Συνεδρίαση Ε.Σ.Ο.Κ. στις Βρυξέλλες

Στις 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2011, θα πραγματοποιηθεί, στις Βρυξέλλες η επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Καταναλωτών (Ε.Σ.Ο.Κ.). Το πρόγραμμα της συνεδρίασης περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 1. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2012-2020,
 2. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους καταναλωτές μετά το 2013,
 3. Κοινός Ευρωπαϊκός νόμος για τις πωλήσεις,
 4. Αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης καταναλωτών,
 5. Κώδικας καλής συμπεριφοράς για τις διαβουλεύσεις,
 6. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών,
 7. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών στον τομέα της ενέργειας,
 8. Αναθεώρηση της πολιτικής για τη βιώσιμη κατανάλωση,
 9. Οδηγία για την πληροφόρηση των ασθενών,
 10. Αποτελέσματα Ευρωβαρόμετρου, για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 11. Μελέτη για την αγορά κρέατος
 12. Μελέτη για την πρόσβαση στο διαδίκτυο


Η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ. θα συμμετάσχει, στη συνεδρίαση, ως εκπρόσωπος όλων των καταναλωτών και των οργανώσεων καταναλωτών της Ελλάδας.