Μετά την τροποποίηση του Ν. 3869/2010, με το Ν. 4346/2015, από τη 1η Ιανουαρίου 2016, αλλάζουν οι προϋποθέσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας, για όσους καταθέτουν αιτήσεις, στα Ειρηνοδικεία της Χώρας, για την υπαγωγή τους στο Νόμο αυτό (Περί Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων). Από την 1η Ιανουαρίου 2016, θα απαιτούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένη αντικειμενική αξία της προς διάσωση κατοικίας, για να μπορεί ένας δανειολήπτης να ενταχθεί στο Νόμο 3869/2010. Επίσης, αναμένεται η έκδοση απόφασης, από την Τράπεζα της Ελλάδος, με την οποία θα ορίζονται τα κριτήρια, για το ποσό που θα καταβάλλουν οι οφειλέτες, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους.
Ταυτόχρονα, μετά την τροποποίηση του Ν. 3869/2010, με το Ν. 4336/2015, απαιτείται πλέον, μεταξύ άλλων, για την κατάθεση των αιτήσεων, στα Ειρηνοδικεία, η προσκόμιση των δανειακών συμβάσεων και πρόσφατων βεβαιώσεων οφειλών, από τις τράπεζες. Δυστυχώς, καθημερινά, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων ότι τα πιστωτικά ιδρύματα καθυστερούν, πέραν των δέκα ημερών, τη χορήγηση των βεβαιώσεων, παρά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη του Ν. 3869/2010 καθώς και την χορήγηση  αντιγράφων των δανειακών συμβάσεων, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πρακτική αυτή των τραπεζών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πολλοί καταναλωτές θα αναγκαστούν, χωρίς καμία δική τους ευθύνη, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στα Ειρηνοδικεία, μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, οπότε θα πρέπει να πληρούν δυσμενέστερα κριτήρια, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη η Πολιτεία να παρέμβει, ώστε όσοι δανειολήπτες καταθέσουν αίτημα, στα πιστωτικά ιδρύματα, για λήψη των βεβαιώσεων οφειλών και των δανειακών συμβάσεων,  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, να μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Ειρηνοδικεία, ακόμη και μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.

Τέλος, καλούμε τα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόσουν το νόμο και να συνεργαστούν με τους πολίτες. 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παραμένει, στη διάθεση των μελών του, για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, ή βοήθεια, μετά από επίσκεψη, στα γραφεία μας.