Συνεδρίαση Ε.Σ.Ο.Κ. στις Βρυξέλλες

Στις 06-07 Ιουλίου 2010, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Καταναλωτών (Ε.Σ.Ο.Κ.), στις Βρυξέλλες. Θα συζητηθούν:

 • Τα προβλήματα, που δημιούργησαν, στους επιβάτες οι αεροπορικές εταιρείες, λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου, στην Ισλανδία.
 • Η εισήγηση του τ. Επιτρόπου, κ. Μάριο Μόντι, για την υλοποίηση της Ενιαίας Αγοράς
 • Τα αποτελέσματα της εποπτείας της αγοράς καταναλωτικών προϊόντων
 • Η αναθεώρηση της Οδηγίας, για την ασφάλεια των προϊόντων
 • Η πρόταση της Επιτροπής, για την ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης
 • Η εκπαίδευση των καταναλωτών
 • Η αναμόρφωση της οδηγίας, για τα συμβατικά δικαιώματα των καταναλωτών.
 • Η σήμανση της χώρας προέλευσης, στα προϊόντα
 • Οι συλλογικές αποζημιώσεις των καταναλωτών
 • Ο ανταγωνισμός
 • Οι νέες τεχνολογίες και η συμβολή τους, στη μείωση εκπομπών ρύπων.

Η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,
 θα συμμετάσχει, στη συνεδρίαση,
ως εκπρόσωπος όλων των καταναλωτών και των οργανώσεων καταναλωτών της Ελλάδας.