Ολοκληρώθηκε ο κύκλος ημερίδων, με θέμα «Κόκκινα Δάνεια και Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά», που διοργανώθηκε, από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Οι ημερίδες έγιναν:
  1. Στην Γ’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015
  2. Στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015
  3. Στην Β’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015,
  4. Στην Δ' Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015
  5. Στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015
  6. Στην Α’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, για το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες αλλαγές του, από τη νέα χρονιά, με απλό, κατανοητό τρόπο, ώστε να κάνουν υπεύθυνα και σωστά βήματα, για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους (εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις), το διακανονισμό και την πληρωμή, των οφειλών τους. 

Σχεδόν όλοι οι καταναλωτές, που παρακολούθησαν τις ημερίδες, δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν, για το νομοθετικό πλαίσιο, για τα κόκκινα δάνεια με τρόπο απλό και κατανοητό. Οι μισοί, από αυτούς επιθυμούν να λάβουν ενημέρωση, για το προσωπικό τους πρόβλημα. Επίσης, η πλειοψηφία των καταναλωτών, που παρακολούθησαν τις ημερίδες, δήλωσαν ότι χρειάζονται εκπαίδευση, σε ζητήματα οικογενειακού οικονομικού προγραμματισμού.