Η Ομάδα Περιβάλλοντος της ΧΕΝ Κέντρου
διοργανώνει ημερίδα με θέμα:
«Δικαιώματα του καταναλωτή»


την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:00
στη ΧΕΝ Κέντρου
Μητροπόλεως 18, 1ος όροφος, τηλ. 2310419722

Η είσοδος είναι ελεύθερη.