ.

Καλούνται όλα τα μέλη του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών,
στην Επαναληπτική Απολογιστική Συνέλευση,
η οποία θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 και ώρα 18:00,
στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Βασ. Ηρακλείου 32, 6ος όροφος),
με θέματα:
Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έτους 2011
Προγραμματισμός δράσης


Παράκληση να δημοσιευτεί