Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει συνδιάσκεψη, στις Βρυξέλλες 14 και 15 Ιουνίου 2010, για την ασφάλεια, την ποιότητα και τη γεύση των τροφίμων, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κτηνιάτρων 2010. Περισσότερα εδώ.


Στα πλαίσια της Ισπανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό Ινστιτούτο Καταναλωτών της Ισπανίας, διοργανώνει σεμινάριο, για την ασφάλεια των καταναλωτών, στις 10 και 11 Ιουνίου 2010, στη Μαγιόρκα.

Στο σεμινάριο θα εξεταστεί η ασφάλεια των καταναλωτών στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, θα παρουσιαστούν οι προτάσεις της Ε.Ε., για την αναθεώρηση της Οδηγίας, για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων (πλην τροφίμων), το σύστημα RAPEX (ταχείας ανάκλησης προϊόντων), οι κίνδυνοι, από την αγορά προϊόντων μαϊμού, μέσω διαδικτύου καθώς και η ασφάλεια των υπηρεσιών.

Η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. και τακτικό μέλος της Ε.Σ.Ο.Κ., κ. Ευαγγελία Κεκελέκη, θα συμμετάσχει στο συνέδριο, εκπροσωπώντας τους καταναλωτές της Ελλάδας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών (SANCO) διοργανώνει ένα Συνέδριο, στις 27 Μαΐου 2010, στις Βρυξέλλες, με θέμα "Καταγγελίες των καταναλωτών και εφαρμογή μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας, για την ταξινόμηση καταγγελιών των καταναλωτών". Σε αυτό το συνέδριο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της, για μια εναρμονισμένη μεθοδολογία, για την ταξινόμηση και την ανακοίνωση των καταγγελιών των καταναλωτών. Η Ε.Ε. έχει προσκαλέσει εμπειρογνώμονες στον τομέα των παραπόνων των καταναλωτών και φορείς χάραξης πολιτικής, για να ανταλλάξουν απόψεις, σχετικά με την καλύτερη συλλογή, ανάλυση και χρήση των στοιχείων, για τις καταγγελίες των καταναλωτών.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί μέσω του διαδικτύου. Παρουσιάσεις και βίντεο θα είναι δημόσια, διαθέσιμα, μετά το Συνέδριο.

Τα θέματα, που θα συζητηθούν, στο Συνέδριο είναι:

  • Ποιες γνώσεις, για τη λειτουργία της αγοράς, μας παρέχουν οι καταγγελίες των καταναλωτών;
  • Πώς μπορούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να ενσωματώνουν τη γνώση, από τις καταγγελίες των καταναλωτών στο έργο τους, για τη βελτίωση των πολιτικών προστασίας καταναλωτών;
  • Πώς οραματίζεται η Επιτροπή την εφαρμογή της μεθοδολογίας;
  • Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή προκειμένου να διευκολύνει τη χρήση της νέας μεθοδολογίας;
  • Πώς η Επιτροπή πρόκειται να αναλύσει και να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα, από τις καταγγελίες των καταναλωτών;

 

Η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. και
τακτικό μέλος της Ε.Σ.Ο.Κ., κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,
θα συμμετάσχει στο συνέδριο, εκπροσωπώντας τους καταναλωτές της Ελλάδας.

Η Διεπιστημονική Εταιρεία Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων (Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.)
διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο,
με θέμα «Σύγχρονες αντιλήψεις ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων: η σύγκλιση των επιστημών»,
από την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2010 έως την Κυριακή 06 Ιουνίου 2010,
στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη.
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Δ.Υ.Τ. www.dedyt.gr)

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και
 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α.
κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης
θα συμμετάσχει, στη στρογγυλή τράπεζα,
με θέμα: «Έλεγχος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων»,
την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2010 και ώρα 18:00-20:00,
και θα αναλύσει το θέμα:
«Ασφάλεια ποιότητα τροφίμων η άποψη των καταναλωτών
 – Η ευθύνη των κοινωνικών εταίρων»

Η οικονομική κρίση και η οικονομική ύφεση έχουν δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας, στους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί αρνητικά, από τις οικονομικές εξελίξεις: αύξηση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, απαξίωση των καταθέσεων, μειώσεις στις αποδόσεις των επενδύσεων, υποβάθμιση του κοινωνικού συστήματος ασφάλισης, των συντάξεων και των υπηρεσιών υγείας. Οι κυβερνήσεις επένδυσαν εκατομμύρια, που πήραν, από τους φορολογούμενους πολίτες και τους καταναλωτές, για να σώσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, που δημιούργησε ή διόγκωσε τα προβλήματα. Όμως, δεν πήραν, παράλληλα, μέτρα, για να αποτρέψουν ή έστω να μετριάσουν τη ζημία, στους καταναλωτές ή να αποτρέψουν να συμβεί και πάλι στο μέλλον μια παρόμοια κρίση. Τα μέτρα, που έχουν εξαγγελθεί, μετά από πιέσεις και αγώνες του καταναλωτικού κινήματος, είναι ακόμα, σε νηπιακό στάδιο.

 

Στις 20 Μαΐου 2010, η Σλοβένικη Οργάνωση Καταναλωτών (ZPS) συνδιοργανώνει, στη Λουμπλιάνα, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) και τον Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών (TACD), το πρώτο φόρουμ όλων των εταίρων της αγοράς, για να συζητηθούν όλα τα παραπάνω ζητήματα, οι απαιτήσεις των καταναλωτών, τα διδάγματα, από την οικονομική κρίση, καθώς και οι προοπτικές, που διαγράφονται.

 

Την επόμενη μέρα, 21 Μαΐου 2010, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC). Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Προστασία των Καταναλωτών, κ. John Dalli θα παρουσιάσει, στα μέλη της BEUC, τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τους καταναλωτές και την έξοδο, από την κρίση.

 

 

Η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. και

τακτικό μέλος της Ε.Σ.Ο.Κ., κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,

θα συμμετάσχει και στις δύο συνεδριάσεις, εκπροσωπώντας το ΚΕ.Π.ΚΑ.