Καταναλωτές και Κοινή Αγροτική Πολιτική

H «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ)

διοργανώνει στις 7-8 Οκτωβρίου 2011

την 8η Διεθνή Συνδιάσκεψη με θέμα:

“Standardization, Protypes and Quality:

A Means of Balkan Countries’ collaboration”.   

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη

στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου Περρωτής

της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

και συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι:

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Κέντρο Μετρολογίας, Αμερικανική Γεωργική Σχολή,

και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Η Γεν. Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς

Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε.

Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,

θα είναι ομιλήτρια το Σάββατο 08/10/2011

με θέμα:

«Καταναλωτές και Κοινή Αγροτική Πολιτική».