Ο Ρόλος του Καταναλωτή στην Ελεύθερη Αγορά

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Μέλος Ο.Κ.Ε.
κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης,

και η Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς,
Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.
κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,

θα αναπτύξουν τα θέματα:
«Ο Ρόλος του Καταναλωτή στην Ελεύθερη Αγορά»,
σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής που σπουδάζουν το μάθημα ‘Μάρκετινγκ Υπηρεσιών’.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί,
σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011, από τις 18:00 έως 20:30
 στο χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.